2013-10-26

Lietuvos mokyklų bibliotekininkai jau turi savo tinklaraštį

2013 m. spalio mėnesį oficialiai įregistruota Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija. Mokyklų bibliotekininkai jau turi ir savo tinklaraštį. Asociacija skirta vienyti mokyklų bibliotekos darbuotojus, skatinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą. Tinklaraštyje, skirtame mokyklos bibliotekoms, rasime nemažai informacijos apie bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą, projektus, mokyklų bibliotekų vaidmenis ugdymo procese.

Kviečiame pasiskaityti Mokyklų bibliotekų tinklaraštį, http://inmedio.jimdo.com/!

2013-10-20

Naujoje knygoje - nuostabiausi pasaulio bibliotekų vaizdai

Šaltinis: Mail Online
Britų mokslininkas Jamesas Campbellas publikavo naują knygą apie pasaulio bibliotekų istoriją. Rašydamas knygą tyrinėtojas apsilankė 20 šalių, kuriose apžiūrėjo 80 bibliotekas. Knygoje pateikiama tikriausiai išsamiausia bibliotekų pastatų istorija. Publikacijoje vaizduojamos labai skirtingos bibliotekos - tai ir prašmatniai įrengtos vienuolynų bibliotekos nuo Europos iki Azijos, taip pat ir moderniose erdvėse įrengtos bibliotekos - kaip, pavyzdžiui, nacionalinė Prancūzijos biblioteka Paryžiuje. Mokslininko teigimu, knyga pasirodė labai laiku, nes pranašaudami galą bibliotekai žmonės neretai gana miglotai įsivaizduoja bibliotekas.

Kviečiame pasigrožėti nuostabiųjų bibliotekų vaizdais straipsnyje, pagal kurį parengta ši žinutė:

CROSSLEY, L. Shhh! World's most stunning libraries captured in new book that will leave you lost for words. Iš Mail Online [interaktyvus]. 20 October 2013 [žiūrėta 2013 m. spalio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2465776/Shhh-Worlds-stunning-libraries-captured-new-book-leave-lost-words.html?amp&amp

2013-10-16

Bibliotekininko karjera kruiziniame laive

Kruizinio laivo bibliotekos interjero pavyzdys
Mėgstate keliauti ir nuolat sutikti naujų žmonių? Tuomet jums verta apsvarstyti bibliotekininko karjerą kruiziniame laive. JAV Simmons Bibliotekininkystės ir informacijos mokyklos absolventė Cressida Hanson pasirinko būtent tokį profesinį kelią. Pasidalinsiu kai kuriomis Cressidos įžvalgomis apie jos darbą iš interviu. Smalsuoliai galės paskaityti visą interviu tekstą anglų kalba.

Kruizinių laivų bibliotekos - svečių laisvalaikio ir atsipalaidavimo erdvė. Cressidos laivo biblioteka yra poilsio zonos, kurioje yra įsikūrę interneto erdvė ir kavinė, dalis. Kruiziniame laive skaitymas - populiari pramoga. Tačiau žmonės bibliotekoje leidžia laiką ir spręsdami kryžiažodžius, lošdami kortomis, todėl biblioteka skolina ir žaidimus. Naujausi laikraščiai gaunami el. paštu ir kiekvieną rytą atspausdinami bei pateikiami bibliotekos lankytojams.

Ilgesnėse kelionėse populiarūs skaitytojų klubai. Cressida pati organizuoja tokių klubų veiklą ir parenka su kelione susijusius kūrinius.

Anot kruizinio laivo bibliotekininkės, kartais tenka imtis ir netikėtų užduočių - pavyzdžiui, vesti šokių vakarėlį.

Paklausta apie kruizinio laivo bibliotekininkui būtinus gebėjimus pašnekovė pabrėžė, kad labai svarbu išmanyti klientų aptarnavimo, bendravimo, klientų poreikių išsiaiškinimo ypatybes. Gerai išvystyti komunikacijos gebėjimai tiesiog privalomi, nes nuolat dirbama daugiakultūrėje aplinkoje, bendraujama su bibliotekos lankytojais ir nuolat atsinaujinančiu ir besikeičiančiu laivo personalu.

Cressidos nuomone, didžiausias tokio darbo privalumas - galimybė keliauti ir sutikti žmonių iš įvairių pasaulio kampelių. Tačiau ir šis darbas turi tam tikrų trūkumų - laive darbo diena gali išsitęsti iki dešimties valandų, o ir pabėgti iš darbo vietos, t.y. laivo, nėra jokios galimybės.

