2012-07-31

Ką skaito Lietuvos bibliotekų skaitytojai?

Naujienų portale Delfi.lt skaitykite naują straipsnį apie skaitomiausias knygas Lietuvos bibliotekose Bibliotekų lankytojai pernai labiausiai skaitė...

2012-07-29

Tyrimas apie akademinių bibliotekų vertę

Žinomas mokslinių publikacijų leidėjas SAGE inicijavo tyrimą apie tai, kas vyksta akademinių bibliotekų vertės įrodymo mokslininkams, dėstytojams, studentams srityje. Tam tikslui buvo apklausti 630  respondentų (bibliotekininkų, dėstytojų ir tyrėjų) iš JAV, Jungtinės Karalystės ir Skandinavijos šalių.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad akademinių bibliotekų vertės įrodymo veikla nėra sistemiška, nors daugelis akademinių bibliotekų suvokia būtinybę rinkti duomenis, kurie įrodytų jų institucijos vertę. Kalbant apie akademinių vertę labiausiai įtikinantys įrodymai mokslininkams ir dėstytojams - apčiuopiama nauda, kurią jie gauna naudodamiesi bibliotekos paslaugomis (pvz., kiek būtų sutaupyta laiko).

Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad dėstytojams labai naudinga akademinių bibliotekų teikiama informacinio raštingumo ugdymo paslauga. Tiesa, tokių įrodymų nepavyko gauti iš mokslininkų, tačiau yra duomenų apie bibliotekininkų ir mokslininkų bendradarbiavimą tam tikrose srityse (pvz., duomenų saugojimo).

Tyrimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, kaip akademinės bibliotekos galėtų padidinti savo vertę.

Kviečiame skaityti:

CREASER, C.; SPEZI, V. Working together: evolving value for academic libraries [interaktyvus]. June 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 29 d.]. Prieiga per internetą: http://libraryvalue.files.wordpress.com/2012/06/ndm-5709-lisu-final-report_web.pdf

2012-07-26

Bibliotekos apleistuose pastatuose - geriausios idėjos

Biblioteka buvusiame tvarto pastate, Flavorwire
Pasirodo, apleistuose įvairios paskirties pastatuose galima įkurdinti labai gražias bibliotekas. Netikite? Pažvelkite į  interneto portale Flavorwire demonstruojamas bibliotekų nuotraukas. Čia rasite bibliotekas prekybos centruose, gamyklose, tvartuose ir net... buvusiame kalėjime.

Flavorwire žurnalistus ieškoti tokių bibliotekų įkvėpė JAV Teksaso valstijoje apleistame Walmart prekybos centre įsikūrusi biblioteka. Nuotraukas rasite Flavorwire svetainėje.

2012-07-23

Spausdintų leidinių fondai skaitmeniniame amžiuje: atsakymų ir sprendimų paieška

Akademinėse bibliotekose sparčiai plintant ir naudojantis skaitmeniniais ištekliais kyla klausimas, kaip efektyviai organizuoti ir įgyvendinti pakankamai brangų spausdintų leidinių fondų valdymą. Šiandien itin populiarus (tiesa nenaujas) klausimas apie spausdintų bibliotekų rinkinių išlikimą skaitmeniniame amžiuje. Taigi tiems bibliotekininkams, kurie dirba ar domisi bibliotekų fondų valdymo klausimais būtų tikrai naudinga susipažinti su dviems tyrimais, atliktais JAV. Juos ketinu trumpai apibūdinti šiame pranešime.

