2015-03-25

Biblioteka dežutėje - prieigos prie informacijos gerinimo idėja

Paryžiuje veikianti ne pelno organizacija "Bibliotekos be sienų" siūlo įdomią idėją, kaip sukurti mobilias bibliotekas vargingai gyvenančiose šalyse, vietovėse, kurios nukentėjo nuo stichinių nelaimių. Tai - biblioteka dežutėje. Iš kelių dežučių galima per trumpą laiką "surinkti" biblioteką, kurioje yra knygų, filmų, nešiojamų kompiuterių. Biblioteka turi autonominį energijos šaltinį ir interneto prieigą. Tokia biblioteka lengvai "įkuriama" bet kurioje laisvoje patalpoje per 20 minučių.

Paprasta, bet labai patraukli idėja!

Parengta pagal:

RICHARDSON, H. Charity providing refugees with library-in-a-box to launch in UK. Newsweek [interaktyvus]. 19 March, 2015 [žiūrėta 2015 m. kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: http://www.newsweek.com/charity-providing-refugees-library-box-launch-uk-315183


2015-03-15

Kaip atrodo bibliotekininkas: portretų ir pasakojimų kolekcija Tumblr

Mikrotinklaraštyje Tumblr - įdomus projektas "Taip atrodo bibliotekininkas" (This is what a librarian looks like). Prieš du metus šį projektą pradėjo JAV bibliotekininkė Bobbi Newman. Tumblr paskyroje visi bibliotekininkai kviečiami papasakoti apie save ir paskelbti nuotraukų. Per du metus Tumblr paskelbta daugiau kaip 1000 bibliotekininkų iš 36 pasaulio šalių nuotraukų ir pasakojimų. Mikrotinklaraštį seka daugiau kaip 70000 žmonių. Pasakojimai patys įvairiausi, kaip ir bibliotekininkai - iš Brazilijos, Lenkijos, Indonezijos, Pietų Afrikos ir kitų šalių. Ir gyvena bibliotekininkai nenuobodžiai - šoka, dainuoja, slidinėja, mėgsta alų ir viskį.

Kviečiame skaityti, tikrai smagi iniciatyva!

Parengta pagal:

NEWMAN, B. 1262 photos, 36 countries, and two years later - this is what a librarian looks like. Iš Librarian by day [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2015 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: http://librarianbyday.net/2014/02/13/1262-photos-36-countries-and-two-years-later-this-is-what-a-librarian-looks-like/

2015-03-07

Žaisminga biblioteka: nenuobodus būdas būti bibliotekos skaitytoju

Tinklaraštyje ne kartą rašėme apie žaidimų potencialą gerinant ir paįvairinant vartotojų aptarnavimą bibliotekose, netgi organizuojant profesinį bibliotekininkų tobulėjimą. Regis, žaidimai - tai jau įsitvirtinusi mada bibliotekininkystėje, kuri nežada greitai pasitraukti.

Žaidimų taikymas norint daryti įtaką vartotojų elgesiui (angl. gamification) plačiai taikomas versle ir pelno nesiekiančių organizacijų sektoriuje. Žaidimų sėkmės priežastis - jie įtraukia, turi nemažai azarto elementų, tiesiog leidžia linksmai praleisti laiką. Pastaruoju metu kuriama nemažai taikomųjų programėlių, kuriose įdiegiama pasiekimų sistema (t.y. renkami taškai) už tam tikrą žaidėjo veiklą. Tokie žaidimai leidžia jums mažinti atliekamų darbų sąrašus, nenuobodžiai atsigauti po ligos, mokytis kalbų.

Tačiau žaidimai nebūtinai turi būti skaitmeniniai. Pavyzdžiui, vienoje Stockholmo metro stotelėje laiptai virto pianinu. Atsistojus ant kiekvieno laiptelio jis pradėdavo skambėti kaip pianinas. Eksperimento dėka net 66 proc. metro keleivių pasinaudodavo laiptais, o ne eskalatoriumi. Priežastis - žmonėms tiesiog buvo smalsu ir linksma išbandyti laiptus.

NYPL žaidimo plakatas
Sekdamos sėkmingais žaidimų pritaikymo pavyzdžiais, juos pradėjo naudoti ir bibliotekos. Štai Jungtinėje Karalystėje skaitytojams siūloma žaisti Bibliotekos žaidimą. Norinčiojo žaisti skaitytojo bilietas registruojamas žaidime. Žaidimas prijungtas prie integruotos bibliotekų valdymo informacinės sistemos. Toliau skaitytojas apdovanojamas už tam tikrus veiksmus - pavyzdžiui, apsilankymą bibliotekoje neįprastu laiku, tam tikro knygų skaičiaus skolinimą ir pan. Vartotojas kaupia taškus ir gauna apdovanojimus, gali varžytis su kitais bibliotekos skaitytojais. Taip įprasta lankymosi bibliotekoje veikla tampa žaisminga. Niujorko viešoji biblioteka kartu su partneriais sukūrė žaidimą Atrask ateitį. Šiame žaidime persipynė skaitmeninės technologijos ir realybė. Apsiginklavę planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais jaunieji skaitytojai tyrinėjo senąjį istorinį bibliotekos pastatą internetu gaudami užuominas apie tai, kaip surasti žymiuosius bibliotekoje saugomus artefaktus. Žaidimas nenuobodžiai praleisti laiką ir daugiau sužinoti apie bibliotekos pastatą ir jame saugomas vertybes

Be abejonės, nors žaidimai bibliotekoje - tai labai įkvepianti idėja, kad ji būtų sėkmingai įgyvendinta, reikia nemažai pastangų. Gali atsirasti ir problemų, iš kurių didžiausia - privatumas. Ne visi skaitytojai norėtų, kad jų pažangą ir kitus duomenis stebėtų kiti žmonės. Be to, norint, kad žaidimas leistų pasiekti bibliotekos tikslų, reikia labai aiškiai juos apibrėžti ir apgalvoti. Taigi žaidimai bibliotekose - rimtas ir pasirengimo reikalaujantis projektas.