Visą interviu tekstą pagal kurį parengta žinutė skaitykite čia:

MOYER, J. Interview: Cressida Hanson, cruise ship librarian [interaktyvus]. July 10, 2013 [žiūrėta 2013 m. spalio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://simmons.edu/gslis/for/current/news/blog/2013/07/interview-cressida-hanson-cruise-ship-librarian-by-jennifer-moyer.php

2013-10-12

Europos viešosioms bibliotekoms ir jų lankytojams - laikas veikti!

Nežinau, ar pastebėjote - praėjusį pirmadienį, spalio 7 d., Europos Parlamente buvo įregistruotas ir paskelbtas Europos Parlamento rašytinis pareiškimas (0016/2013) dėl viešųjų bibliotekų įtakos Europos Bendrijose?

Rašytiniame pareiškime, remdamiesi šių metų Europos viešųjų bibliotekų tyrimo, atlikto 18 šalių, rezultatais 11 Europos Parlamento narių ragina Europos Komisiją „pripažinti, kad viešosios bibliotekos teikia svarbiausias paslaugas vietos bendruomenėms ir nepalankioje padėtyje esantiems asmenims, ypač skaitmeninės įtraukties, socialinės įtraukties, mokymosi visą gyvenimą ir užimtumo galimybių srityje, ir taip prisideda prie ES tikslų įgyvendinimo”.

Visą Europos Parlamento rašytinį pareiškimą dėl viešųjų bibliotekų įtakos Europos Bendrijose lietuvių kalba rasite čia.

Pareiškimą pasirašė 11 Europos Parlamento (EP) narių, atstovaujančių įvairias frakcijas – Hannu Takkula , Maria Badia i Cutchet, Vilija Blinkevičiūtė, Andrew Duff, Cătălin Sorin Ivan , Morten Løkkergaard, Marie-Thérèse Sanches-Schmid, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen.

Rašytinis pareiškimas neįpareigoja Europos Parlamento ar kitų ES institucijų imtis kokių nors veiksmų. Tai nėra ir teisės aktas, tik EP narių grupės pozicijos išreiškimas, kviečiant kitus parlamentarus pasirašyti. Tačiau tokie trumpi tekstai (ne daugiau kaip 200 žodžių), kuriuos pateikia ne mažiau kaip dešimties parlamentarų grupė iš bent trijų frakcijų, gali tapti tam tikro klausimo įtraukimo į politinę darbotvarkę pradžia. Taigi pareiškimas dėl viešųjų bibliotekų protokolo forma gali pasiekti ES institucijas, jei per tris mėnesius jį pasirašys dauguma, t.y. bent pusė, EP narių.

Taigi laikas veikti kiekvienai ir kiekvienam – paraginti Lietuvoje išrinktuosius Europos Parlamento narius pasirašyti šį pareiškimą ir, žinoma, paraginti kaimynus ir partnerius iš kitų Europos Sąjungos šalių padaryti tą patį. Kiekvieno Europos piliečio balsas čia svarbus ir gali nulemti parlamentarų apsisprendimą. Parašykite jiems e.paštu, prisijunkite ir pakvieskite padaryti tą patį ir paremti pareiškimą dėl viešųjų bibliotekų įtakos socialiniame tinkle Facebook.

Tyrimą, kuriuo remiamasi pareiškime ir be kurio jokio pareiškimo ir pozicijos greičiausiai ir nebūtų buvę arba bent jau būtų daug sunkiau politikams paaiškinti, kuo naudingos šiuolaikiškos viešosios bibliotekos Europos piliečiams, rasite čia:

Europos viešųjų bibliotekų tyrimo bendroji ataskaita (anglų k.) - Cross-European public library study – European Union final research report/ Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ir Rosanna Currenti. March 2013. Prieiga per internetą: https://digital.lib.washington.edu/dspace/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20Cross-European%20Library%20Impact.pdf?sequence=1

Europos viešųjų bibliotekų tyrimo – rezultatai Lietuvoje (lietuvių k.) - Naudotojų supratimą apie IKT naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose Galutinė ataskaita. Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ir Rosanna Currenti. 2013 m. kovas Prieiga per internetą: https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/24025/TNS_Lithuania_Lithuanian.pdf?sequence=1

Panaudotas šaltinis: Europos Parlamentas / Pleanarinis posėdis. Parlamentiniai klausimai / Rašytiniai pranešimai. Prieiga per internetą: http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/written-declarations.html [Žiūrėta 2013 m. spalio 12 d.]

2013-10-10

VU BIBLIOTEKA SKELBIA KONKURSĄ PROFESORĖS AUDRONĖS GLOSIENĖS VARDO STIPENDIJAI GAUTI

Prof. Audronė Glosienė buvo ilgametė VU Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė, VU bibliotekos generalinė direktorė, daugelio tarptautinių projektų vadovė ir dalyvė, knygų ir straipsnių autorė, naujojo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro koncepcijos sumanytoja. Su neįtikėtina aistra kalbėdama apie knygą ir biblioteką, kaip ypatingą erdvę, galinčią virsti gyvenimo keliu ir įkvėpimu, Audronė skatino vaduotis iš stereotipų, kurti, keisti savo pasaulį, mąstyti ir veikti kūrybiškai.

2010 metais VU biblioteka įsteigė stipendiją, skirtą prof. A. Glosienės atminimui. Šios stipendijos tikslas – skatinti jaunus ir aktyvius specialistus, jų kompetencijos plėtrą ir naujų idėjų įgyvendinimą bibliotekininkystės ir informacijos srityje.

Šių metų konkurso sąlygos:

1. Konkurso dalyviai – visų studijų pakopų VU studentai, studijuojantys komunikacijos ir informacijos mokslų aprėptyje esančias studijų programas, tokias kaip bibliotekininkystė ir informacija, informacijos ir bibliotekų paslaugos, kultūros komunikacija ir informacija, VU studentai, vykdantys su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų ir kultūros informacijos ir komunikacijos sritimis susijusią veiklą (Informacinės veiklos organizavimas, mokslinė komunikacija, paveldo komunikacija, kultūros komunikacija), ir VU studentai, dirbantys informacijos įstaigose.

2. Orientacinė stipendijos suma apie 2000 Lt.

3. Stipendija skiriama žinioms ir patirčiai įgyti, kvalifikacijai kelti bibliotekininkystės ir informacijos srityje: dalyvavimui konferencijoje, seminare, stažuotėje, kūrybinėje stovykloje, kursuose, mokymuose (iki 2014 m. gruodžio 31 d.).

4. Konkurso pradžia – 2013 m. spalio 4 d.

5. Kiekvienas kandidatas, norintis gauti stipendiją, turi pateikti užpildytą paraiškos anketą ir jos priedus:
  • gyvenimo aprašymą;
  • dokumentus, patvirtinančius kvietimą į konferenciją, seminarą, stažuotę, kūrybinę stovyklą, kursus ar mokymus;
  • renginio, kuriame ketinama dalyvauti, aprašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • rekomendaciją iš VU katedros/instituto, kuriame studijuojama, ar darbovietės (privalumas).

6. Dokumentai bei jų elektroninė forma kompaktiniame diske konkurso organizatoriams pateikiami iki lapkričio 11 d. 17:00 val. adresu Universiteto g. 3, 324 kab. (VU bibliotekos direkcija).

7. Vertinant kandidatų pateiktus dokumentus, dėmesys bus kreipiamas į įgytų žinių/įgūdžių aktualumą ir naudą bibliotekininkystės mokslui ir profesinei veiklai.

8. Konkurso rezultatai paskelbiami iki lapkričio 20 d. Vilniaus universiteto www.vu.lt ir Bibliotekos www.mb.vu.lt tinklalapiuose. Stipendininkas (-ai) informuojamas (-i) asmeniškai.

9. Stipendija bus įteikta konkurso komisijos pirmininko per gruodžio mėnesio VU Senato posėdį.

10. Stipendijos gavėjas įsipareigoja užtikrinti gautos informacijos sklaidą tarp VU bendruomenės narių.

Daugiau informacijos rasite Profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijos skyrimo nuostatuose, www.mb.vu.lt, taip pat VU bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyriuje telefonu (8 5) 268 7133, el. paštu indre.zalieskiene@mb.vu.lt.

