2013-12-30

Tarptautinė informacinio raštingumo konferencija kviečia teikti pranešimus

Kasmetinė Tarptautinė informacinio raštingumo konferencija ateinančiais metais vyks Dubrovnike (Kroatija), spalio 20-23 d. Konferencija organizuoja Turkijos Hacettepe ir Kroatijos Zagrebo universitetai. Pagrindinės konferencijos temos - informacinis, medijų raštingumas, mokymasis visą gyvenimą. Konferencija skirta informacinio raštingumo ir gretimose srityse dirbantiems mokslininkams, tyrėjams, praktikams ir kt. Renginyje aptariamos naujausios teorijos, standartai, sėkminga praktika.

Konferencijos svetainėje organizatoriai kviečia teikti pranešimus labai įvairiomis temomis: informacinis raštingumas ir gretimos sąvokos, medijų raštingumas, informacinis raštingumas įvairių tipų bibliotekose, informacinis raštingumas ir naujos technologijos ir kt.

Susidomėjusius kviečiame apsilankyti konferencijos svetainėje: http://www.ecil2014.org/.

2013-12-23

Daugiau kaip milijonas kultūros paveldo vaizdų Britų bibliotekos Flickr paskyroje

Šių metų gruodį Britų biblioteka savo Flickr paskyroje paskelbė daugiau kaip milijoną kultūros paveldo dokumentų vaizdų. Šiuos dokumentus suskaitmenino ir perdavė Britų bibliotekai kompanija Microsoft. Dabar bet kuris Flickr vartotojas gali laisvai naudotis šiais dokumentais. Flickr paskyroje skelbiami vaizdai iš 17-19 amžiaus knygų.


Skaitmeninti vaizdai - tai įvairių rūšių ir tematikos dokumentai - žemėlapiai, diagramos, spalvingos iliustracijos, laiškai, kraštovaizdžiai ir kt.

Kitais metais Britų biblioteka ketina inicijuoti miniasamdos projektą, kuriuo sieks, kad interneto vartotojai padėtų aprašyti ir papildyti informaciją apie vaizdus.

Tikra dovana interneto vartotojams! Kviečiame susipažinti!

Parengta pagal:

O'Steen, Ben. A million first steps. Iš Digital Scholarship Blog [interaktyvus]. 12 December 2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 23 d.]. Prieiga per internetą: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html

2013-12-16

Masiniai atvirieji interneto kursai viešojoje bibliotekoje

Tinklaraštyje jau rašėme apie Masinius atviruosius interneto kursus (MOOC - Massive Open Online Courses), kuriuos rengia įvairiausios organizacijos, bet pirmiausiai, universitetai ir kuriuose gali dalyvauti visi norintys interneto vartotojai, bei jų naudą besimokantiems žmonėms.  Neretai MOOC perspektyvos tapatinamos pirmiausiai su akademinėmis bibliotekomis, nes jos gali padėti dėstytojams tokius kursus rengti - aprūpinti reikiama įranga, konsultuoti kaip pavyzdį naudojamo turinio autorių teises ir kt.

Tačiau MOOC turi didelę perspektyvą ir viešojoje bibliotekoje. Pirmiausiai, reikėtų pažymėti, kad MOOC keičia mokymosi koncepciją. Tokio pobūdžio kursai leidžia motyvuotam profesionalui nuolat tobulinti savo gebėjimus. Be abejo, tokie kursai reikalauja didžiulio savarankiškumo ir atsakomybės, todėl šiuo metu užsiregistravusių studijuoti MOOC dažniausia būna žymiai daugiau, negu tokius kursus pabaigiančių. Be to, vis dar  visuomenėje itin vertinamas formalusis kursų baigimo liudijimas, kurį, beje, irgi dažnai studijuojant MOOC galima gauti, bet jau už tam tikrą mokestį.

Viešosios bibliotekos šiandien irgi atranda save kaip svarbią mokymosi  pasitelkiant MOOC infrastruktūrą. Viešosiose bibliotekose sudarytos tinkamos sąlygos mokytis internetu visiems, kas neturi tokios galimybės namuose ar darbe. Be to, kai kurios viešosios bibliotekos parengia savo MOOC. Pavyzdžiui, Niujorko viešoji biblioteka sukūrė sinologijos mokymosi kursą savo turtingų kinų kultūros ir istorijos kolekcijų pagrindu.

Jau šiandien viešosios bibliotekos perka MOOC, kurie leidžia ugdyti labai praktiškus gebėjimus ir įgūdžius. Vienas iš tokių - Learn4Life, leidėjo Cengage Learning MOOC paketas, skirtas ne tik profesionalams, bet ir asmeniniam tobulėjimui. Galima pasirinkti kalbų, skaitmeninės fotografijos, sveikos gyvensenos ir aibę kitų kursų, kurie gali būti aktualūs ir įdomūs bet kuriam piliečiui, nepriklausomai nuo jo kvalifikacijos arba darbo srities.

Parengta pagal:

CHANT, I. Next steps for MOOCs and libraries. Library Journal [interaktyvus]. 10 December, 2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/12/digital-content/opening-up/

2013-12-09

Viešoji biblioteka - versliems ir sumaniems darbuotojams

City Business Library, London
Viešosios bibliotekos teikia daugybę paslaugų įvairioms vartotojų bendruomenėms. Praūžus ekonominei krizei pasaulis sunkiai atsigauna po jos padarinių. Todėl itin aktualios bibliotekų paslaugos ir pagalba žmonėms rasti darbą ir netgi pradėti ir plėtoti savo verslą.

Apie tokias bibliotekas kalbama naujausiame profesinio žurnalo New Library World (Naujasis bibliotekų pasaulis) straipsnyje "Šiuolaikinės verslo bibliotekos: gyvybiškai svarbus vietos išteklius iššūkius keliančios ekonomikos laikais". Iš tiesų, verslo informacijos centrai ar verslo bibliotekos jau tapo neatsiejama kai kurių viešųjų bibliotekų dalimi.

Kuo ir kam naudingos tokios bibliotekos?

Tokios bibliotekos gali būti tiesiog viešosios bibliotekos padaliniu. Štai Niujorko viešojoje bibliotekoje veikia Mokslo, pramonės ir verslo biblioteka (http://www.nypl.org/locations/sibl). Ši biblioteka skirta pradedantiesiems verslininkams, ieškantiems darbo žmonėms, verslininkams, kuriems reikia papildomos informacijos plėtojant savo veiklą. Vartotojams teikiama prieiga prie specializuotų verslo, finansų, statistinės informacijos duomenų bazių, organizuojami mokymai finansinio raštingumo ir įvairiais verslo klausimais. Bibliotekoje verslininkai gali išsinuomuoti susitikimo kambarius ir konferencijų sales, teikiamos konsultacijos, specializuotos informacijos paieškos paslaugos. Ieškantieji darbo gali atlikti paiešką pasitelkiant centralizuotą darbo skelbimų paieškos variklį.

Londone įsikūrusi Miesto verslo biblioteka (http://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/city-business-library/Pages/default.aspx), skirta teikti visokeriopą paramą žmonėms, pradedantiems ir plėtojantiems savo verslą. Įdomu, kad verslininkai gali nuomotis susitikimų kambarius, kompiuterizuotas darbo vietas, konferencijų sales žymiai pigiau, nei kitur. Ypatingas dėmesys skiriamas ieškantiems darbo žmonėms, smulkiojo ir vidutinio verslo, pelno nesiekiančių organizacijų atstovams.

Taigi biblioteka gali padėti stiprinti vietos verslą dėl unikalių savybių:

a) turimų informacijos išteklių - norint vykdyti verslo veiklą, plėtoti pelno nesiekiančios organizacijos darbą reikia nuolat gauti specializuotą informaciją - pvz., apie mokesčius, teisės aktus ir pan.

b) erdvių - bibliotekos erdvės puikiai pritaikytos grupiniam ir individualiam darbui, bibliotekos aprūpintos interneto ryšiu ir darbui reikiama įranga, šios erdvės atviros visiems vartotojams.

c) bibliotekininkų turimos kompetencijos praverčia konsultuojant vartotojus apie tai, kaip rasti patikimą verslui ar profesinei veiklai reikalingą informaciją.

d) bibliotekų bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis tradicijų, todėl tampa universaliu informacijos ir žinių sklaidos kanalu. Pvz., bibliotekose gali vykti įvairiausi renginiai ir mokymai verslo, finansų ir kitomis temomis.

Kažkada teko skaityti Lietuvos statistikos departamento parengtą tyrimą, kuriame išaiškėjo, kad pradedantieji verslininkai apie verslo pradžią daugiausiai informacijos gauna iš šeimos narių. Galbūt, tokioje situacijoje Lietuvos bibliotekos, esančios labai arti savo piliečių galėtų pagelbėti jiems tapti versliais ir aktyviai dalyvauti profesinėje veikloje?

Parengta pagal:

MASSIS, B. Today's business library: a vital local resource in a challenging economy. New Library World [interaktyvus].  2013, vol. 115, no. 1/2 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 10 d.]. Prieiga per Emerald Publishing Group Ltd.

2013-12-02

Konferencijoje bibliotekininkai sėmėsi patirties iš mokslo ir verslo atstovų

Lapkričio 28 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos“. Renginys buvo organizuojamas pagalLietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamą bibliotekų plėtros projektą „Kauno regiono bibliotekininkų IT kompetencijų ugdymas“.

Konferencijoje dalyvavo apie 120 žmonių: Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų specialistai, svečiai iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių apskričių bibliotekų.

Pirmojoje konferencijos dalyje buvo aktualizuojama skaitmeninimo svarba ir apibrėžiamos ateities tendencijos. Pažangia patirtimi ir veiklos naujovėmis dalinosi mokslo atstovai. Apie skaitmeninto kultūros paveldo plėtros perspektyvas papasakojo doc. dr. Regina Varnienė, autorių teisių problemas bibliotekose aptarė Emilija Banionytė, atminties institucijų ir vartotojų bendradarbiavimo galimybes plėtojant kultūros paveldo paslaugas internete pristatė doc. dr. Zinaida Manžuch, apie elektroninių skaityklų „debesyje“ ateitį papasakojo doc. dr. Angelė Pečeliūnaitė, o apie akademinę leidybą skaitmeniniame amžiuje – Eleonora Dagienė.

Antrojoje dalyje buvo pristatomi praktiniai skaitmeninimo proceso ir elektroninių produktų sklaidos rezultatai, iššūkiai bei nauda. Veiklos patirtimi dalinosi praktikai, verslo atstovai ir bibliotekų darbuotojai.Elektroninių leidinių projektus bibliotekoms pristatė Albertas Šermokas („Asseco Lietuva“), apie elektronines knygas papasakojo Tomas Matuzevičius („Alma littera sprendimai“), VUB skaitmeninimo patirtimi pasidalino Nijolė Klingaitė-Dasevičienė ir doc. dr. Marija Prokopčik, o apie Kauno regiono nuveiktus darbus papasakojo Virginija Tamašauskienė ir Loreta Skinkienė. Konferencijos metu buvo atliekamos kūrybiškumo praktikos: idėjų generavimas ir sprendimų paieška.

Tikimasi, kad konferencijos tikslas - apžvelgti viešųjų bibliotekų iššūkius ir galimybes, įgyvendinant skaitmeninimo veiklas ir populiarinant jų rezultatus, taip pat aptarti skaitmeninio turinio kūrimo perspektyvas ir plėtros kryptis – buvo pasiektas ir Kauno regiono bibliotekininkai didžiąją dalį išgirstų žinių galės panaudoti kasdieniame darbe.

Pranešime pateiktos Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotraukos