2017-03-29

„Knygos per „Penki TV“: ar lietuvių vaikų poeziją ištiko mirtis?

Kovo 28-osios laida skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, tad šįkart visas mūsų dėmesys sutelktas į vaikų literatūrą. Kartu su Vaiva Rykštaite lankysimės mitologiniais motyvais dosniuose Havajuose. Vėliau keliausime į kitą planetos pusę – Suomiją, kurioje gimė du šmaikštūs personažai – broliai Tatas ir Patas. Kelionę tęsime Lietuvoje, kur vaikų literatūros tyrėjai skambina pavojais varpais ir bando atkreipti dėmesį į poezijos žanro sąstingį. Laidos pabaigoje bandysime suvokti savo jausmus ir pažinti spalvas kartu su „Spalvų monstriuku“. Nuoroda į laidą2017-03-18

Apdovanoti akcijos „Spalvotos eilės Lietuvai...“ kūrybinių darbų autoriai

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko baigiamasis Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuoto projekto „24/3: spalvotos eilės Lietuvai“ renginys. Projekto metu, 24 dienas tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios, buvo siekiama skatinti pilietiškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, saviraišką, meninius gebėjimus ir skirtingų kartų tarpusavio bendravimą.

Moksleivių ir senjorų bendrystė

2017 metų sausio mėnesį, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva, bibliotekoje aktyviai besilankantys moksleiviai buvo kviečiami kurti eiles Lietuvai. Tuo tarpu bibliotekoje veikiančio Senjorų rankdarbių būrelio narės, padedamos Šiaulių specialiojo ugdymo centro etikos vyresniosios mokytojos Almos Mineikytės, mokėsi pinti įvairiaspalves tautines juosteles. Siekiant atkreipti dėmesį į skirtingų kartų bendradarbiavimo svarbą, buvo atrinkta 11 moksleivių eilėraščių, kuriuos iliustravo senjorų sukurtos 24 juostelės. Nuo vasario 21 d. iki kovo 13 d., bendradarbiaujant su UAB „JCDecaux Lietuva“, akcijos „Spalvotos eilės Lietuvai...“ darbai patalpinti Šiaulių miesto maršrutinių autobusų stotelėse uždaruose reklaminiuose paviljonuose.

Istorijos įkvėptos eilės

Baigiamojo renginio metu Šiaulių „Rasos“ progimnazijos istorijos mokytoja Ramunė Gedminienė istoriniu aspektu aptarė moksleivių sukurtas eiles ir pristatė Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios svarbą Lietuvos istorijai. Pastebėta, jog eilėraščiuose gausu nuorodų į konkrečius praeities įvykius, aktualijas ir visuomenės jausmus. „Skaitant vaikų sukurtus eilėraščius, širdyje gimsta šiltas jausmas, kuris priverčia patikėti jaunosios kartos patriotiškumu, nesavanaudiškumu. Eilėraščiuose susipina istorijos faktai, Šiaulių miesto vietos, net vaikų pasižadėjimai saugoti ir ginti Lietuvą ir jos nepriklausomybę. Vyresniosios kartos atstovių nupintos juostos neša žinią, kad prasmingas bendradarbiavimas ir meilė valstybės praeičiai visada duoda gražų rezultatą“, - kalbėjo R. Gedminienė. Ypatingai poetišką ir lietuvišką nuotaiką kūrė Šiaulių S. Daukanto gimnazijos Dainos ir instrumentinio muzikavimo studijos „Mes galim“ mokinės bei jų vadovė Vilma Ušinskienė. Apie tautiškumo svarbą ir projekto reikšmę visuomenei kalbėjo Šiaulių specialiojo ugdymo centro etikos vyresnioji mokytoja Alma Mineikytė.

Kūrybinių darbų autoriai apdovanoti

Projekto metu eilėraščius kūrė Šiaulių Gytarių progimnazijos mokinės Gytė Kuzavinytė, Gerda Banaitytė, Kamilė Sakalauskaitė, Lina Abromaitytė ir Raminta Kuznecovaitė (mokytoja Irena Vizgailienė), Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinės Jorė Remeikaitė (mokytoja Danguolė Grigalienė) ir Jorė Urbonaitė (mokytoja Audronė Rimkuvienė), Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinės Emilija Trofimovaitė ir Rosita Šambarauskaitė (mokytoja Ingrida Samulionienė), Šiaulių Salduvės progimnazijos mokiniai Kamilė Juškevičiūtė (mokytoja Genovaitė Reizgevičienė) ir Armandas Ozolas (mokytoja Birutė Klimašauskienė), Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinės Emilija Melinytė ir Monika Čėsnaitė (bibliotekininkė Janina Vadeikienė), Šiaulių rajono Bazilionų mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinė Akvilė Perminaitė. Tautines juosteles pynė Senjorų rankdarbių būrelio narės: Aldona Vilkauskienė, Rūta Andrikaitienė, Julija Milda Bulkienė, Nijolė Šišlienė, Adelė Klioštoraitienė, Adelė Masiulienė, Liucija Lekienė, Vida Kančiauskienė, Regina Pieškuvienė, Bronė Matuzienė, Aldona Miliūnienė, Irena Šambarienė, Danutė Makarienė, Irena Burneckienė, Vilhelmina Borcova ir Laimutė Šileikienė. Kūrybinių darbų autoriai, jų mokytojai bei vadovai apdovanoti projekto metu sukurtomis ir parengtomis dovanėlėmis.

Informacija Agnės Kemzūraitės, nuotraukos Tomo Januškevičiaus
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

2017-03-14

Chrome naršyklės papildinys skatina skolinti knygas bibliotekose

Library Extension
Naršyklės Chrome vartotojai jau gali nemokamai įdiegti papildinį Library Extension, kuris tikrina, ar galima gauti knygas, kurių ieškote interneto knygynuose (pvz., Amazon, Barnes&Noble, Book Depository ir kt.), bibliotekose.

Programėlė patikrina, ar ieškoma knyga yra bibliotekos fonduose, o gal biblioteka leidžia skolintis e.knygas. Šiuo metu programėlė leidžia tikrinti 3200 bibliotekų fondus septyniose pasaulio šalyse: JAV, Jungtinėje Karalystėje, Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Kaimanų salose. 

Parengta pagal:

KOWALCZYK, P. Chrome extension finds matching library books while you browse Amazon, Goodreads. Iš Ebook Friendly [interaktyvus]. 14 March 2017 [žiūrėta 2017 m. kovo 14 d.]. Prieiga per internetą: https://ebookfriendly.com/chrome-extension-finds-library-books-amazon-goodreads/

2017-03-11

Leidinių įvairovė bibliotekose ir leidyboje: kai kurie klausimai diskusijai

Svarstydami menkos tolerancijos situaciją ir neapykantos protrūkius šiuolaikinėse JAV ir ypač kai kuriuos įvykius po ne taip seniai įvykusių rinkimų JAV bibliotekininkai kviečia pagalvoti apie vaikų literatūros įvairovę šalies bibliotekose. Į šias problemas atkreipia JAV mokslininkė Sarah Park Dahlen savo straipsnyje "Didinkime įvairovę" (Difersify everything) žurnale American Libraries Magazine. Straipsnis, regis, grindžiamas labai gerai bibliotekininkams žinoma tiesa - tik galimybė susipažinti su įvairiais požiūriais, įvairiais įsitikinimais ir vertybėmis, įvairiomis bendruomenėmis ugdo tolerantišką žmogų. Tačiau, kaip rodo straipsnis, ši tiesa vėl reikalauja svarstymų.

Pastaruoju metu ir JAV profesinės bibliotekininkų asociacijos, kaip, pavyzdžiui, Bibliotekų paslaugų vaikams asociacija (Association for Library Services to Children) pripažino, kad vaikai bibliotekose turėtų gauti įvairesnių knygų, kad galėtų sužinoti apie įvairias bendruomenes, įvairius tikėjimus, įsitikinimus, rases ir kt., kad galėtų bendrauti šiuolaikinėje daugiakultūrėje visuomenėje. Remiantis JAV vaikų knygų turinio tyrimais, teigiama, kad trūksta knygų, kuriose būtų pristatomos įvairios etninės bendruomenės ir požiūriai. Su knygų įvairovės statistiniais duomenimis galima susipažinti šioje svetainėje.

Straipsnio autorė atkreipia dėmesį į įdomų dalyką - įvairovės stoką pačių bibliotekininkų tarpe. Tarp bibliotekų darbuotojų įvairovės ypač pritrūksta rasine prasme. Ieškant leidybos produkcijos įvairovės požiūrių, įsitikinimų, įvairių bendruomenių personažų pristatymo ir kt. prasme, 2015 m. atliktas leidybos sektoriaus darbuotojų demografinio portreto tyrimas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad leidybos sektoriuje darbuotojų portretas itin homogeniškas, jame dominuoja baltąją rasę atstovaujančios heteroseksualios negalės neturinčios moterys. Grafiškai tyrimo rezultatai pateikiami čia.

Taigi autorė kelia klausimą apie tai, kaip didinti požiūrių, personažų ir kt. įvairovę leidybos produkcijoje, o kartu, kaip bibliotekos galėtų prisidėti prie vaikų tolerancijos ugdymo. Manau, kad spartėjant globalizacijai, ši problema aktuali visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.

Parengta pagal:

DAHLEN, Sarah Park. Diversify everything. Iš American Library Magazine [interaktyvus]. 1 March 2017 [žiūrėta 2017 m. kovo 11 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/03/01/diversify-everything/

2017-03-08

Finansinė parama kultūros srities darbuotojų mainams ir vizitams Italijoje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos svetainėje paskelbta informacija apie kultūros srities darbuotojų bei dėstytojų galimybes gauti finansavimą vizitams, mainams, mokymams Italijoje. Paramą teikia Italijos užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerija.

Vizitai turėtų įvykti iki 2017 m. lapkričio 15 d., o vizitui reikalingi dokumentai turėtų būti pateikti iki rugsėjo 15 d.

Galima teikti paraišką dėl mokymų, seminarų ir vizitų Italijos akademinėse ir kultūros institucijose, tyrimų centruose.

Detalesnė informacija apie šią galimybę pateikiama LR kultūros ministerijos svetainėje.

Nepraleiskime progos mokytis, tobulėti ir keliauti!

2017-03-07

Šiaulių bibliotekininkų skaitymo skatinimo iniciatyva keliasi į neįprastą geležinkelio erdvę


Fotografijų paroda „Skaityk – būk asmenybė!“, sukurta vykdant 2016 m. Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos inicijuotą ir Lietuvos kultūros tarybos remiamą skaitymo skatinimo iniciatyvų populiarinimo projektą, kovo mėnesį eksponuojama Šiaulių geležinkelio stotyje (Dubijos g. 44). Šio renginio iniciatorė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka su partnere AB „Lietuvos geležinkeliai“ kviečia žmones skaityti ir propaguoti skaitymo kultūrą.

2017-03-01

Akcija „100 knygų – ne riba“: siekiame rekordo!

Likus metams iki Lietuvos valtybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus, Panevėžio meisto savivaldybės viešoji biblioteka miesto bendruomenei pasiūlė originalią skaitymo skatinimo akciją su patriotizmo prieskoniu „100 knygų – ne riba“.

Akcija skiriama Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti, taip pat populiarinti lietuvių autorių kūrybą bei skatinti skaitymą, kviesti panevėžiečius lankytis Panevėžio miesto savivaldybės viešosiose bibliotekose.

Akcijos metu, nuo 2017 vasario 16 d. iki 2018 vasario 15 d., miesto gyventojai, tiek vaikai, paaugliai, tiek suaugusieji, kviečiami kartu siekti rekordo – per metus perskaityti 100 ar daugiau pasirinktų lietuvių autorių knygų.

Konkurse gali dalyvauti visi mokantys skaityti Panevėžio miesto gyventojai. Kiekvienas dalyvis turi užsiregistruoti bet kurioje Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

„Kiekvienos bibliotekos tikslas – skatinti žmones neapleisti knygų ir skaitymo. O artėjant gražiai istorinei datai nusprendėme pakviesti panevėžiečius dalyvauti skaitymo rekordo siekime“, – apie akcijos idėją pasakojo Šiaurinės bibliotekos L. Dubauskienė.

Akcijos pabaigoje visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais. Daugiausiai lietuvių autorių kūrybos perskaičiusiųjų (vaikų, paauglių ir suaugusiųjų kategorijose), baigiamajame renginyje lauks vertingi rėmėjų (Panevėžio miesto savivaldybės, leidyklų „Alma littera“ ir „Magilė“ bei J. Masiulio knygyno) įsteigti prizai.

Daugiau informacijos apie akciją sužinosite telefonu (8-45) 463957 bei bibliotekos tinklalapyje www.panbiblioteka.lt.

Parengė Indrė Lašinytė
Vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui
Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka