2014-08-27

Knygos poveikis: romanas "Penkiasdešimt pilkų atspalvių" ir moters sveikatos tyrimas

Neseniai pasirodžiusį straipsnį el. portale Ji24.lt apie erotinio romano "Penkiasdešimt pilkų atspalvių" poveikį moterų gyvenimui ir sveikatai radau per kolegų bibliotekininkų nuorodas, skelbiamas Facebooke.

Straipsnis mane sudomino, kadangi kadaise domėjausi skaitymo psichologija ir ypač skaitymo poveikiu žmogui. Straipsnyje apariamas JAV Mičigano universiteto šeimos psichologijos profesorės Amy Bonomi aukščiau minėto erotinio romano poveikis moterims. Tyrime pristatančiame straipsnyje nurodoma, kad "25 proc. pirmąją romano dalį perskaičiusių moterų draugavo su jas ne itin gerbiančiais vyrais, 34 proc. dailiosios lyties atstovių susitikinėjo su į persekiojimą linkusiais vyrais ir net 75 proc. knygą perskaičiusių moterų buvo nors kartą gyvenime laikęsi dietų" (žr. straipsnį; tiesa, šiek tiek sutrikau, kai prie asmeninio gyvenimo problemų pridedama dar ir dieta - gal čia jau tyrimo aptarimo kėblumas). Be to, kalbama, kad visas romano dalis perskaičiusios moterys buvo labiau linkusios vartoti alkoholį ir keisti seksualinius partnerius. Straipsnyje teigiama, kad erotiniai romanai gali sukelti moterims sveikatos problemų.

Prisiminus Nikolajaus Rubakino skaitymo psichologijos tyrinėjimus ir biblioterapijos pagrindus, galima teigti, kad knyga iš dalies atspindi ir patį skaitytoją, jo ketinimus ir bruožus, ypač jei ji yra mėgstama. Tai gal ši knyga tiesiog rado savo skaitytoją? Kita vertus, žinomas ir knygos poveikis žmogui, kuris panaudojamas toje pačioje biblioterapijoje. Tačiau ar įmanomas tiesioginis elgsenos pasikeitimas perskaičius erotinį romaną? Iš dalies tai man primena knygų cenzūruotojų baimes apie tai, kad perskaičius vienokią ar kitokią knygą neišvengiama žala žmogaus moralei.

Gaila, nemačiau tyrimo originalo, todėl neaišku, ar jo pristatymas populiariame leidinyje - korektiškas. O ką manote apie šios knygos poveikį jūs, kolegos profesionalūs bibliotekininkai?

2014-08-22

Bibliotekininko portretas - pagrindinės tendencijos

Žurnale "New Library World" pasirodė įdomus straipsnis apie visuomenės požiūrį į bibliotekininką, t.y. kaip vertinama, suvokiama ši profesija, kokie dominuoja stereotipai. Straipsnyje išanalizuoti bibliotekininko profesijos suvokimo tyrimai už 2000-2013 metų laikotarpį, iš viso - 60 straipsnių anglų kalba. Išnagrinėjus straipsnius paaiškėjo ir pagrindinės vertinimo temos - visuomenės požiūris į bibliotekininką, pačių bibliotekininkų vertinimai, studentų požiūris į bibliotekininką, žiniasklaidoje, filmuose dominuojantis požiūris. Apibendrinus visą gautą medžiagą paaiškėjo tokios išvados.

Paaiškėjo, kad teigiamai vertinant bibliotekininko profesiją išskiriami tokie specialisto bruožai: protingas, entuziastingas, rūpestingas, draugiškas. Teigiamas bibliotekininko profesijos vertinimas dominavo vaikams skirtose knygose, kai kuriuose laikraščiuose.

Tyrėjams teko konstatuoti, kad kol kas analizė rodo, jog dominuoja neigiami požiūriai ir stereotipai, susiję su bibliotekininko profesija:

a) "senmergės įvaizdis" - profesija beveik išimtinai siejama su moteriška lytimi, dažniausiai akcentuojant amžių. Pažymėtina, kad toks stereotipas dominavo tiek Šiaurės Amerikos šalyse, tiek Europje.

b) visuomenėje nevertinami ir nematomi - tyrimai rodo, kad bibliotekininko profesija vertinama mažiau, nei kitos (pvz., inžinierio, gydytojo, ekonomisto), įskaitant keliamus reikalavimus, reikiamus gebėjimus ir žinias, atlyginimą  ir pan. Įdomu, kad nepaisant to, jog akademinėse bibliotekose teikiama daug naujų paslaugų, kinta studentų aprūpinimas ištekliais, pastarieji vertina bibliotekininko profesiją neigiamai arba visai nenutuokia apie jo egzistavimą.

c) filmuose ir literatūroje, ypač humoristinėje, vyrauja neigiami bibliotekininkų stereotipai, bibliotekininkas neretai tampa pajuokos objektu.

Nagrinėjamuose straipsniuose autoriai aptiko ir požiūrio į bibliotekininką priežasčių aptarimą bei rekomendacijas. Įdomu, bet manoma, kad viena iš neigiamo požiūrio priežasčių yra pačių bibliotekininkų padidintas nerimas dėl to, kaip jie viešai atrodo. Tačiau, regis, čia autoriai ne visai aiškiai gali apsispręsti, kas atsirado anksčiau - ar neigiamas profesijos suvokimas, ar padidintas nerimas dėl to. Tačiau daugelis tyrinėtojų siūlo bibliotekininkams inicijuoti profesijos marketingo kampanijas, akcentuoti tokius vaidmenis kaip bibliotekininkas-mokytojas, technologijų novatorius ir pan.

Parengta pagal:

VASSILAKAKI, Evgenia;  MONIAROU-PAPACONSTANTINOU, Valentini. Identifying the prevailing images in library and information science profession: is the landscape changing? New Library World [interaktyvus]. 2014, Vol. 115 Iss 7/8 [žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 22 d.]. Prieiga per Emerald Publishing Group Ltd.

2014-08-13

Įkvėpiantis skaitmeninis mokymasis interaktyviose klasėse

Šaltinis: WebQuests
Norėčiau pristatyti skaitytojams interaktyvią svetainę WebQuests, kuri pateikia puikų pavyzdį, kaip galima kūrybiškai panaudoti kultūros paveldą švietime. Ši svetainė ir joje pateikiami įrankiai sukurti Jungtinėje Karalystėje vykdytame projekte Interaktyvūs nacionalinių muziejų mokymo(si) ištekliai. Projekte dalyvavo devyni nacionaliniai muziejai ir galerijos. Projekte ketinta sukurti modernias mokymo ir mokymosi priemones, kurios leistų ugdyti kritinį besimokančiųjų mąstymą, sukurtų įkvėpiančią ir įtraukiančią mokymosi aplinką. Visi pastebėjome, kad mokymasis vyksta žymiai sklandžiau, jei procesas yra įdomus, leidžia ne tik pasyviai priimti informaciją, bet kelti klausimus ir tyrinėti. Šios šiuolaikinio mokymosi savybės atsispindėjo ir WebQuests idėjoje.

Šaltinis: WebQuests
WebQuests susideda iš interaktyvių teminių užduočių arba savotiškų teminių kelionių, kuriose besimokantysis nagrinėja tam tikrą istorinį reiškinį ir skaitmenintus objektus, gaudamas tam tikrą užduotį. Pavyzdžiui, vienur jis yra karalienės Elžbietos I portreto tapytojas, kitur karo žurnalistas. Taigi užduotys pateikia besimokančiajam iššūkį, kurį jis turėtų įveikti, nagrinėdamas ir sužinodamas daugiau apie kultūros paveldo objektus. Besimokantysis virtualioje erdvėje turi įrankių užduočiai atlikti - jis gali žymėti objektus, kurti savo užrašus. Pavyzdžiui, užduotyje, kurioje besimokantysis turi nutapyti karalienę Elžbietą I, jam reikia išanalizuoti karalienės portretus jaunystėje, išsirinkti tinkamus, pastebėti juvelyrinius dirbinius ir aprangos ypatumus ir parengti trumpą kalbą apie tai, kaip būtų tapomas portretas, kokie dailininkų darbai būtų tinkami norint nutapyti karalienę, bet neturint galimybių ją pamatyti.

WebQuest - tai, mano galva, puikus būdas sudominti mokinius, ugdyti jų kritinį mąstymą, nes jie turėtų patys nuolat aktyviai priimti sprendimus. Be to, tokios užduotys lavina ir darbo kompiuteriu įgūdžius. Tai sėkmingas pavyzdys, kuriuo gali pasinaudoti ir Lietuvos atminties institucijos.

2014-08-06

Išmok naują kalbą bibliotekoje: naujos tendencijos

Žurnalo "Library Journal" atlikta apklausa parodė, kad JAV viešosiose bibliotekose didėja paklausa kalbų mokymosi ištekliams. Net 47 proc. respondentų teigia, kad padidėjo kalbų mokymosi informacijos ir paslaugų paklausa. Dažniausiai žmonės mokosi naujų kalbų kelionėms, tam kad bendrautų su savo bendruomenės nariais, taip pat, kad pagerintų įsidarbinimo galimybes.

Šiuolaikiškos viešosios bibliotekos siūlo savo skaitytojams ne tik įprastas kalbų mokymosi knygas ar pamokų garso ir vaizdo įrašus, bet ir nuotoliniu būdu prieinamas taikomąsias mokymosi programėles. Tai leidžia vartotojams jungtis prie mokymosi turinio tiesiog savo mobiliuoju telefonu tuomet, kai tai patogu. Net 84 proc. apklaustų JAV viešųjų bibliotekų siūlo nuotoliniu būdu prieinamas programas.

Kol kas apklaustoms bibliotekoms dar yra vietos tobulėti - tik apie 50 proc. naudoja socialines medijas kalbų programų viešinimui, tiek pat mini tokias paslaugas bibliotekos naujienlaiškyje.

Kalbų mokymosi paslaugos turėtų būti paklausios ne tik JAV, bet didėjant  žmonių mobilumui - įvairių šalių bibliotekose. Ar nepastebėjote didėjančio skaitytojų susidomėjimo kalbų mokymosi literatūra savo bibliotekoje?

Parengta pagal:

CHANT, Ian. Library linguistics. Iš Library Journal [interaktyvus]. 4 August 2014 [žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 6 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2014/08/digital-resources/library-linguistics/


2014-08-01

Ieškoma(-as) Librarista!


Jaunatviška, energinga ir naujų idėjų kupina ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekininkų komanda ieško naujo nario. 
Paveikslėlis iš: http://ilovedoodle.tumblr.com/