2013-10-07

VISTORY - interaktyvus būdas pažinti praeitį

Šaltinis: Vistory.nl
Nyderlandų multimedijos ir dizaino kompanija Glimworm sukūrė taikomąją programinę įrangą Vistory. Ši programinė įranga netradiciškai pristato kultūros paveldą. Naudojant geolokacinę technologiją programėlė nustato vartotojo vietą keliaujant mieste ir ieško istorinių filmų, kuriuose figūruoja ši vietovė. Vartotojas gali sustabdyti vaizdo įrašo kadrą ir taip sukurti praeities nuotrauką, kurią galima gretinti ir su nuotraukomis, kurios vaizduoja dabartinį vaizdą. Nuotraukomis galima dalintis per socialinius tinklus.

Manau, puikus ir patrauklus būdas studijuoti praeitį turistams. Juk daugelis šiandien turi išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį. Tiesa, programėlė veikia tik iPhone ir planšetiniuose kompiuteriuose iPad. Vistory naudoja Open Cultuur Data (Atviri kultūros duomenys) -  archyvų, bibliotekų ir muziejų tinklo, įsteigto Nyderlanduose, duomenis. Taigi, tikėtina, kad kol kas Vistory labiausiai tinkama keliaujant po Nyderlandus.

Įdomu ir tai, kad Open Cultuur Data leidžia visiems nemokamai naudoti kultūros paveldo informacijos išteklius įvairiais tikslais.

Puiki idėja, kurią galima pritaikyti plėtojant kultūros paveldo programinę įrangą.

Parengta pagal:

Vistory - the interactive historical video app [interaktyvus]. be datos [žiūrėta 2013 m. spalio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vistory.nl/index.jsp?ACTION=GOHOME&MID=1


2013-10-04

„Knygos per „Penki TV“: Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos


Šios savaitės laidoje siūlome pasikalbėti apie tarmes, apsilankyti leidyklos „Tyto alba“ 20-ojo gimtadienio parodoje ir pažvelgti, ką šiemet mums paruošė „Poetinio Druskininkų rudens“ organizatoriai. Taip pat siūlome Jums interviu su Donaldu Kajoku ir Mariaus Buroko knygos rekomendaciją. Savaitės reportaže svarstysime, kokia leidybos verslo ateitis ir ar ateityje vartysime tradicines bei skaitmenines knygas: http://penki.lt/lt/Knygos-per-Penki-TV-D-Kajoko-bandymas-pagauti-lape-ir-leidybos-verslo-perspektyvos.video?id=247978

2013-10-01

Seminaras ES bibliotekų darbuotojams

Šių metų rugsėjo 19-20 dienomis Prahoje vyko tarptautinis seminaras, kurio pagrindinė tema – Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaida per bibliotekas. Seminaro metu buvo nustatytos didelės bibliotekų galimybės prisidėti prie šių rezultatų panaudojimo vietinėse bendruomenėse. Tai suteiktų ypatingą naudą, ypač didinant švietimo ir mokymų galimybes. Seminarą pagal europinio projekto Di-XL struktūrą suorganizavo Čekijos valstybinė technikos biblioteka. Seminare dalyvavo Čekijos valstybinė technikos biblioteka, Latvijos nacionalinė biblioteka, Belgrado miesto biblioteka (Serbija), Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji ir Kauno apskrities viešoji bibliotekos (Lietuva), Kozanės savivaldybės viešoji ir Eugenides fondo bibliotekos (Graikija), bei organizacijos, dirbančios Europos švietimo projektų kūrimo ir įgyvendinimo srityse: Action Synergy (Graikija), Baltic Bright (Latvija), Socialinių inovacijų fondas (Lietuva) ir Seducon (Čekija). Projekto Di-XL rezultatai: sukurtas efektyvus projektų bei jų rezultatų sklaidos kanalas, kuriuo galės naudotis visi Mokymosi visą gyvenimą projektų vykdytojai; sukurti ir išbandyti Mokymosi visą gyvenimą programos organizacijų bei bibliotekų bendradarbiavimo metodai; bus išleistas leidinys „Bibliotekų ir mokymosi visą gyvenimą programos vykdytojų partnerystė propaguojant ir panaudojant projektų rezultatus“, išsamiai aprašantis modelį, pateikiantis mokymo medžiagą bei projekto metu išbandytus pavyzdžius.
Daugiau informacijos http://dixl.eu/lt 

Paskelbta iš: Būkime įdomūs sau ir kitiems!, http://blogas.kvb.lt/2013/09/30/europinis-seminaras-biblioteku-darbuotojams/