2017-01-22

IDEA Lab: 21 amžiaus gebėjimai - šiuolaikiniam jaunimui

Šaltinis: Library as Incubator
San Diego viešoji biblioteka sugalvojo patrauklią paslaugą mokyklos, kurį yra tame pačiame pastate kaip ir biblioteka, moksleiviams. Kaip žinia, vis daugiau jaunimo sieja savo karjera su IT sektoriumi, arba kūrybiškai panaudoja IT žinias kūrybiniose industrijose. Siekdama, kad jaunuoliai atrastų tas IT sritis, kurios jiems atrodo įdomiausios, biblioteka įkūrė IDEA Lab - šiuolaikiškais kompiuteriais įrengta laboratorija, kurioje jaunuoliai gali rasti ne tik kompiuterių, bet ir įvairią kitą įrangą, taikomąsias programas.

Susitarusi su vietiniu koledžu biblioteka pradėjo kviesti pirmuosius stažuotojus. IDEA Lab stažuotojai žinių gauna iš koledžo dėstytojų. Tačiau norint paskatinti jaunuolius kryptingai siekti tikslo, jie turi įgyvendinti savo praktinius IT projektus ir mokyti bendraamžius.

Sunkiausiai IDEA Lab projekte buvo išlaikyti jaunuolių susidomėjimą. Pirmą užsidegę nauja idėja, greitai jie jau norėjo mesti užsiėmimą. Taigi bibliotekininkams teko pasimokyti, kaip ugdyti jaunuolių atsakomybės jausmą. Tačiau programos rezultatai atpirko problemas. Jaunuolių teigimu, mokydamiesi jie įgijos ne tik IT žinių, tačiau ir vadinamųjų "minkštųjų" gebėjimų (bendravimo, bendradarbiavimo ir pan.), kurie jiems pravers ateities karjeroje.

San Diego viešoji biblioteka tapo vieta, kurioje moksleiviai galėjo išbandyti įvairias sritis, pradėti savarankiškai ir kryptingai mokytis, kelti sau ateities karjeros tikslus.

Šis pavyzdys buvo pateiktas YALSA - JAV Bibliotekų paslaugų jaunimui asociacijos leidinyje. Pagrindinė leidinio idėja - pateikti įdomius ir motyvuojančius paslaugų jaunuoliams pavyzdžius. Leidinį motyvavo 2014 m. parengta ataskaita apie bibliotekų paslaugų jaunimui ateitį. Joje paaiškėjo svarbus viešųjų bibliotekų vaidmuo mažinant skaitmeninę bei žinių atskirtį tarp įvairių jaunimo grupių, didinant jaunuolių motyvaciją mokytis, padėti jaunuoliams planuoti savo karjerą ir rasti tinkamą vietą darbo rinkoje, padėti jaunimui rasti kelią ir pradėti bendradarbiauti su įvairiomis jaunimo organizacijomis, kurios gali padėti jaunuoliams įgyvendinti savo svajones ir planus.

Parengta pagal:

TONG, Monnee. IDEA Lab tech team internship. Iš Case studies: real-world examples of how libraries are re-envisioning teen services. YALSA, be datos, p. 3-4.

2017-01-20

Ekslibrisų sriuba parodos lankytojams

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje atidaryta keliaujanti dailininkės Lolitos Putramentienės-Brazos ekslibrisų paroda „Ekslibrisas geriau nei sriuba“.

Atidarant ekslibrisų parodą, be autorės Lolitos Putramentienės-Brazos, dalyvavo grafikės kolega, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo, kurio tarybos narė yra ir L. Braza, kuratorius Jonas Nekrašius, dailininkės diplominio darbo vadovas prof. Rimantas Buivydas, menotyrininkas prof. Vytenis Rimkus, kolegos ir draugai (daugumai jų dailininkė yra sukūrusi ekslibrisus), bibliotekos darbuotojai ir kiti, kuriems patinka mažoji grafika.

