Naudojimosi bibliotekomis tendencijos JAV (2012 m.)

Šaltinis: Richview Library Blog
Dėkojame p. Irenai Kvieselaitienei už nuorodą į įdomų tyrimą apie JAV gyventojų naudojimąsi bibliotekomis ir požiūrį į šių institucijų paslaugas. Tai daugiau kaip 2000 JAV gyventojų apklausa, atlikta Pew Internet  & American Life project 2012 m. rudenį.

Pasidaliname pagrindiniais apklausos rezultatais su tinklaraščio skaitytojais.

Apklausa atskleidė, kad svarbiausiomis viešųjų bibliotekų paslaugomis amerikiečiai laiko knygų skolinimą (80 proc. respondentų), bibliografinį konsultavimą, arba atsakymą į skaitytojų klausimus (80 proc.) ir nemokamą prieigą prie kompiuterių ir interneto (77 proc.).

Respondentai nurodė, kad pageidautų, jog bibliotekos plačiau integruotų technologijas į savo paslaugas:

  • 37 proc. amerikiečių pageidautų virtualių užklausų bibliotekininkams pateikimo priemonių;
  • 35 proc. naudotųsi taikomosiomis programomis, skirtomis bibliotekų paslaugoms;
  • 35 proc. amerikiečių mano, kad biblioteka turi tapti vieta, kurioje galima išbandyti naująsias technologijas ir įrankius.

Paklausti apie viešųjų bibliotekų paslaugų prioritetus respondentai minėjo, kad bibliotekos:

  • Turi glaudžiau kooperuotis su mokyklomis (85 proc. respondentų).
  • Siūlyti nemokamas raštingumo kėlimo programas vaikams (82 proc.).
  • Parūpinti lankytojams patogias darbo, laisvalaikio, skaitymo erdves (59 proc.).
  • Siūlyti platesnį e.knygų asortimentą (53 proc.).

91 proc. amerikiečių, dalyvavusių apklausoje, teigė, kad viešosios bibliotekos svarbios jų bendruomenei, o 76 proc. - svarbios jų šeimai. Tačiau tik 22 proc. apklaustųjų teigė, kad žinojo visas paslaugas, kurias teikia jų viešoji biblioteka, tuo tarpu 31 proc. respondentų atsakė, kad visiškai nieko ar beveik nieko nežinantys apie viešojoje bibliotekoje teikiamas paslaugas.

Ši apklausa parodo įdomias tendencijas. Viena vertus, vartotojai pamažu mato biblioteką kaip instituciją, kuri teikia ne tik knygas. Tačiau pakankamai grėsminga tendencija yra taip pat ir tai, kad apie bibliotekų paslaugas nedaug žinoma. Potencialūs ir realūs bibliotekų vartotojai nežino apie visas galimybes, kuriomis jie gali pasinaudoti bibliotekose.

Daugiau skaitykite:

ZICKUHR, K.;RAINEE, L.; PURCELL, K. Library services in the digital age [interaktyvus]. Pew Internet & American Life Project. 2013 [žiūrėta 2013 m. sausio 25 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/PIP_Library%20services_Report.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai