2013-01-31

Kiaulės ir plaktukai bibliotekose bei skaitymo tendencijos

Apie tokius gana sunkiai suderinamus dalykus skaitykite interneto dienraščio Bernardinai.lt straipsnyje Mariaus Buroko straipsnyje Užkietėjusio skaitytojo kronikos: kiaulė bibliotekoje ir skaitymo maratonai.

Skaitmeninių bendruomenių kūrimo gairės bibliotekoms ir kitoms organizacijoms

JAV Bibliotekų ir muziejų paslaugų institutas (IMLS) kartu su partneriais sukūrė gaires, kaip įveikti skaitmeninę ir informacinę atskirtį bendruomenėse (regionuose) ir užtikrinti, kad visi piliečiai lygiavertiškai gautų ir naudotųsi informacija įvairioms savo reikmėms. Šios gairės labai praktiškos, todėl naudingos bibliotekoms. Jose pateikiami konkretūs tikslai ir jų pasiekimo priemonės, kurios aktualios vietos valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms ir kitoms valstybinėms organizacijoms, kurios bendradarbiaudamos gali užtikrinti, kad gyventojai naudotųsi informacija be jokiu kliūčių.

Gairės Kuriant skaitmenines bendruomenes: veiklos programa (Building digital communities: a framework for action) grindžiamos kelių svarbių principų. Tai:

Prieiga - naudojimosi skaitmenine informacija pagrindas - infrastruktūra ir jos prieinamumas žmonėms. Todėl prieigos principas apima tokius pagrindinius blokus kaip technologijų prieinamumas, įperkamumas, galimybė naudotis technologijoms visiems tame tarpe ir vartotojams su specialiais poreikiais, viešąją prieigą prie IKT piliečiams, kurie neturi reikiamos įrangos namuose.

Įsisavinimas - tam, kad piliečiai naudotųsi skaitmenine informacija nepakanka tik užtikrinti technines priemones. Būtina, kad piliečiai būtų informuoti apie naudojimosi skaitmenine informacija privalumus, mokėtų ja naudotis ir jaustųsi saugūs skaitmeninėje erdvėje. Įveikiant kliūtis šiose srityse vietos organizacijos gali užtikrinti, kad piliečiai pasitelks IKT kasdieniame gyvenime, besimokydami, leisdami laisvalaikį ir kt.

Pritaikymas - disponuodami tinkama technine infrastruktūra ir gebėjimais piliečiai gali naudotis informacija įvairioms reikmėms. Visumoje tai gerina gyvenimo kokybę regionuose, prisideda prie jo darnios ekonominės ir socialinės plėtros. Gairėse aptariama, kaip galima panaudoti skaitmeninę informaciją ir technologijas skatinant darbo jėgos ir ekonominę krašto plėtrą, mokymą ir mokymąsi, efektyvią sveikatos priežiūrą, bendruomenės saugumą, pilietiškumą, socialinių saitų stiprinimą.

Šis dokumentas apibrėžia strategines veiklos sritis kuriant skaitmenines bendruomenes. Jis parašytas paprasta kalba. Gairių privalumas - įgyvendinant kiekvieną principą išskiriami įvairių organizacijų vaidmenys ir veiklos kryptys. Gairės tinka kuriant bibliotekų veiklos strategijas. Be to, jos naudingos bendraujant su savivaldybėmis ir argumentuojant, kaip biblioteka gali dalyvauti skaitmeninės atskirties mažinimo procesuose.

Lietuvoje egzistuoja gyventojų naudojimosi IKT, informacinio raštingumo problemos, todėl toks dokumentas, manau, gali būti labai naudingos bibliotekoms. Kviečiame susipažinti!

Parengta pagal:

Building digital communities: a framework for action [interaktyvus]. [be datos] [žiūrėta 2013 m. sausio 31 d.]. Prieiga per internetą: http://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/BuildingDigitalCommunities_Framework.pdf

2013-01-28

Savaitės citata


Nauja savaitė - nauji iššūkiai!
Šiandien organizacijos sunkiai įsivaizduojamos be inovacijų. Bibliotekos - taip pat. Jos vis dažniau stebina paslaugų ir veiklų įvairovė bei gausa. Kita vertus, kurti ir pritaikyti inovacijas nėra lengva užduotis. Pradžiai, pasitelkime vieno žymiausių ir įtakingiausių žmonių automobilių pramonėje išmintį.