Iš tiesų, amerikiečiai jau pradėjo ieškoti konkrečių sprendimų, kaip efektyviai ir pigiai įgyvendinti spausdintų leidinių  fondų valdymą lygiagrečiai plėtojant skaitmeninius rinkinius. Be abejonės, iš karto kyla klausimai, ar skaitmeninant rinkinius nėra dubliavimosi tarp skaitmenintų ir spausdintų rinkinių. Be to, svarstoma galimybė kurti bendrąsias bibliotekų tinklų informacijos išteklių saugyklas, kad atpigintų spausdintų leidinių fondų valdymą ir efektyviau aprūpintų skaitytojus leidiniais. Nemažai JAV akademinių ir viešųjų bibliotekų jungiasi į tinklus organizuojant bendrą prieigą prie savo rinkinių ir tobulinant esamus tarpbibliotekinio abonemento sprendimus. Efektyvaus spausdintų fondų valdymo klausimai itin aktualūs esant mažėjantiems bibliotekų biudžetams ir transformuojant bibliotekų teikiamų paslaugų asortimentą, kai nesikoncentravimas tik į knygų išdavimą tampa gyvybiškai svarbiu bibliotekų išlikimo klausimu.

OCLC tyrimų centro mokslininkai nagrinėdami spausdintų leidinių fondų valdymo problemas iškėlė praktinius klausimus: ar esamos skaitmenintos kolekcijos dubliuoja spausdintas akademinių bibliotekų kolekcijas? ar gali skaitmeninti leidiniai pakeisti mažai naudojamus spausdintus leidinius? kokia galėtų būti kooperuoto spausdintų rinkinių valdymo nauda? 2011 metais atliktas tyrimas, kuriame nagrinėti dideli JAV skaitmeninto turinio telkiniai (pvz., Hathi Trust) ir bibliotekų fondų duomenys pasitelkiant suvestinį katalogą WorldCat. Paaiškėjo, kad esant pakankamai nedideliam turinio tiekėjų skaičiui įmanoma padengti 70 proc. akademinių bibliotekų saugomų informacijos išteklių, teikti juos skaitmenine forma. Taip pat buvo nustatyta, kad Hathi Trust skaitmeninti rinkiniai labai gerai atspindi įvairių akademinių bibliotekų saugomą mokslinį turinį, netgi tradiciškai mažiau prieinamus humanitarinių mokslų monografijas. Šie argumentai kalba išoriškos ir bendrosios akademinių bibliotekų informacijos išteklių valdymo koncepcijos naudai. Tačiau egzistuoja ir rimtos kliūtys.  Pirmoji, - autorių teisių apsaugos apribojimai. Pavyzdžiui, tik 16 proc. Hathi Trust skaitmenintų rinkinių nesaugoma autorių teisių ir gali būti laisvai prieinama vartotojams. Autorių teisių nesaugomi leidiniai atspindi labai nedidelę akademinėse bibliotekose saugomų mokslinių informacijos išteklių dalį. Antroji kliūtis yra tai, kad nepaisant reikšmingų akademinėse bibliotekose saugomo turinio persidengimų su Hathi Trust skaitmenintais rinkiniais, atskirai akademinei bibliotekai tie turinio persidengimai nėra pakankamai reikšmingi, kad leistų atpiginti fondų valdymo procesą. Tai reiškia, kad  persidengimai gali būti reikšmingi tik esant tam tikram kooperavimosi lygiui tarp skirtingų akademinių bibliotekų. Trečia, nesant efektyvių spausdintų leidinių paieškos ir pristatymo sprendimams kolektyvinė spausdintų fondų sistema neveiks (tai ypač aktualu autorių teisių saugomų leidinių atveju).

Nepaisant kliūčių ir apribojimų OCLC mokslininkai ir toliau gilinasi į bendrojo spausdintų rinkinių valdymo problematiką. 2012 m. liepą pasirodė dar vienas tyrimas, kuris būtų įdomus rinkinių vadybininkų auditorijai. Šiame tyrime vėlgi nagrinėjamas kooperuotojo ar netgi išoriško (užsakomosios paslaugos pavidalo) spausdintų rinkinių valdymo klausimas. Šiame tyrime pasitelkdami amerikiečių sociologo Richardo Floridos mega regionų koncepciją tyrinėtojai sukūrė 12 JAV ir Kanados mega regionų, kuriems būdingi glaudūs ekonominiai ir kiti ryšiai, t.y. kuriuos galima traktuoti kaip atskirus ekonominius ir socialinius vienetus. Tyrime bibliotekų fondai ir jų sąsajos nagrinėti tiek kiekvieno mega regiono viduje, tiek lyginant kelis mega regionus. Tyrėjai bandė įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu kooperatyvusis spausdintų leidinių fondų valdymas būtų vykdomas šiuose mega regionuose. Apibendrinus tyrimo metu gautus duomenis tyrėjai padarė išvadą, kad bendras spausdintų leidinių fondų valdymas mega regionuose, ypač sparčiai skaitmeninant rinkinius galėtų padaryti labai teigiamą įtaką vietovėms, kuriose nėra turtingų rinkinių. Dabartiniai bibliotekų konsorciumai negali pretenduoti į mega regiono spausdintų išteklių valdymo kooperatyvų vaidmenį. Šiuo metu trūksta bendradarbiavimo tarp įvairių tipų bibliotekų. Geriausia kooperavimasis vyksta tarp tos pačios rūšies bibliotekų. Be abejonės, šis žvalgomasis tyrimas iškėlė nemažai klausimų apie galimas komplektavimo ir dalijimosi ištekliais mega regionuose priklausomai nuo jų specifinių poreikių. Tačiau bibliotekininkystės specialistams svarbu įsidėmėti - šiuo metu jau ieškoma praktinių sprendimų.

Kviečiu daugiau paskaityti apie problemas ir sprendimų paieškas ataskaitose, nuorodas į kurias matote žemiau.

Parengta pagal:

LAVOIE, B.; MALPAS, C.; SHIPENGROVER, J. D. Print management at 'mega scale': a regional perspective on print book collections in North America [interaktyvus]. OCLC, 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 23d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-05.pdf

MALPAS, C. Cloud-sourcing research collections: managing print in the mass-digitized library environment [interaktyvus]. OCLC, 2011 [žiūrėta 2012m. liepos 23d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/research/publications/library/2011/2011-01.pdf

2012-07-19

Visiems, kas mėgsta skaityti, - 100knygu.lt

Šaltinis: http://www.100knygu.lt
Internete jau veikia nauja svetainė, kurią, tikėtina, ypač pamėgs knygų mylėtojai. Tai svetainė 100knygu.lt. Svetainės įkūrėjai ketina joje skelbti informaciją apie Lietuvoje leidžiamas knygas, viešinti knygų apžvalgas (ne tik oficialias anotacijas, bet skaitytojų rašinius). Projekto autoriai bendradarbiauja su knygynų tinklais "Vaga" ir "Pegasas" ir kas mėnesį viešins perkamiausių knygų sąrašus pagal knygynų pardavimų duomenis.

Tikrai įdomi svetainė, kurioje bus galima rasti vienoje vietoje daug informacijos, naudingos ir skaitytojams, ir bibliotekininkams.

Daugiau apie projektą skaitykite laikraštyje 15 min., arba apsilankykite projekto svetainėjė http://www.100knygu.lt/

2012-07-18

Knygų menas - kitokio "skaitymo" galimybė (2)

Knygų meno temą pradėjau prieš gerą pusmetį. Ir apleidau. Tad bandau pasitaisyti ir pristatau antrąjį menininką, kuris įkvėpimą rado knygose...
Jūsų dėmėsiui - Guy Laramee! Meninkas iš Kanados kuria jau 30 metų, tačiau knygų meną atrado tik 1999 metais, įrankių parduotuvėje pamatęs šlifavimo aparatą. Tuomet per kelias sekundes Guy galvoje gimė visas gamtos kraštovaizdžių knygų paviršiuje projektas, kuris buvo pristatytas po 13 metų darbo. Šiuo metu menininko kolekcijoje jau keletas projektų su knygomis, iš kurių garsiausi - "Biblios" ir "The Great Wall". 