Renginio nuotaiką sukurti padėjo tarptautinių konkursų laimėtoja, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokinė pianistė Janina Bartulytė (mokytoja Irina Kudinova), o ekslibrių sriubos lankytojams išvirė Lolitos draugė Šiaulių moksleivių namų mados teatro „Mūza“ mokytoja Daiva Rozgaitė-Udrienė.
Po autorės prisistatymo ir kolegų sveikinimo kalbų, L. Putramentienė-Braza surengė performansą – naudodama senos skalbimo mašinos „Riga“ mechaninį gręžimo aparatą parodos autorė pagamino ekslibrisą ir parodė, kad ekslibrisus galima kurti primityviausiomis priemonėmis ir kad tai daryti gali visi.

2017-01-10

DĖMESIO: IFLA 2017 LYDINČIOJI KONFERENCIJA VILNIUJE

Tarptautinės  bibliotekų  asociacijų ir institucijų federacijos  (IFLA) Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcija kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu 2017 m. rugpjūčio 15-17 d. organizuoja konferenciją ,,Įvairialypių tapatumų iššūkiai. Multietniškumas genealogijoje, lokalioje istorijoje ir regioninėje atmintyje: iššūkiai ir galimybės bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms“.

Kviečiame teikti pranešimus ir diskutuoti apie projektines patirtis multietniškumo aspektu, aptarti veiklas ir tyrimus išsaugant ir skatinant istorinę ir kultūrinę atmintis, skatinant ryšius ir supratimą tarp skirtingų regionų ir lokalių bendruomenių, bibliotekų, muziejų ir archyvų vaidmenį dalyvaujamuose projektuose, grįstuose įvairių tautų ir skirtingų kartų bendradarbiavimu. Dalyviai kviečiami pasidalinti ne tik projektų sėkme, bet ir neigiama patirtimi.

Vieta: Vilnius, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Laikas: 2017 m. rugpjūčio 15-17 d.
Pranešimų teikimo terminai: santraukos (iki 250 žodžių) priimamos iki 2017 m. vasario 15 d. interneto adresu: https://docs.google.com/forms/d/1MCnH6ohfRO6FcoNyqVYLjJA5jtIZmsW8sQ3nfOLaPz8/viewform?edit_requested=true. Jei nepavyksta prisijungti, prašau rašyti  Cherie Bush: bushcd@familysearch.org, arba Bozena Rasmussen  bozennara@gmail.com.
Rengiama konferencija yra lydintysis IFLA 83-iosios Generalinės konferencijos ir asamblėjos, vyksiančios Vroclave 2017 m. rugpjūčio 19-25 d., renginys. Daugiau informacijos:
http://2017.ifla.org/cfp-calls/genealogy-joint-with-asia-and-it

Prof. dr. Arvydas Pacevičius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, IFLA Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcijos Nuolatinio komiteto narys

2017-01-08

Bibliotekų kelias į savo bendruomenes

Šaltinis: American Libraries Magazine
Naujausiame žurnalo American Libraries Magazine (2017 m. sausis/vasaris) numeryje dėmesį patraukė trys straipsniai, kurių temos, iš pirmo žvilgsnio, labai skiriasi. Juose kalbėta apie tai, kaip bibliotekininkai gali pasiekti ir efektyviai aptarnauti verslo bendruomenes, kaip JAV viešosios bibliotekos teikia mokymo paslaugas regos negalią turintiems žmonėms ir kaip dirba su kaliniais, siekdami palengvinti problemas, kylančias išėjus į laisvę. Visiems straipsniams bendra buvo tai, kad bibliotekos stengėsi ne tik pasiūlyti savo paslaugas, bet giliai pažinti savo bendruomenes, o tuomet jau rasti būdą spręsti bendruomenei aktualias problemas pasiūlant bibliotekos sprendimą. Taigi visi šie straipsniai apie tai, kad geros bibliotekos paslaugos prasideda nuo ryšio su bendruomene užmezgimo, nuo noro sužinoti ir nuo paprasto klausimo - "kaip biblioteka gali padėti?". Šioje žinutėje trumpai papasakosiu apie kiekvieną straipsnį, o susidomėję skaitytojai gali paskaityti visą patikusio straipsnio tekstą žurnale (jis laisvai prieinamas).

Straipsnyje "Bringing assistive technologies to patrons" (Kompensacinių technologijų pateikimas vartotojams) pasakojama apie Niu Džersio valstijos bibliotekos patirtį organizuojant mokymus naudotis kompensacinėmis priemonėmis regos negalią turintiems žmonėms. Biblioteka pradėjo bendradarbiauti su Niu Džersio aklųjų ir silpnaregių žmonių komitetu ir septyniomis viešosiomis bibliotekomis. Komitetas finansavo bibliotekos programą "Bibliotekos lygių prieigos galimybių programą", pagal kurią bibliotekos buvo aprūpintos kompensacinėmis priemonėmis, apmokytas personalas. Nuo 2015 metų bibliotekose aklieji ir silpnaregiai gali pasimokyti, kaip naudotis įvairiomis kompensacinėmis priemonėmis ir skaitmeninėmis technologijomis. Paprastai siekiant užtikrinti efektyvumą, mokymuose dalyvauja ne daugiau, kaip keturi žmonės. Svarbu pažymėti, kad bibliotekose atkreiptas dėmesys į tai, kad mokymai reikalingi ir regos negalią turinčių žmonių artimiesiems, kurie norėtų padėti jiems naudotis kompensacine įranga. Viešosios bibliotekos - arčiausia ir patogiausia vieta, kurioje galima gauti įvairių paslaugų, tačiau pačios bibliotekos turėtų įgyti reikiamų žinių ir kompetencijų teikti paslaugas skirtingų poreikių turintiems bendruomenės nariams. JAV statistika rodo, kad regos problemos vis dažniau atsiranda vyresniems gyventojams. Todėl ateityje mokymai pravers senjorams. Panašios iniciatyvos vykdomos Klivlande ir Niujorke. Pagrindinė tendencija - viešosios bibliotekos kuria partnerystės tikslus ir jungiasi, kad efektyviau teiktų paslaugas ir pasiektų regos negalią turinčius vartotojus.

Kitame rašinyje "Embed with business" (Įsitrauk į verslo bendruomenę) Barbara Alvarez, pati turinti bibliotekininkės-verslo konsultantės patirtį, nagrinėja, kaip bibliotekos galėtų pasiūlyti savo paslaugas vietos verslo bendruomenei. Straipsnio autorė pažymi, kad bibliotekos turėtų "įsiterpti" į verslo bendruomenės tinklus - lankytis susitikimuose, dalyvauti socialinių tinklų grupėse, kad pradėtų kurti tokias paslaugas, kurios padėtų vietos verslininkams gauti informacijos sprendžiant problemas. Dažniausiai, bibliotekose atsiranda už bendradarbiavimą su verslo atsakingas darbuotojas, kuris užmezga ryšius ir aptarnauja verslininkus jiems patogia forma ir patogioje vietoje. Autorės teigimu, tokios programos atneša rezultatų ne iš karto, kadangi verslininkams bibliotekos nauda neatrodo akivaizdi. Tačiau užmezgus ryšius ir pradėjus teikti paslaugas paaiškėja, kad sėkmingas aptarnavimas - geriausia bibliotekos paslaugų reklama.