Vertimas į lietuvių kalbą: Henry Ford apie inovacijas: "Jei aš būčiau paklausęs žmonių, ko jie nori, jie būtų atsakę, jog greitesnio žirgo."

2013-01-27

Skaitymas garsiai - vėl madingas

Kas savaitę į Londono Simono Oldfieldo galeriją renkasi žmonės pasiklausyti įvairių istorijų. Galerijoje veikia skaitymo klubas, kuris yra ganėtinai populiarus. Tačiau kodėl žmonės mėgsta klausytis garsiai skaitomo kūrinio, kai yra tiek daug galimybių skaityti ir dalytis įspūdžiais kompiuteriu ar tiesiog nupirkus knygą? Pasirodo, priežasčių dalyvauti tokių klubų veikloje yra daug. Pirmiausia, klausymasis kartu sukuria tam tikrą betarpiškumo ir draugiškumo atmosferą, nes žmonės klausydamiesi patiria įvairiausias emocijas kartu. Tai savotiška bendravimo akis į akį, kurio mes šiandien neretai pasigendame, forma. Neretai skaitymo klubo dalyviams skaitymas garsiai primena vaikystę, kai pasakojimus išgirsdavo iš savo tėvų. Būna, kad žmonės dalyvauja tokių klubų veikloje, nes jiems patiems sunku skaityti (pvz., disleksiją turintys žmonės).

Jungtinės Karalystės audio knygų pardavimai išaugo net 32,7 proc., o šalyje veikianti skaitymo skatinimo organizacija The Reading Organisation jau gali pasididžiuoti net 350 skaitymo klubų tinklu visoje šalyje.

Gal ir Lietuvos bibliotekose skaitymo garsiai tradicijos turi didelę perspektyvą?

Parengta pagal:

DAY, E. Storytelling: how reading aloud is back in fashion. The Guardian [interaktyvus]. 6 January, 2013 [žiūrėta 2013 m. sausio 27 d.]. Prieiga per internetą: http://www.guardian.co.uk/books/2013/jan/06/storytelling-back-in-fashion


2013-01-25

Naudojimosi bibliotekomis tendencijos JAV (2012 m.)

Šaltinis: Richview Library Blog
Dėkojame p. Irenai Kvieselaitienei už nuorodą į įdomų tyrimą apie JAV gyventojų naudojimąsi bibliotekomis ir požiūrį į šių institucijų paslaugas. Tai daugiau kaip 2000 JAV gyventojų apklausa, atlikta Pew Internet  & American Life project 2012 m. rudenį.

Pasidaliname pagrindiniais apklausos rezultatais su tinklaraščio skaitytojais.

Apklausa atskleidė, kad svarbiausiomis viešųjų bibliotekų paslaugomis amerikiečiai laiko knygų skolinimą (80 proc. respondentų), bibliografinį konsultavimą, arba atsakymą į skaitytojų klausimus (80 proc.) ir nemokamą prieigą prie kompiuterių ir interneto (77 proc.).

Respondentai nurodė, kad pageidautų, jog bibliotekos plačiau integruotų technologijas į savo paslaugas:

  • 37 proc. amerikiečių pageidautų virtualių užklausų bibliotekininkams pateikimo priemonių;
  • 35 proc. naudotųsi taikomosiomis programomis, skirtomis bibliotekų paslaugoms;
  • 35 proc. amerikiečių mano, kad biblioteka turi tapti vieta, kurioje galima išbandyti naująsias technologijas ir įrankius.

Paklausti apie viešųjų bibliotekų paslaugų prioritetus respondentai minėjo, kad bibliotekos:

  • Turi glaudžiau kooperuotis su mokyklomis (85 proc. respondentų).
  • Siūlyti nemokamas raštingumo kėlimo programas vaikams (82 proc.).
  • Parūpinti lankytojams patogias darbo, laisvalaikio, skaitymo erdves (59 proc.).
  • Siūlyti platesnį e.knygų asortimentą (53 proc.).

91 proc. amerikiečių, dalyvavusių apklausoje, teigė, kad viešosios bibliotekos svarbios jų bendruomenei, o 76 proc. - svarbios jų šeimai. Tačiau tik 22 proc. apklaustųjų teigė, kad žinojo visas paslaugas, kurias teikia jų viešoji biblioteka, tuo tarpu 31 proc. respondentų atsakė, kad visiškai nieko ar beveik nieko nežinantys apie viešojoje bibliotekoje teikiamas paslaugas.

Ši apklausa parodo įdomias tendencijas. Viena vertus, vartotojai pamažu mato biblioteką kaip instituciją, kuri teikia ne tik knygas. Tačiau pakankamai grėsminga tendencija yra taip pat ir tai, kad apie bibliotekų paslaugas nedaug žinoma. Potencialūs ir realūs bibliotekų vartotojai nežino apie visas galimybes, kuriomis jie gali pasinaudoti bibliotekose.

Daugiau skaitykite:

ZICKUHR, K.;RAINEE, L.; PURCELL, K. Library services in the digital age [interaktyvus]. Pew Internet & American Life Project. 2013 [žiūrėta 2013 m. sausio 25 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/PIP_Library%20services_Report.pdf

2013-01-23

Sveikatos informacijos paieškos ypatumai, o gal dar viena niša bibliotekų paslaugoms?

Šaltinis: Pew Internet & American Life Project
Pew Internet & American Life Project atliko daugiau kaip 3000 amerikiečių apklausą apie tai, (ar)kaip jie ieško su sveikata susijusią informaciją internete. Pasirodo, net 59 proc. apklaustųjų ieškojo sveikatos informacijos internete. Dažnai tokios paieškos siejasi su noru sužinoti daugiau apie žmogaus sveikatos būklę, kitaip tariant nustatyti sau diagnozę. Tokiomis diagnozės paieškomis užsiima kiek daugiau negu trečdalis visų apklaustųjų. Pusė tokių diagnozuotojų aptaria savo sveikatos prognozes ir su gydytoju.

Kaip yra ieškoma sveikatos informacijos? Du trečdaliai interneto vartotojų pradeda paiešką populiariosiose paieškos priemonėse, kaip Google, Bing arba Yahoo. Tik 13 proc. vartotojų pradeda paiešką nuo specializuotų sveikatos informaciją teikiančių interneto svetainių.

Įdomu ir tai, kad dalis JAV gyventojų (nors ir nedidelė) ieško kitų žmonių, kurie patiria panašias sveikatos problemas, arba nori susipažinti su kitų žmonių patirtimi sergant panašiomis ligomis.

Taigi, sveikatos informacija paklausi, gal ir Lietuvoje viešosios bibliotekos gali pasiūlyti gyventojams pagalbą ieškant sveikatos informacijos internete? Juolab, kad jau turime bibliotekų projektų, susijusių su sveikata, pavyzdžių bibliotekose. Tai Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas Bibliohealth ir Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva Sveika biblioteka: sveikata išmintingųjų honoraras.

Parengta pagal:

FOX, S.; DUGGAN, M. Health online 2013 [interaktyvus]. Pew Internet & American Life Project. 2013 [žiūrėta 2013 m. sausio 23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Health-online/Summary-of-Findings.aspx

2013-01-20

Ar jūs ant bangos: ALA pasiūlymai pritaikyti IKT bibliotekoje

Šaltinis: American Libraries 
Amerikos bibliotekų asociacija siūlo bibliotekoms neatsilikti nuo IKT plėtros ir pritaikyti savo paslaugoms įvairius skaitmeninius įrankius ir priemones. Kai kurie pasiūlymai gana paprasti ir plačiai taikomi bibliotekose - kiti gali pasirodyti įdomesni :). Toliau pateiksiu tuos pasiūlymus, kurie gali būti ne taip plačiai paplitę. Pasitikrinkime, ar žengiame kartu su technologijų plėtra:

Ar naudojate socialinį nuotraukų tinklą Instagram? Tai priemonė skirta greitai dalintis nuotraukomis, ji taip pat remiasi vietos atpažinimo technologijomis. Šis socialinis tinklas leidžia greitai kelti mobiliuoju telefonu padarytas nuotraukas, jas redaguoti, kurti savo ir sekti kitų vartotojų paskyras. Šiuo metu Instagram naudoja daugiau kaip 80 milijonų žmonių, kurie jau pasidalino daugiau kaip 4 milijardais nuotraukų.