Kanadietis meno objektais dažniausiai renkasi enciklopedijas, žinynus, kurių ieško naudotų knygų parduotuvėse. Nors, kaip pats teigia, dažniau domisi knygų išore nei turiniu, tačiau neretai prieš imdamasis darbo, Guy perverčia knygą, taip pajausdamas, kokiu kūriniu jai lemta tapti. Kartais tik po 4 mėnesius trunkančio sunkaus darbo, enciklopedija ar visas jų rinkinys tampa nuostabiu kraštovaizdžiu.
Paklaustas, ką atsakytų knygų naikinimu jį kaltinantiems žmonėms, menininkas teigia, jog knygų nenaikina, o aukoja naujam prisikėlimui. Jo nuomone, šiandien informacijos yra tikrai perdaug ir neretai žinodami mažiau, mes žinome žymiai daugiau. Visa tai, kas parašyta knygos viduje nėra taip jau vertinga, jei pasiklysta informacijos gausoje. O išorė gali atskleisti tai, ko ir perskaityti nelabai įmanoma.

Menininko darbai susilaukia didelio dėmesio. Užsinorėję papuošti namus vienu iš Guy Laramee kurtų kraštovaizdžių, mokėtumėte nuo 20 tūkst. dolerių. Jei iki rugpjūčio 12 dienos lankysitės Kanadoje, galite užsukti pažiūrėti nuostabių menininko darbų į Expression parodų centrą.
Jei tokios galimybės neturėsite, menininko darbus galite apžiūrėti ir virtualiai - Guy Laramee asmeninėje interneto svetainėje.

Nuotraukose Grand Larousse, kūrinys iš projekto "The Great Wall" ir Historia das americas.


2012-07-17

„Kelionių menas“ laidoje "Knygų apžvalga"

Pristatome Jums paskutinę šio sezono „Knygų apžvalgos“ laidą. Joje prisiminsime neseniai mus palikusį menininką Augustiną Savicką, supažindinsime Jus su naujausiomis knygų pasaulio naujienomis bei parodysime reportažą apie Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomą unikalią prezidentinę knygų kolekciją, kurioje galima rasti daug vertingų eksponatų, padovanotų mūsų šalies Prezidentei bei kitiems aukšto rango valdininkams.
Laidoje Jūsų taip pat laukia interviu su knygos „Kelionių menas“ autoriumi Algirdu Knystautu. Be to, sužinosite, kokias penkias knygas, pasak žymios televizijos vedėjos Opros Vinfrei, privalo perskaityti kiekvienas žmogus per visą savo gyvenimą. Juk vasara – puikus metas tą padaryti!

Visa laidos „Knygų apžvalga“ kūrybinė grupė dėkoja Jums už tai, kad visą šį sezoną buvote su mumis! Išeiname atostogų, kad pailsėję ir vėl grįžtume su naujomis idėjomis bei projektais.
Linkime Jums gražios bei kūrybingos vasaros!
Visus savo pageidavimus bei pasiūlymus dėl laidos formato, turinio, trukmės ir t. t. galite visada rašyti mums adresu knygos@penki.tv.

2012-07-14

Bibliotekos, vartotojai ir e.knygos - naujas JAV tyrimas

Birželio pabaigoje Pew Research Center paskelbė naują tyrimą Bibliotekos, vartotojai ir e.knygos. Šiam tyrimui duomenys buvo gauti atlikus reprezentatyvią JAV gyventojų ir bibliotekininkų apklausą.

Tyrimas parodė įdomius rezultatus, kuriuos trumpai referuosiu čia, kviesdama detaliau susipažinti su rezultatais perskaičius visą ataskaitą.

Pirmiausia, 12 proc. amerikiečių, skaitančių e.knygas pastaraisiais metais buvo pasiskolinę e.knygų ir iš bibliotekų. Įdomu, kad tokie skaitytojai pasisakė, jog per metus vidutiniškai perskaito 29 knygas, kas yra daugiau, negu perskaito tie, kurie iš bibliotekų nesiskolina e.knygų (jie perskaito apie 23 knygas).

Tyrimas taip pat parodė, kad vartotojai dažniausia nežino, kad jų vietos bibliotekos skolina e.knygas, nors du trečdaliai JAV viešųjų bibliotekų teikia tokią paslaugą. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad net 62 proc. respondentų nežinojo, ar jų biblioteka teikia e.knygų skolinomo paslaugą. Potencialūs paslaugos vartotojai - 53 proc. planšetinių kompiuterių savininkų ir 48 proc. asmenų, turinčių e.skaitykles - irgi teigė nežinantys apie tai, kad e.knygas galima jų vietos viešojoje bibliotekoje.

Bibliotekininkai, dalyvavę tyrime, teigė, kad e.knygų skolinimo paslauga pakeitė jų vaidmenis. Vartotojams vis labiau aktuali pagalba, kaip naudotis e.knygų taikomąja programine ir technine įranga. Bibliotekininkai turi patys nuolat mokytis, kad perprastų naujas technologijas ir galėtų patarti vartotojams. Tai konsultavimo paslauga, kuri gerokai skiriasi nuo tradicinio bibliografinio konsultavimo ir reikalauja naujų gebėjimų.

Dar daugiau įdomių tyrimo rezultatų galima sužinoti ataskaitoje. Kviečiu paskaityti!

Parengta pagal:

ZIKUHR, K. et al. Libraries, patrons,  ir e-books [interaktyvus]. 22 June 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 14 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.pewinternet.org/2012/06/22/libraries-patrons-and-e-books/


2012-07-10

Nuomonė apie bibliotekų viešuosius ryšius...

Portale Delfi.lt užvakar pasirodžiusiame Vytenio Račiūno straipsnyje „Spaudos atstovai ministerijose pluša ar „pudrina veidelius“?“ A. Čepkauskaitė kalba apie besikeičiantį bibliotekininkų bendravimo su žurnalistais stilių. Cituoju:

„Jei dar prieš penkerius metus galėjau užeiti į biblioteką ir pasikalbėti su bibliotekininke apie knygas, skaitytojus ir gyvenimą, tai šiandien didelė tikimybė, kad pamačiusi mikrofoną ji turės skambinti į rajono centrą arba nedrąsiai prašys, kad paskambinčiau aš, viešųjų ryšių skyriaus atstovė norės sužinoti klausimus, tada ji kalbėsis su bibliotekininke ir ją „ruoš“, tada atidžiai klausysis interviu ir gali būti, jog turės bibliotekininkei priekaištų, kad ji nepaminėjo visų projektų, kuriuos bibliotekų tinklas vykdo, per daug „skundėsi“ dėl knygų trūkumo, ir kitų dalykų, kurie centrinei būstinei atrodys svarbūs“.

Tai klausiu tinklaraščio skaitytojų, ką jūs apie tai manote?

Visą straipsnį rasite čia: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/spaudos-atstovai-ministerijose-plusa-ar-pudrina-veidelius.d?id=59075333#ixzz20CiurKBg

Vasariškos nuotaikos ir bibliotekos paplūdimyje

Nusistovėjus vasariškiems orams ir prasidėjus atostogų sezonui - visos mintys apie linksmybes, poilsį, jūrą ir saulę. Bibliotekos irgi prisitaiko prie vasariškų nuotaikų. Laikraštis 15 min. rašo apie paplūdimių bibliotekų projektą Italijoje. Dabar poilsiautojai paplūdimyje gali pasiskolinti knygą ar netgi skaitymo vietą - po skėčiais, esančiais atokiuose paplūdimio kampeliuose. Už nuorodą dėkojame Julijai ir visus kviečiame skaityti straipsnį Geniali italų idėja - bibliotekos paplūdimyje.

2012-07-08

Apie "Alma Littera" skaitymo tyrimą Lietuvoje

Jau ankstesnėse žinutėse minėjome, kad neseniai buvo atliktas leidyklos "Alma littera" inicijuotas skaitymo įpročių tyrimas. Apie jį vakar parašyta ir naujienų portalo Delfi.lt straipsnyje Lietuvių skaitymo kultūros reanimacija ir reanimuotojai. Tiesa, labai gaila, kad nepavyksta rasti originalios tyrimo medžiagos ir skaitytojams užduotų klausimų. Tai padėtų objektyviai įvertinti patį tyrimą ir jo rezultatus.

Kviečiame skaityti!

2012-07-07

Projektas COMPASS: įdomi paslaugų bedarbiams skatinimo idėja

Šaltinis: WebJunction, Workforce services
Jau ne pirmą kartą internete aptinku nuorodas į projektą Compass, vykdytą JAV WebJunction ir Šiaurės Karolinos valstijos viešosios bibliotekos. Pirmą kartą šis projektas gavo finansavimą 2009 metais. Projekto akiratyje - bedarbių padidėjimas ekonominės krizės laikotarpiu ir bibliotekų mobilizavimas teikiant pagalbą žmonėms ieškant darbo arba pradedant savo verslą. Kad viešosios bibliotekos pradėtų teikti tokias paslaugas, joms pačioms reikėtų nemažai žinių. Todėl pirmiausiai, projekto komanda aiškinosi bedarbių informacijos poreikius, subūrė pačius bibliotekininkus į seminarus, kuriuose svarstytos naujų paslaugų šiai vartotojų grupei, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis galimybės. Gavus paramą antrą kartą jau 2010 m. projekto komanda sukūrė gausybę mokymosi medžiagos ir gairių patiems bibliotekininkams, kad jie galėtų pradėti teikti paslaugas bedarbiams savo bibliotekose. Tais pačiais metais buvo sukurta bibliotekininkų mokymo programa, kurioje dalyvavo 2000 bibliotekų darbuotojų.

Su naudinga praktine medžiaga apie paslaugas bedarbiams galima susipažinti WebJunction teminiame tinklalapyje Workforce services: materials. Manau, ir Lietuvos bibliotekoms aktualūs panašūs projektai.

Parengta pagal:

Project Compass lights a path to workforce recovery: a year two report [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/resources/WebJunction/Documents/webjunction/Project%20Compass%20Year%20Two%20Report.pdf

2012-07-04

Komiksai padeda ugdyti skaitymo gebėjimus

Šaltinis: Reading with pictures
Žurnale Library Journal paskelbtas įdomus interviu su bibliotekininku, dirbančiu kalėjimo bibliotekoje. Interviu yra viena mintis, kuri mane ypatingai sudomino. Interviu teigiama, kad komiksų skaitymas gali padėti ugdyti skaitymo gebėjimus ir paskatinti toliau skaityti imantis sudėtingesnių tekstų. Įdomu ir tai, kad Amerikos bibliotekų asociacija rekomenduoja įtraukti į kalinių skaitymo repertuarą komiksus, nes jie gali paskatinti skaityti. Komiksai kaip rekomenduojama literatūra minimi ir IFLA gairėse kaliniams.

Viename iš JAV kalėjimų dirbantis bibliotekininkas Philipas Ephraimas pakomentavo, kad skaitydami komiksus kaliniai mokosi rašyti ir piešti. Kai kurie perskaitę komiksus planuoja sukurti savo komiksų serijas. Dalis kalinių pereina prie kitų skaitinių.

Komiksai naudojami ne tik kalinių skaitymo skatinimo programose. Jie plačiai pasitelkiami mokymo ir mokymosi procesuose. Pavyzdžiui, komiksai gali padėti mokantis kalbų.

Susidomėjote? Gal komiksai gali rasti vietos ir jūsų bibliotekos programose? Daugiau apie komiksų naudojimą švietime skaitykite nepelno organizacijos Reading with pictures (skaitymas paveikslėliais) svetainėje.

Parengta pagal:

CORNOG, M. Q&A: prison librarian Philip Ephraim on the positive effects of comics. Library Journal [interaktyvus]. 3 July 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 4 d.]. Prieiga per internetą: http://reviews.libraryjournal.com/2012/07/books/graphic-novels/qa-prison-librarian-philip-ephraim-on-the-positive-effects-of-comics/

2012-07-02

Valia keistis ir keisti: pirmasis projekto LiBiTOP tyrimas

Projekto LiBiTOP komanda pristato tyrimą Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjųbibliotekų plėtros veiksnių ir tendencijų analizė. Primename, kad projektas LiBiTOP skirtas parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.  

Atliktame tyrime siekta nustatyti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų išorės aplinkos veiksnius ir tendencijas, kurie turės poveikį tiriamų bibliotekų veiklai per artimiausius 5–10 metų. Šiam pranešimui neatsitiktinai pasirinktas intriguojantis pavadinimas Valia keistis ir keisti... Gyvename tokiu metu, kai bibliotekoms atsiveria nemažai galimybių, tačiau esama ir grėsmių. Bet svarbiausia, turbūt, tai, kad ateitis priklausys nuo pačios bibliotekinės bendruomenės aktyvumo, kuriam poreikis vis didėja... Tačiau apie viską detaliau projekto tinklaraštyje.

Rock&roll bibliotekininkui - jau treji metukai :)

Mieli tinklaraščio skaitytojai, vakar Rock&roll bibliotekininkui sukako treji metukai. Todėl tradiciškai pateikiu šiek tiek informacijos apie tai, kaip jis augo šiais metus.

Pirmiausia turime pasidžiaugti, kad beveik 30 proc. padaugėjo apsilankymų tinklaraštyje. Šiais metais užfiksuota 47744 apsilankymai, tuo tarpu praeitais metais - 37067.

10 proc. padaugėjo naujų apsilankymų tinklaraštyje. Be to, jei pastebėjote, tinklaraštis turi net 103 sekėjus.

Kuo tikrai verta džiaugtis - praeitais metais jūs, mūsų skaitytojai, aktyviau siuntėte straipsnius ir dalijotės patirtimi. Straipsniai - tai tyrimai, bibliotekų naujovių aprašymai, net darbo skelbimai. Dėkojame jums visiems ir linkime būti su mumis ir šiais naujais tinklaraščio gyvavimo metais. Ypatingai norėtųsi padėkoti Panevėžio m. savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai ir VU Komunikacijos absolventei Indrei Lašinytei, kuri praeitais metais labai aktyviai dalijosi savo bibliotekoje atliktais tyrimais ir patirtimi. Tikriausiai pastebėjote ir kitas aktyviai rašančias autores. Tai knygų apžvalgas ir įdomius reportažus skelbianti VU Komunikacijos absolventė - Julija Zemcova ir meniškomis knygų ir bibliotekų įdomybėmis stebinanti Ieva Sudmantaitė. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad darote tinklaraštį įdomesnį :).

Tradiciškai, žiūrimiausių tinklaraščio straipsnių sąraše pirmauja patarimai, skirti rašto darbų rengimui.  Stropiausiai tinklaraščio informacija, matyt, naudojasi studentai, tik pradedantys rašyti kursinius darbus. Ne pirmus metus skaitomiausių straipsnių sąraše pirmauja dėstytojų patarimai kaip rengti kursinius darbus. Be to, į skaitomiausių straipsnių dešimtuką įeina ir provokuojančios žinutės. Štai 2012 metais net 684 apsilankymų sulaukėme paskelbę nuorodą į dienraštyje "Lietuvos rytas" publikuotą straipsnį apie tai, ar bibliotekose yra tinginiaujama.

Tinklaraštį mūsų skaitytojai vis daugiau pasiekia ir naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais. Praeitais metais net 64 kartus prie tinklaraščio jungtasi naudojant Apple iPad, mažiau - Blackberry ir Apple iPhone.

Štai tokie buvo dar vieni tinklaraščio gyvavimo metai. Tikimės, kad ir toliau būsite kartu su mumis.