2015-08-31

Robotas-bibliotekininkas: eksperimentas Kolorado viešojoje bibliotekoje

Šaltinis: Public libraries online
Kolorado Longmonto viešojoje bibliotekoje neseniai apsigyveno robotas-bibliotekininkas vardu Bibli. Tai - vis dar prototipas, bet tikimasi, kad greitai robotas taps pilnaverčiu bibliotekos komandos nariu. Bibli gali atsakyti į skaitytojų klausimus, nedidelėje erdvėje parodyti, kur rasti knygą, netgi papasakoti istoriją. Robotas pirmiausia skirtas autizmo sutrikimų turintiems vaikams.

Bibli - tai verslo įmonių, bibliotekininkų ir skaitytojų komandos bendro metų darbo vaisius. Kuriant robotą buvo siekiama pagerinti bendravimą su įvairių autizmo sutrikimų turinčiais vaikais. Pasirodė, kad tokie vaikai gerai sutaria su robotu ir padėjo jį kurti.

Dažnai atrodo, kad kurti robotą - tai pakankamai brangus eksperimentas. Tačiau Bibli kūrimas kainavo mažiau, negu 3000 JAV dolerių. Manoma, kad jau 2016 metais, Bibli bus komercializuotas ir prieinamas kitoms viešosioms bibliotekoms.

Parengta pagal:

WEADLEY, K. Build a robot and add it to your staff. Iš Public Libraries Online [interaktyvus]. 18 August, 2015 [žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: http://publiclibrariesonline.org/2015/08/build-a-robot-and-add-it-to-your-staff/

2015-08-17

Bibliodviratis - žiniai apie bibliotekas skleisti

Šaltinis: Silive.com
Niujorko viešųjų bibliotekų sistemos Stapletono bibliotekoje įgyvendinta šauni idėja - sukurtas bibliodviratis. Jis skirtas populiarinti vietos bibliotekas, jų filialus ir skatinti gyventojus naudotis viešųjų bibliotekų paslaugomis. Bibliodviratis - tai dviratis, kuriame ant dviejų galinių ratų įkomponuota didelė knyga, talpinanti lentynas. Atidarius milžinišką knygą gyventojai gali rinktis įvairius skaitinius. Planuojama, kad dviratis bus naudojamas dalyvauti įvairiose šventėse, lankytis gyventojų susibūrimo vietose. Bibliodviratis leis gyventojams vietoje gauti bibliotekos skaitytojo kortelę, pasiskolinti knygą, kurią galima grąžinti artimiausiame viešosios bibliotekos filiale.

Tokia iniciatyva siekiama parodyti, kad bibliotekos yra arčiau mūsų, nei įprasta manyti. Tuo pačiu gyventojams paprasčiau sužinoti apie galimybę naudotis bibliotekų paslaugomis.

Parengta pagal:

LORE, Diane C. Stapleton library, Staten Island MakerSpace, team up to unveil "book bike". Iš Silive.com [interaktyvus]. 3 August, 2015 [žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://www.silive.com/eastshore/index.ssf/2015/08/stapleton_library_staten_islan.html

2015-08-12

Jaunųjų bibliotekininkystės specialistų forumas Šventojoje

Dalyviai po mokymų "Asmeninė lyderystė", aut. D. Dobilinskas
2015 m. rugpjūčio 5-7 d. Šventojoje (UAB Sveikatos centras „Energetikas“) vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcijos vykdomo projekto „Tarptautinis jaunųjų bibliotekos specialistų diskusijų forumas: iniciatyvumas ir lyderystė bibliotekoje“ veiklos. Trijų dienų veiklose dalyvavo 35 jaunieji bibliotekų specialistai, kurie mokėsi asmeninės lyderystės, diskutavo apie jauno specialisto galimybes ir iniciatyvas bibliotekose, susipažino su kolegomis, dalijosi patirtimi.

Įgyvendinant projekto tikslą – plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bibliotekų sektoriuje, siekiant didesnės patirties sklaidos tarp jaunųjų specialistų – diskusijų forume dalyvavo ir 6 svečiai iš užsienio bibliotekų – Elina Sniedze ir Antra Vasilevska iš Latvijos, Maris Nool ir Liina Tamm iš Estijos, Iaroslava Khimich ir Viktoriia Polova iš Ukrainos. Svečiai pristatė savo šalies bibliotekininkų asociacijų veiklas, dalijosi patarimais, patirtimi apie jaunimo iniciatyvas bibliotekų sektoriuje, diskutavo apie kasdienes problemas ir veiklas. Nuotoliniu būdu bibliotekų sektoriaus veiklas pristatė ir Rusijos atstovės Olina Ekaterina ir Viktoriia Skoriak. Visos specialistės prisideda prie savo šalies jaunųjų bibliotekininkų veiklų ir iniciatyvų – pranešimai buvo įkvepiantys ir kiekvienas klausęsis turėjo ką įsidėmėti ir pasižymėti.

Projekto organizatoriai, aut. D. Dobilinskas
Po įtemptų diskusijų ir mokymų dalyviai mėgavosi geru oru prie jūros, dalyvavo jaunųjų specialistų „Protų mūšyje“ , kuris įtraukė ir dalyvius iš užsienio. Trys dienos formalaus ir neformalaus bendravimo nuostabioje aplinkoje – puiki galimybė kolegoms pažinti vienas kitą, įgyti naujos patirties ir žinių. „Organizavimas visuomet atima daug jėgų ir laiko, tačiau susitikimas su visais viską atperka. Visuomet norisi dar“ – teigia projekto vadovė Eglė Grigaitė.

Paskutinę projekto veiklų dieną atvykusi Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pirmininkė bendravo su dalyviais, pristatė naujausias veiklas ir pasiekimus Lietuvos bibliotekų sektoriuje. Su svečiais aptartos naujos iniciatyvos ir susitikimai.


Šis projektas yra 2014 m. vykdyto projekto „Lietuvos bibliotekų jaunųjų specialistų kompetencijų ugdymo stovykla“ tęsinys, vėl subūręs jaunuosius profesionalus kompetencijų ugdymo veikloms ir gerosios patirties sklaidai. Projektą rengė ir įgyvendino Lietuvos bibliotekininkų draugijos jaunieji specialistai. Projekto vadovė – Eglė Grigaitė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė.

Prie sėkmingų veiklų įgyvendinimo prisidėjo LBD Pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, Birštono viešosios bibliotekos buhalterė Violeta Bajorienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos vyriausioji specialistė, LBD Tarybos narė Sigutė Urbonavičienė, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos LBD skyriaus pirmininkė Airida Samavičienė, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, LBD Tarybos narė Ramunė Mauricaitė.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.


Eglė Grigaitė
Vyresnioji metodininkė
Kompetencijų ugdymo grupė
Strateginės plėtros ir inovacijų centras
Kauno apskrities viešoji biblioteka

2015-08-02

Pasakos gestų kalba: Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas

Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekto „Pasakos gestų kalba“ idėja – sukurti inovatyvią pasakų skaitymo skatinimo formą klausos negalią turintiems vaikams ir jų tėvams, kad jau ankstyvoje vaikystėje kurtieji pradėtų domėtis pasakomis, būtų lavinama jų vaizduotė.

Pasakų vaidmuo

Vystantis vaiko asmenybei, pasakos atlieka labai svarbų vaidmenį: teikia mąstymo ir veiklos pavyzdžius, padeda pažinti ir suprasti kitų ir savo poelgių motyvus, moko savikontrolės, reikšti savo norus bei siekti tikslų. Lietuvių gestų kalba yra emocionalumu grįsta kalba, kuriai būdinga veido išraiškų įvairovė, rankų plastika bei jausmingumas.

Inovatyvi paslaugų forma

Įgyvendinant projektą „Pasakos gestų kalba“, nuo 2015 m. rudens į bibliotekos e-paslaugų sąrašą bus įtraukta novatoriška paslauga, tenkinanti specialiuosius kurčiųjų poreikius ir didinanti jų integraciją į visuomenę. Naudojant IT priemones ir inovatyvias paslaugų formas, bus sukurtas naujas vaizdo įrašų archyvas internete. Taip biblioteka priartės prie dar nepasiektos ir neįtrauktos auditorijos – vaikų su klausos negalia.

Pasakų pritaikymas klausos negalią turintiems vaikams

Bendradarbiaujant su Kauno kurčiųjų reabilitacijos centru, iš KAVB fondo buvo atrinktos ir išverstos į gestų kalbą 10 liaudies pasakų vaikams. Siekiant pritraukti ir išlaikyti dėmesį, turinys bus pritaikytas klausos negalią turintiems vaikams, susidomėjimą sekama pasaka skatins animuoti fragmentai.

Dalijamės akimirkomis iš pirmųjų projekto veiklų – pasakų gestų kalba filmavimo.

Diana Poliakovaitė
Viešųjų ryšių specialistė Komunikacijos vadybos ir projektų grupė
Strateginės plėtros ir inovacijų centras, 228 kab.
Kauno apskrities viešoji biblioteka