Ar įtraukiate interneto vartotojus į bibliotekos veikas pasitelkdami miniasamdą (angl. crowdsourcing)? Puikus tokio sumanymo pavyzdys - Niujorko viešoji biblioteka, kuri prašo vartotojų pagalbos įvesti į duomenų bazę istorinių skaitmenintų restoranų meniu turinį. Tam sukurta speciali interneto svetainė What's on the meniu? (Kas pateikiama meniu?). Daugeliui žmonių neabejotinai įdomu, kas buvo valgoma restoranuose praeityje, todėl jie mielai padeda bibliotekai atlikti meniu teksto įvedimo į duomenų bazę darbus.

Ką žinote apie savo auditoriją Twitteryje? Įdomi priemonė daugiau sužinoti apie tuos, kurie seka bibliotekos Twitterio paskyrą, - pasitelkti Mentionmapp. Tai programa, kuri leidžia išanalizuoti ir vizualiai pateikti, kaip vartotojai naudoja jūsų bibliotekos pradėtas temas (hastags). Pavyzdžiui, jeigu keli jūsų sekėjai naudoja jūsų pradėtą temą, arba hastag'ą, ji tikrai aktuali ir populiari. Galbūt, verta tą temą paplėtoti arba pasiūlyti vartotojams su tema susijusius bibliotekos išteklius.

Daugiau skaitykite čia:

KROSKI, Elyssa. 10 great technology initiatives for your library.  American Libraries [interaktyvus]. 2013, January/February, p. 50-54 [žiūrėta 2013 m. sausio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://viewer.zmags.com/publication/b845b46f#/b845b46f/52

2013-01-14

Katinas-"bibliotekininkas" Panevėžyje

Bibliotekų katinai egzistuoja ne tik knygose, kaip antai katinas Diujis, bet ir Lietuvos bibliotekose. Štai ir Panevėžio biblioteka turi tokį darbuotoją, kurį skaitytojai praminė "direktoriumi". Kviečiame pasiskaityti apie katino gyvenimą bibliotekoje naujienų svetainėje Sekundė.lt.
Šaltinis: Sekundė
Parengta pagal:

KONTRIMAVIČIŪTĖ, Inga. Bibliotekos įžymybė - benamis katinas. Sekundė [interaktyvus]. 2013 m. sausio 14 d. [žiūrėta 2013 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.sekunde.lt/gyvenimas/bibliotekos-izymybe-%E2%80%93-benamis-katinas/ 

Savaitės citata


Kai už lango tokia tikra žiema, norisi tik susisupti į šiltą pledą ir skaityti storą knygą!

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Vertimas į lietuvių kalbą: "Žiemos buvo sukurtos šiltiems pledams ir storoms knygoms".

2013-01-10

Žalia žolė bibliotekoje arba apie ką svajojame, kai už lango sninga?


Kai už lango ir vėl balta balta, svajoti apie pavasarinę, ryškiai žalią, gaivinančią žolę lyg ir būtų pats laikas. Juk taip dažnai svajojame apie tai, ko tuo metu turėti ar pajausti negalime. 
Cornell universiteto (JAV, Ithaca) bibliotekoje žiemiškos svajonės tapo žalia realybė. Universiteto akademinė ir administracijos bendruomenė nusprendė įkrauti gamtos terapija ir galia studentus tuomet, kai semsestras pasiekia kulminaciją - sesijos metu. Kaip? Vienoje iš universiteto bibliotekos skaityklų buvo paklota tikrų tikriausia, žalia, kvepianti ir minkšta pievelė. Tokiu būdu Žmogaus ekologijos katedros dėstytojai siekia parodyti teigiamą gamtos naudą streso ir nuovargio paveiktam organizmui. 
Nauda, pramoga ir originalumas tuo pačiu metu! 
Ar norėtumėte dabar nusiauti batus ir pavaikščioti, pasedėti, paskaitinėti knygą ant minkštos žolės?
Aš - tikrai TAIP :)
Informacijos ir nuotraukų šaltinis: http://inhabitat.com/

2013-01-08

Ateik į biblioteką pasižiūrėti serialo...

Praeitą sekmadienį nemažai JAV viešųjų bibliotekų kvietė savo bendruomenes „arbatėlės“ pagal dvidešimto amžiaus pradžios madą – taip pažymėjo ir kartu su lankytojais žiūrėjo (!) populiaraus serialo „Dauntono abatija” (Downton Abbey) trečiojo sezono premjerą. Ta proga Nancy Pearl, bibliotekininkė, ir komentatorė, Amerikos viešųjų bibliotekų asociacijos prašymu parengė rekomenduojamų knygų sąrašą „Jei jums patinka „Dauntono abatija“, pristatančiu beveik dvi dešimtis istorinės tematikos grožinių ir negrožinių kūrinių, o bibliotekos savo tinklalapiuose kvietė skolintis knygas ir filmus kažkuo panašius į „Dauntono abatiją“.

Dar nieko negirdėjote apie „Dauntono abatiją“?! Tai – vienas iš populiariausių (mano požiūriu, tikrai vertas tokiu būti) britų televizijos serialas, kuris, anot laisvosios enciklopedijos „Vikipedija“, tapo Guinesso rekordininku, kaip labiausiai kritikų aptarinėjamas šio žanro kūrinys. Pagal britų scenaristo Julian Fellowes scenarijų režisierių grupė 2010 m. pradėjo kurti istorinę dramą, pasitelkdami vienos kilmingos šeimos ir kitų abatijoje gyvenančių personažų istorijas, tikroviškai atskleidžia dramatiškus XX amžiaus pradžios įvykius ir socialinius pokyčius.

Bet grįžkime prie bibliotekų – argi ne genialiai paprastas būdas skatinti skaitymą, šviesti ir aktualijų centre.

Parengta pagal (visi šaltiniai žiūrėti 2013 m. sausio 8 d.):

Downton Abbey Premiere. Sunday, 6 January 2013. 20:00 until 22:00 in CST. Facebook page of Florence-Lauderdale Public Library. Prieiga per internetą: http://www.facebook.com/events/449627701768468/permalink/449627705101801/

If you like Downton Abbey. Reading recommendations from Nancy Pearl, librarian, author, and book commentator. ALA Public Library Association. Prieiga per internetą: http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/pdfs/final_downton_booklist.pdf

Dauntono abatija. Vikipedija: Laisvoji enciklopedija. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Dauntono_abatija

2013-01-07

Twitterio archyvas JAV Kongreso bibliotekoje

2010 m. JAV Kongreso biblioteka ir Twitterį valdanti kompanija pasirašė sutartį, pagal kurią bibliotekai perduodami viešųjų Twitterio paskyrų duomenys. Šiandien bibliotekoje sukaupta 170 milijardų Twitterio vartotojų pasisakymų už 2006-2010 metus. Turint omenyje, kad Twitteris - tai svarbi šiuolaikinė bendravimo terpė, toks archyvas turės neįkainuojamą vertę šiuolaikiniams ir ateities visuomenės procesų, komunikacijos, istorijos ir kitiems tyrinėtojams. Biblioteka jau šiandien gavo apie 400 užklausas iš įvairių pasaulio šalių tyrinėtojų, sužinojusių apie tokį unikalų archyvą.

Kol kas biblioteka ieško sprendimų, kaip sukurti patogią prieigą vartotojams prie jau sukauptų turtų. Šiuo metu paieška bibliotekos Twitterio archyvuose galėtų užtrukti net 24 valandas. Todėl reikia sugalvoti, kaip efektyviai ir greitai organizuoti paiešką naujo tipo ir masto sistemoje.

Įdomu, kaip toliau rutuliosis šio archyvo plėtra bibliotekoje, kuri jau turi sukaupusi didžiulę skaitmeninio saugojimo ir archyvų kūrimo patirtį.

Parengta pagal:

Update on the Twitter at the Library of Congress [interaktyvus]. January 2013 [žiūrėta 2013 m. sausio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.scribd.com/fullscreen/118968413?access_key=key-259owrk0ix0cczjqgeh1

2013-01-05

Savaitės citata


Pirmoji šiais metais citata skirta tiems, kurie 2013 metais pasižadėjo efektyviau planuoti savo laiką.
Ir tiems, kuriems šiuo metu sesija, darbų įkarštis ar abu kartu.

Juokauju, žinoma :) Bet citata labai tiksli. Marko Tveno kūryba pilna išminties.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
Vertimas į lietuvių kalbą: "Neatidėliok iki rytojaus to, ką gali atlikti poryt". Markas Tvenas

2013-01-03

Apie bibliotekų ir knygų poveikį [iš Donaldo Kajoko romano „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“]

Citata iš naujo Donaldo Kajoko romano „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (Vilnius, 2012, p. 29):

Po pietų užsuko į biblioteką.

Keturi langai, juodas fortepijonas, knygų lentynos.

Taip, knygų čia nestigo. Įvairiausiomis kalbomis. Vien nuo pavadinimų Gabrieliui ėmė raibti akys. Pasijuto panašiai kaip jaunystėje, kai pirmą kartą pateko į universiteto biblioteką. Tuomet knygų gausa jį pribloškė. Ir kiekviena atrodė sklidina šimtmečius kauptos išminties. Apėmė siaubas – visų neperskaitysi, o iš tiek išsirinkti neįmanoma! Kuri yra vienintelė, šiuo metu jam reikalingiausia? Į gatvę išėjo kaip apdujęs, pasikišęs po pažastimi „Akademinio irklavimo metodologines nuorodas“ – absurdiškiausią brošiūrą, kokią tik galėjo nutverti. Galai žino, gal ir pasirinko ją dėl to visiško nereikalingumo.

Gabrielius truputį sutrikęs stovėjo vidury bibliotekos".

Neslėpsiu, man labai patinka Donaldo Kajoko kūryba, gal jį priskirčiau prie mėgstamiausių šiuolaikinių lietuvių rašytojų, bet šis tekstas man pasirodė įdomus visai ne dėl to. Tai, mano galva, gatava tema bibliotekininkų seminarui. Bibliotekos duris varstantiems kasdien sunku suprasti, kad gausi biblioteka ir knygų pasirinkimas gali sukelti prieštaringus jausmus ir išgąsdinti. Štai jums ir pavyzdys, ir medžiaga diskusijai. Jei netinka iš grožinės literatūros, galima pasiremti ir tyrimais.

2005 m. vykdytame kokybiniame tyrime „Biblioteka kasdieniniame gyvenime“ bibliotekininkystės studentai savo gimtuosiuose miestuose ir kaimuose struktūrinio interviu metodu apklausė daugiau kaip pusantro šimto Lietuvos gyventojų – viešųjų bibliotekų vartotojų ir jomis nesinaudojančių. Šis tyrimas tikrai davė daug duomenų apie žmonių požiūrį į vietines viešąsias bibliotekas - dalis jų atsispindi straipsniuose, dalis buvo pristatyta konferencijose ir seminaruose. Tarp daugelio kitų klausimų buvo teiraujamasi ir apie pirmąjį apsilankymą bibliotekoje. Pasirodė, kad pusė kalbintųjų teigiamai mini pirmąjį apsilankymą bibliotekoje. Jų kalboje mirgėjo tokie pasisakymąi: „stebino ir domino“, „aš likau sužavėtas“, „norėjau pasiimt daug knygų“, „gražus, didelis kambarys, šviesūs langai“, „toks pelėsis, knygų kvapas labai malonus“. 16 įvairaus amžiaus žmonių, tai sudaro apie 10 % visų respondentų, iš bibliotekos išėjo su neigiamais įspūdžiais. Štai keli pasisakymai: „šalta, rimti žmonės, neaišku kaip knygos sudėtos“, „didelis pastatas, niūri aplinka“, „išsigandau pačių storiausių knygų“, „net knygos pirmą kartą nepasiėmiau“. 17% reagavo neutraliai, keliems kilo prieštaringi pojūčiai – biblioteka pasirodė ir patraukli, ir šiek tiek gąsdinanti. 29 apklaustieji negalėjo iššaukti jokių prisiminimų.

Įdomu, ar ne? Tokias apklausas interviu ar fokusuotų grupių metodais kiekviena biblioteka galėtų atlikti periodiškai. Kartais norisi ginčytis su „keistomis“ žmonių nuomonėmis ir požiūriais, bet, patikėkit, jos keistos - tik žiūrint iš visažinių „tvirtovės“. Tokiais neretai pasijaučiam, nes profesija įpareigoja, bet nerečiau tuo ir užsitveriam nuo realybės.