Ir paskutiniame straipsnyje "Keeping inmates on the outside" (Išlaikant kalinius laisvėje), kurį norėčiau trumpai apžvelgti, kalbama apie tai, kaip bibliotekos gali padėti kaliniams adaptuotis ir kurti naują gyvenimą išėjus į laisvę. Straipsnyje patirtimi dalinasi keli bibliotekininkai, kurie kuria programas ir asmeniškai bendrauja su kaliniais. Pagrindinė problema, kuri kyla kaliniams išėjus į laisvę, - būtinybė prisitaikyti nenusižengiant įstatymui. Turint omeny, kad sąlygos dažniausiai yra sudėtingos, susilaikyti nuo nusižengimo itin sunku. Be to, be saugaus ir aprūpinto gyvenimo užtikrinimo, buvusiems kaliniams iškyla ryšių su šeima ir draugais atkūrimo ir stiprinimo problema. Daugybė bendravimo su kaliniais metų leido bibliotekininkams sukurti įdomias ir kaliniams tikrai naudingas programas. Štai, pavyzdžiui, Bruklino viešoji biblioteka pasiūlė kaliniams ir jų šeimoms programą "TeleStory" (TelePasakojimas), kuri leido Skype priemonėmis kaliniams ir jų šeimoms kartu dalyvauti skaitymo programose. Nuotoliniu būdu kalintys tėvai skaito knygas savo vaikams, kartu kuria įvairias istorijas, žaidžia ir dainuoja. Tyrimai rodo, kad kaliniai, kurie išsaugo tvirtus ryšius su šeima, žymiai rečiau grįžta į įkalinimo įstaigas. Kita įdomi bibliotekos programa - kūrybinio rašymo seminarai, kurie padeda kaliniams kurti savo gyvenimo pasakojimus. Pasirodo, kad tokia praktika itin naudinga, nes leidžia aiškiau suvokti savo gyvenimo aplinkybes ir pasidalyti patirtimi su kitais žmonėmis. Straipsnyje pateikta ir daugiau pavyzdžių. Sėkmingų programų kaliniams receptas - įsitinklinimas ir bibliotekų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėjais, valstybinėmis įkalinimo įstaigomis ir, žinoma, ryšiai su pačiais kaliniais.

Daugiau skaitykite naujausiame American Libraries Magazine numeryje.

Parengta pagal:

ALVAREZ, Barbara. Embed with business. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/embedded-business-librarianship/

COTRELL, Megan. Keeping inmates on the outside. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/libraries-prisoner-reentry-keeping-inmates-outside/

MARCOTTE, Alison. Bringing assistive technology to patrons. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/bringing-assistive-technology-to-patrons/

2017-01-03

Kviečiama teikti pranešimus Europos informacinio raštingumo konferencijai

Europos informacinio raštingumo konferencija - tarptautinis renginys, kurį nuo 2013 metų organizuoja Turkijos Hacettepe ir Zagrebo universitetai, kviečia teikti pranešimus.

2017 metais konferencija vyks rugsėjo 18-21 d. Prancūzijoje; jos pagrindinė tema - Informacinis raštingumas darbe (Workplace Information Literacy).  Renginys skirtas mokslininkams, praktikams, švietimo specialistams. Šiais metais konferencijoje siekiama aptarti tokias temas kaip informacinis raštingumas ir sėkmingas įsidarbinimas, karjeros augimas, organizacijos sėkmė ir konkurentiškumas, bendruomenės įsitraukimas ir socialiniai pokyčiai bei daugelis kitų klausimų. Temų sąrašą galima rasti renginio svetainėje: http://ecil2017.ilconf.org/aim-scope/

Potencialūs pranešėjai kviečiami teikti pranešimų santraukas iki vasario 15 d. Daugiau informacijos apie pranešimų teikimo tvarką ir terminus rasite čia: http://ecil2017.ilconf.org/abstract-submission/

2016-12-28

Naujas EIFL-PLIP konkursas: Inovacijų apdovanojimas už viešųjų bibliotekų veiklą, gerinančią žmonių gyvenimąEIFL (Electronic Information for Libraries) Viešųjų bibliotekų inovacijų programa (EIFL-PLIP) paskelbė dešimtąjį konkursą apdovanojimui viešosioms bibliotekoms už naujoviškas paslaugas, kuriomis siekiama pagerinti žmonių gyvenimą, ieškant praktinių sprendimų iššūkiams, įvardintiems Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų. 

Apdovanojimo kategorijos

A picture of tthree trophies of EIFL public library innovation award

EIFL siekia išaiškinti ir paskatinti apdovanoti sėkmingas viešųjų bibliotekų paslaugas ir programas, kuriomis siekiama vystymosi tikslų:
·         Gerinti ekonominio gerbūvį ir įdarbinimo galimybes
·         Plėtoti ūkininkavimą ir tvarų žemės ūkį
·         Gerinti sveikatą ir sanitarines sąlygas
·         Didinti skaitmeninę įtrauktį
·         Siekti lyčių lygybės ir moterų bei mergaičių įgalinimo
·         Skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi  
·         Kovoti su klimato kaita ir kitais veiksniais darančiais neigiamą įtaką aplinkai
Apdovanojimą laimėjusių viešųjų bibliotekų naujoviškos paslaugos ir programos elektroninėmis priemonėmis bus pristatytos ir populiarinamos tarptautiniame EIFL bibliotekų ir partnerių tinkle. Laimėtoja(i) gaus piniginę premiją iki 1500 JAV dolerių. Skaitykite apie ankstesniuose konkursuose apdovanotas paslaugas.

Konkurso reikalavimai

Dalyvauti konkurse gali tik viešosios ar bendruomenių bibliotekos iš besivystančių ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalių, tarp jų ir Lietuvos.
Ketinančios pretenduoti į šį apdovanojimą viešosios bibliotekos iki 2017 m. sausio 27 d. turi pristatyti konkrečią paslaugą ar programą, prisiregistravusios EIFL elektroninėje sistemoje ir pateikusios užpildytą nustatytos formos paraišką.

Apdovanojimui pristatytas konkrečias paslaugas vertins nepriklausomi, tarptautinės veiklos patirtį turintys viešųjų bibliotekų ekspertai pagal šiuos kriterijus:
·         Biblioteka pristatytą paslaugą ar programą vykdo bent trejus metus (nuo 2014-ųjų sausio) ir pasiekė apčiuopiamų rezultatų;
·         Paslaugai teikti biblioteka naudoja technologines priemones ir tokia viešųjų bibliotekų praktika yra nauja regione ar pasaulyje [1] 
·         Biblioteka paraiškoje aiškiai ir išsamiai aprašė konkrečius kiekybinius rezultatus ir pateikė svaraus poveikio žmonių gyvenimui įrodymų.

Paraiškas galima pateikti anglų, ispanų, prancūzų arba rusų kalba. Paraiškos formą ir paraiškų pateikimo instrukcijas rasite skelbime EIFL-PLIP interneto svetainėje. EIFL priims ir paraiškas video formatu, jei pateikta medžiaga atspindi pagrindinius reikalavimus.
Ankstesni apdovanojimai

Nuo 2011-ųjų EIFL-PLIP paskelbė devynis konkursus viešųjų bibliotekų inovacijų apdovanojimui ir apdovanojo 33 viešąsias bibliotekas iš Afrikos, Azijos, Europos ir Lotynų Amerikos. Apie juos galite paskaityti EIFL interneto svetainėje. Tarp jų irFour happy representatives of public libraries from Colombia, Lithuania, Poland and St. Lucia with EIFL public library innovation award trophies dvi Lietuvos viešosios bibliotekos:
- Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka už e-valdžios mokymo programą, skatinančią valdžios ir gyventojų dialogą
- Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka už dinamišką ir praktinę mokymo programą, padėjusią jauniems žmonėms išsiugdyti praktinius elektronikos, 3D dizaino ir programavimo įgūdžius bei skatinančią rinktis technologijų ir inžinerijos mokslus.

---------------
Apie EIFL


1999 metais įkurta EIFL (Electronic Information for Libraries) – pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija – bendradarbiauja su bibliotekomis, padėdama plėtoti prieigą prie žinių ir besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio šalyse Afrikoje, Azijoje, Europoje ir Lotynų Amerikoje. EIFL šiandien dirba su partneriais iš beveik 50 šalių.
EIFL Viešųjų bibliotekų inovacijų programa (EIFL-PLIP), pradėta vykdyti 2009 metais, skatinta viešąsias bibliotekas taikyti informacines ir komunikacines technologijas, teikiant paslaugas, orientuotas į konkrečius bendruomenių poreikius ir darnaus vystymosi tikslus.

EIFL-PLIP programa Lietuvoje finansavo tris sėkmingus inovatyvių paslaugų projektus viešosiose bibliotekose:
- 2010-2011 metais - Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos projektą “Žaisdami mokomės;
- 2012-2013 metais - Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektą "BiblioHealth".
- 2012-2013 metais - Pasvalio rajono savivaldybės M. Katiliškio viešosios bibliotekos projektą "Libri-A: pagalba Pasvalio ūkininkams".

--------------

Informacija apie konkursą parengta pagal šį skelbimą: EIFL Public Library Innovation Award 10 (interaktyvus). EIFL-PLIP. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/eifl-public-library-innovation-award-10 (Žiūrėta 2016 m. gruodžio 28 d.).


[1] Paslaugos nebus laikomos naujoviškomis, jei viešoji biblioteka teikia 1) tik viešą kompiuterių ir internet prieigą, 2) tik kompiuterinių įgūdžių mokymus 3) tik prieigą prie skaitmeninių išteklių ir rinkinių.  

2016-12-27

Moksleivių sukurtas virtualus turas kviečia iš naujo atrasti pažįstamas miesto gatves

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka sėkmingai įgyvendino projektą „Mano gatvė 360 laipsnių kampu“, skirtą vaikų ir jaunimo informacinių technologijų, meniniams ir kitiems bendriesiems gebėjimams ugdyti bei skatinti domėtis savo gyvenamąja aplinka ir jos istorija.

Trys moksleivių grupės, vadovaujamos patyrusių gidų, Rolandos Girskienės ir Ovidijaus Jurkšos, vaikščiojo po savo gyvenamas apylinkes, bendravo su vietiniais gyventojais, domėjosi išlikusiais istoriniais pastatais ir rinko medžiagą apie išskirtinius įvykius. Į ekskursijų maršrutą buvo įtrauktos įdomiausios Šančių bei Kauno rajono vietos, pradedant ąžuolyne slypinčiu piliakalniu, daug dėmesio skiriant carinio laikotarpio Kauno tvirtovės statiniams bei baigiant Garliavos miestelio bendruomenės pastatais.

Atrastas vietas projekto dalyviai įamžino 360 laipsnių fotokamera, kuria darytos nuotraukos suteikia realų erdvės bei buvimo toje vietoje pojūtį. Vėliau moksleiviai kartu su KTU Informatikos fakulteto studentais Andriumi Paulausku ir Tomu Valatkevičiumi tyrinėjo virtualios realybės žaidimų kūrimo galimybes, mokėsi paruošti surinktą medžiagą ir panaudoti ją virtualiai ekskursijai po nufotografuotus objektus sukurti.

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė džiaugėsi, kad tokia veikla suteikia moksleiviams galimybę arčiausiai jų namų esančioje bibliotekoje susipažinti su naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis bei išbandyti save iškart keliose srityse – tiek kraštotyros ir fotografijos, tiek virtualių turų ir žaidimų kūrime. Gali būti, kad šis projektas ne vienam dalyviui bus postūmis toliau domėtis naujosiomis technologijomis, o gal net pasirinkti informatikos studijas universitete.
Kaip pastebėjo projekto konsultantas, KTU Informatikos fakulteto docentas Tomas Blažauskas, projekto metu sukurtą virtualų turą, kuriame panaudota beveik 100 panoraminių nuotraukų bei pagal jį sukurtą žaidimą galima laikyti vienu pirmųjų virtualiai realybei pritaikytų edukacinių žaidimų Lietuvoje. „Virtuali realybė, leidžianti vartotojui pasijusti taip, lyg jis pats būtų tam tikroje vietoje, turi didžiulį potencialą ir teikia daug galimybių organizuojant patį mokymosi procesą. Didelė tikimybė, jog artimoje ateityje kiekvienam mūsų ji taps neatsiejama gyvenimo dalimi,“ – prognozavo specialistas.

Projekto metu sukurtą virtualų turą ir žaidimą personaliniam kompiuteriui visi besidomintys gali rasti bibliotekos tinklalapyje www.kaunas.mvb.lt/360, o virtualiai realybei pritaikytą jų versiją artimiausiu metu bus galima parsisiųsti iš Oculus store platformos.

Pagrindiniai projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kauno miesto savivaldybė.

Projekto partneriai: KTU Vaižganto progimnazija, Kauno jaunųjų turistų centras, Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centras, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Daugiau informacijos tel. (37) 22 63 22 arba el. paštu renginiai@kaunas.mvb.lt 

Kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Zinkevičiūtė