Parengta pagal:

KIM, B. Gamification as a tool: using games to motivate people. Iš American Library Magazine [interaktyvus]. 2015, March / April [žiūrėta 2015 m. kovo 7 d.]. Prieiga per internetą: http://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2015/01/0315.pdf

HOHMANN, R. Jane McGonigal and NYPL present Find the Future: the Game [interaktyvus]. 2011, April 1 [žiūrėta 2015 m. kovo 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.nypl.org/blog/2011/04/01/jane-mcgonigal-and-nypl-present-find-future-game

SPINA, C. Gamification: is it right for your library. Iš AALL Spectrum [interaktyvus]. 2013, April [žiūrėta 2015 m. kovo 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.aallnet.org/mm/Publications/spectrum/Archives/vol-17/No-6/gamification.pdf

2015-03-02

Biblioteka - erdvė bendruomenės veiklai

Šaltinis: Webjunction.org
Neseniai Majamio viešųjų bibliotekų tinklas paskelbė apie įdomią iniciatyvą "100 puikių Majamio bibliotekų ateities idėjų". Šis projektas - tai forumas socialiniame tinkle Facebook. Jame buvo kviečiami diskutuoti ir pasisakyti, kaip geriau pritaikyti Majamio bibliotekas bendruomenės veiklai ir dialogui, visi gyventojai. Diskusija iš tiesų buvo sėkminga. Joje dalyvavo net 600 asmenų, pasiūlyta 150 idėjų. Visa kampanija truko dešimt dienų.

Šios iniciatyvos ištakos - bandymas persvarstyti bibliotekos kaip viešosios erdvės vaidmenį. Iš tiesų, nemažai kalbama apie tai, kad viešosios bibliotekos - tai prieinama, saugi ir demokratiška viešoji erdvė, todėl puikiai tinka įvairioms bendruomenės iniciatyvoms. Bibliotekininkai suprato, kad vietos bendruomenės atstovai tikriausiai turi nemažai pasiūlymų, kaip geriausiai pritaikyti bibliotekų erdves jų poreikiams. Projektas pasirodė įdomus ir valdžios atstovams, išplatinus galutinę ataskaitą paaiškėjo, kad yra noras įgyvendinti nemažai piliečių pasiūlymų.

Kai kurios bibliotekų ateities plėtros kryptys, paslaugų idėjos, kurios išaiškėjo diskusijoje:

  • Skaitmeninės dirbtuvės - bendruomenei skirtas mokymosi centras, kuris aprūpina vartotojus visais skaitmeniniais kūrybai reikalaingais įrankiais ir technologijomis (pvz., trimačių spausdintuvų laboratorija, muzikos kūrinių redagavimo programos, mobilieji įrenginiai ir pan.).
  • Daugiafunkcinės bibliotekų erdvės - bibliotekų patalpos turėtų būti pritaikytos įvairioms bendruomenės iniciatyvoms ir projektams, o ne tik tylioms studijoms ir skaitymui. Pageidautina, kad bibliotekų darbo laikas irgi būtų lankstesnis ir atlieptų bendruomenės poreikius.
  • Orientacija į bendruomenės poreikius - bibliotekos turėtų užtikrinti, kad jų darbuotojai nuolat inicijuotų naujus projektus bendruomenei, daugiau pritaikytų bendruomenės poreikiams bibliotekų paslaugas. Ši veikla turėtų būti vykdoma nuolat, todėl bibliotekoje turi dirbti specialistai, pasiryžę ir mokantys bendrauti su vietos gyventojais.
  • Bibliotekos turėtų bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kad gebėtų kuo geriau įgyvendinti bendruomenei svarbius tikslus ir iniciatyvas. Bendradarbiavimas leidžia pasiekti didesnių rezultatų.
  • Bibliotekose turėtų būti teikiama bendruomenei svarbi informacija ir konsultacijos - pvz., kaip susirasti darbą, sumokėti mokesčius ir pan. 

Daugiau idėjų ir pasiūlymų pateikiama projekto ataskaitoje (anglų k.). Gal ir mūsų bibliotekoms kai kurie pasiūlymai pasirodytų įdomūs?

Parengta pagal:

100 great ideas: the future of libraries [interaktyvus]. [2015] [žiūrėta 2015 m. kovo 2 d.]. Prieiga per internetą: https://www.dropbox.com/sh/bms756giuec7rir/AACDJ3Gfn9IHsLyx5TBgDkP5a/100GreatIdeas_FutureofLibraries.pdf?dl=0

PETERSON, Jennifer. Great ideas for innovative community engagement. Iš Webjunction [interaktyvus]. 11 February 2015 [žiūrėta 2015 m. kovo 2 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/news/webjunction/great-ideas-for-innovative-community-engagement.html