Literatūra:

Glosienė, A., Petuchovaitė, R., Padagaitė, G. Biblioteka kaip "trečioji vieta". Informacijos mokslai 2006, t. 39, p. 32-52. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Informacijos_mokslai/39/32-52.pdf

Duoklė knygotyrai: pokalbis su profesoriumi Domu Kaunu

Paskutinę praėjusių metų dieną interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ pasirodė pokalbis su profesoriumi Domu Kaunu. Pokalbio pagrindinis motyvas – naujoji profesoriaus monografija „BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE PLATER. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“.

Tačiau straipsnyje kalbama ne tiek apie pačią knygą, kiek apie mokslininko tyrėjo profesijos „užkulisius“ – nuo studijų pasirinkimo, pirmojo mokslo darbo universitete, knygų rinkimo aistros ir išmokto mainų meno, iki smalsumo vedamų tyrinėjimų ir skirtingų knygų gimimo istorijų bei autoriaus atsakomybės, atskleidžiant istorinių asmenybių gyvenimus. Žemiau pateikiu kelias citatas, man nuskambėjusias rokenroliškai - apie pašaukimo paieškas, tyrinėjimų motyvus ir kūrybiškumą:

Tačiau nepaisant to, kad istorija, lietuvių literatūra ir kalba klojosi gana sklandžiai, po abitūros pasirinkau Kauno politechnikos institutą ir elektrotechniko specialybę. Nedrįsau išsiskirti iš klasės vaikinų būrio, kadangi dauguma jų pirmenybę teikė būtent šiai tada labai populiariai aukštajai mokyklai“.

Kiekvienas tyrėjas imdamasis darbo gerai žino, kad jo pirmiausia laukia keli esminiai sprendimai ir dalykai: motyvas, tyrimo tikslas, instrumentai (metodai) ir kūrybinė medžiaga – šaltinių duomenys. Labai praverčia vidinis, jausminis suinteresuotumas, poreikis kažkam atiduoti duoklę nesitikint atlygio“.

Taigi, vienos knygos labai lengvai gimsta, nors jų pasirodymas ir užtrunka. Kitoms reikia didelio darbo. Tačiau atperka kūrybos proceso potyriai. Jie yra neįkainojami, nes įgyjami savo paties išradingumu, kūrybingumu ir prakaitu“.

Visą straipsnį rasite čia: Domas Kaunas: „Reikia jausti atsakomybę už tai, ką perduosime ateities kartoms“/ Kalbino Dalia Rauktytė. Bernardinai.lt 2012 gruodžio 31 d. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-31-domas-kaunas-reikia-jausti-atsakomybe-uz-tai-ka-perduosime-ateities-kartoms/92912

2013-01-02

Tinklaraštis apie bibliotekas - antrakursių kūrybinis eksperimentas

Mieli tinklaraščio skaitytojai, sveikiname visus su naujaisiais 2013 metais ir pirmosiomis metų dienomis pateikiame VU Komunikacijos fakulteto, Informacijos ir bibliotekų paslaugų antrakursių pasakojimą apie užduotį sukurti tinklaraštį, kurią studentės atliko studijuodamos dalyką "Elektroninės informacijos paslaugos". Tikimės, kad jums bus smagu pasiskaityti apie studenčių patirtį ir klausimus, kilusius kuriant tinklaraštį. O gal tokius pat klausimus sau užduodate ir jūs, jeigu kuriate ir prižiūrite interneto dienoraštį bibliotekai arba apie biblioteką?

Gyvename pasaulyje, kuriam būdingas informacijos perteklius, todėl sunku sukurti kažką naujo ir originalaus. Kas antras žmogus turi savo internetinę svetainę ar tinklaraštį, kuriame nuolat atnaujina informaciją. Kaip tokioje gausybėje informacijos šaltinių savo tinklaraštį paversti išskirtiniu ir maloniu vartotojams? Tokį tikslą mes ir užsibrėžėme – sukurti savo tinklaraštį ir kuo greičiau jį išpopuliarinti. Paskaitų metu  nemažai sužinojome  apie įvairius tinklaraščius ir dar nepasibaigus vienai paskaitai nusprendėme pabandyti sukurti savo tinklaraštį. Visiško atsitiktinumo dėka pasirodė, kad lygiai tokia pati užduotis mūsų laukia ir kitos savaitės seminaro metu. Tad šis darbas tapo ne tik paprastas laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir labai rimtas eksperimentas.

Tinklaraščiui kurti pasitelkėme Wordpress programą, nes yra lengvai ir greitai suprantama žmonėms, kurie neturi programavimo patirties. Vos tik pradėjome darbus, susidūrėme su pirmaisiais sunkumais - kokio tipo tinklaraštį kurti ir kokią informaciją jame talpinti. Apsvarsčiusios savo sugalvotų variantų pliusus ir minusus, nusprendėme, kad mūsų tinklaraštis "Skaityk, kurk, tobulėk" bus orientuotas į vaikus ir jų tėvelius, ieškančius informacijos apie vaikų bibliotekas. Supratome, kad labai svarbu tinklaraštį padaryti jaukų, malonų akiai ir žaismingą – tokį, koks patiktų mažiausiems jo skaitytojams. Čia mums padėjo į svečius atvykęs Agnės brolis, kuriam11 metų.


Tačiau vien malonia aplinka neįmanoma padaryti tinklaraščio populiariu, svarbiausia - tai jame talpinama informacija. Ji turi būti svarbi bei smagi: su paveiksliukais ir video medžiaga, kurie ne tik iliustruotų informaciją, bet ją papildytų. Tinklaraščio kūrimo eigoje supratome, kad dirbti grupėje nėra lengva, nes vis išsirinkdavome skirtingą informaciją, kurią norėtume skelbti, todėl teko priimti kelis kompromisinius sprendimus. Išsprendus šiuos nesutarimus, darbas ėjosi itin sklandžiai.

Baigus kelti informaciją, nusprendėme, kad jau laikas pradėti platinti savo tinklaraštį. Štai čia susidūrėme su dar viena problema – kaip tai padaryti? Teko vieningai priimti sprendimą, kad tam įgyvendinti reikia pasitelkti į pagalbą socialinius tinklus. Žinoma, mes pasirinkome Facebook. Viską atlikome paprastai, paskelbėme nuorodą apie savo tinklaraštį laiko juostose ir paprašėme draugų išreikšti savo nuomonę. Rezultatai nustebino – per keletą valandų sulaukėme 45 komentarų, o iš patirties žinojome, kad dauguma tinklaraščių per mėnesį susilaukia tik keleto. Daugiausiai komentarų susilaukė vaizdelis apie poną Byną.


Smagiausia buvo tai, kad mūsų draugai taip pat pasidalino tinklaraščio nuoroda su kitais, todėl susilaukėme labai skirtingų žmonių nuomonių: vieni rašė, kad jų vaikams patiktų tokia biblioteka, kiti siūlė tinklaraščio tobulinimus, treti – tiesiog gyrė mūsų įdėtas pastangas kuriant tinklaraštį. Štai smagiausi komentarai.


Žinoma, išliko klausimas, kiek komentarų buvo dėl to, kad prašėme komentuoti, o kiek dėl to, kad žmonės turėjo ką pasakyti. Pamąstėme, kad bet kokiu atveju bandant kažką išpopuliarinti visi pradeda nuo savo pažįstamų ir, jei ta idėja įsitvirtina, tai ji yra plėtojama ir toliau.

Pabaigai norėtume pasakyti, kad nereikia bijoti bandyti kurti kažką unikalaus, svarbiausia nepasiduoti ir atkakliai siekti užsibrėžto tikslo. Kadangi mes tik eksperimentavome, mūsų tinklaraščio plėtra jau yra sustabdyta, bet abi džiaugiamės smagia patirtimi ir žiniomis, kurias gavome šio projekto metu. Linkime sėkmės visiems dirbantiems su tinklaraščiais, nes tai reikalauja daug laiko ir jėgų, bet vartotojų apsilankymai ir teigiami atsiliepimai atperka visą darbą.

Agnė Venskūnaitė ir Indrė Kontrimaitė