2015-06-18

PROJEKTO „3D: DOMĖKIS. DALYVAUK. DALINKIS“ PRISTATYMAS BENDRUOMENEI

Bibliotekos direktorė A. Matulevičienė ir partneriai
Birželio 9 d. Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Kniaudiškių g. 34) šurmuliavo vaikai, jaunimas, senjorai, rinkosi bibliotekos partnerių (KTU Panevėžio institutas, „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla, „Rožyno“ progimnazija) bei vietos valdžios ir savivaldos atstovai. Tądien čia vyko šventinis renginys bendruomenei, žymėjęs bibliotekos projekto „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ įgyvendinimo pradžią.

„Šiandien pakvietėme jus, kad kartu pasidžiaugtumėme gavus projekto finansavimą bibliotekos idėjai įgyvendinti <...>“ – taip šį iškilmingą renginį pradėjo ir pirmoji sveikinimo žodį tarė bibliotekos direktorė Aurelija Matulevičienė. Įstaigos vadovė, pabrėžė, kad šis projektas, tai ne tik didelių darbų, bet ir naujų paslaugų vartotojams teikimo pradžia.

Partnerė Rožyno progimnazijos direktorė A. Adiklienė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė pasidžiaugė tuo, jog į naujas bibliotekos veiklas įsitrauks visa miesto bendruomenė – tiek vaikai, jaunimas, tiek ir senjorai. Valdžios atstovė taip pat įteikė projekto vadovei ir Informacijos skyriaus vedėjai Gitanai Navagruckienei LR Seimo padėką už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą.

Tuomet žodis buvo suteiktas bibliotekos globėjui, TV laidų prodiuseriui ir atlikėjui, Sauliui Urbonavičiui-Samui. Svečias susirinkusiems priminė, kad pats yra kilęs iš Panevėžio: „dar prisimenu ir kartais panaudoju panevėžietišką akcentą“ – juokavo pramogų pasaulio atstovas. Globėjas teigė, jog apie numatomas veiklas sužinojus daugiau, pačiam kilo noras išbandyti tą 3D spausdintuvą. Betarpiškai, šiltai ir su humoru su susirinkusiais bendravęs prodiuseris padovanojo renginio dalyviams keletą savo kūrinių. Gitaros ir trankaus, stogą vos nenunešusio, rokenrolo garsų jėga pasiekė tikslą – publika atsipalaidavo, plojo, lingavo, o senjorams kojos ėmė pačios kilotis.

Renginio svečiai, bibliotekos bendruomenė, kolektyvas
Tuomet projekto vadovė G. Navagruckienė plačiau pristatė projektą, trumpai nupasakojo numatomas veiklas. „Aptarnaudami skirtingas vartotojų grupes, aiškinomės bendruomenės problemas, iš jų ir kilo projekto idėja bei pavadinimas – domėkis naujomis technologijomis, dalyvauk kūrybiškoje veikloje, dalinkis įgytomis žiniomis. Su projektu „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ patekome tarp 45 Lietuvos viešųjų bibliotekų, gavusių projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR kultūros ministerijos finansavimą – daugiau nei 20 000 eurų“ – kalbėjo projekto vadovė.

Viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su KTU Panevėžio instituto dėstytojais, studentais, miesto mokyklų pedagogais bei talkinant savanoriams, vykdys šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis paremtą edukacinę veiklą 5 miesto bibliotekose. Čia vyks matematikos, biologijos, dailės ir technologijų integruotos pamokos, bus organizuojamos kūrybinės veiklos vaikams, jaunimui ir senjorams. Integruotose pamokose ir neformalioje veikloje, kaip mokymo(si) priemonės, bus naudojamas 3D spausdintuvas bei skeneris. Vyresnio amžiaus žmonėms bus organizuojami dviejų lygių e-raštingumo mokymai. Tokiu būdu sieksime didinti formalaus mokymosi efektyvumą, gerinti senjorų e-raštingumo įgūdžius ir žinias, suteikti naujas galimybes vaikų ir jaunimo laisvalaikiui.

Partneriai ir vaikai sodina medelį
Skaidres papildė bei renginiui geros nuotaikos užtaisą garantavo dviejų bibliotekos darbuotojų sukurtas nuotaikingas sustabdyto kadro (angl. slow motion) animacinis filmukas. Susirinkusieji su šypsena stebėjo ekrane pasirodžiusius keturis filmuko siužetus – atspindėtas projekto problemas. Taip žaismingai, per humoro prizmę, LEGO figūrėlių, įkūnijusių bendruomenės problemas dėka, buvo parodyta, kaip biblioteka spręs jaunimo laisvalaikio, senjorų nepakankamo e-raštingumo, mokinių mokymosi motyvacijos gerinimo, studentų praktikos atlikimo bazės trūkumo, problemas. Tarp numatomų projekto veiklų yra ir mokymasis kurti stop kadro filmukus.

Į projekto pristatymą įsitraukė ir keletą žodžių tarė projekto partneriai. Šmaikščiai biblioteką sveikino „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos direktorius Remigijus Glinskis. Pedagogas juokavo, jog jei nebūtų projektų, bendradarbiavimo su biblioteka, jie ramiai sau gyventų kaimynystėje. „O jei rimtai, džiaugiuosi net už penkias bibliotekas. Linkiu pasiekti, ką esate užsibrėžę. Net pavydu – o jei pavydi kaimynai – tai vadinasi seksis“– juokavo R. Glinskis. Padėkos žodį tarė „Rožyno“ progimnazijos direktorė Aida Adiklienė. „Sveikinimo žodis turėtų būti vienintelis – ačiū bibliotekai“

Projekto pristatymo renginys užbaigtas simboliška akcija – bibliotekos kiemelyje kartu su projekto globėju, partneriais, darbuotojais ir visa gausiai susirinkusia bendruomene buvo pasodintas obelaitės sodinukas, simbolizuojantis bibliotekos augimą, progresą, tapimą savarankiška tvaria ir dinamiška institucija; jo vaisiai – bibliotekos teikiama nauda bendruomenei.

Parengė Indrė Lašinytė
Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Nuotraukos - Miglės Šablinskaitės

2015-06-14

Naujame projekte daugiau nei 1600 vaikų galės patobulinti turimus ir įgyti naujus bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius


Birželio 11 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka savo partneriams, švietimo įstaigoms, kolegoms, visuomenei ir žiniasklaidai pristatė geriausiu pagal surinktų balų skaičių pripažintą ir Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bei LR Kultūros ministerijos dalinai finansuotą projektą „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas". Projekto veiklomis bus siekiama ugdyti raidos sutrikimų bei specialių poreikių turinčių vaikų bendruosius gebėjimus, socialinius įgūdžius, gerinti integraciją kolektyve, praturtinti laisvalaikį. Projekto idėją, tikslines grupes, priemones įgyvendinimui pristato Utenos bibliotekos informacijos skyriaus vedėja bei šio projekto vadovė Laima Lapinienė.

Pristatykite projekto idėją? Kokiai tikslinei grupei skirtas projektas, kokias problemas ruošiamasi spręsti?

Ši idėja kurta ne vienerius metus, stebint vaikus bibliotekoje. Bibliotekai persikėlus į naujas patalpas, pastebėta, jog dalis vaikų ne visada randa sau įdomių užsiėmimų, veiklų, ypatingai turintys raidos sutrikimų, ateinantys kartu su savo mokytojais ir auklėtojais iš specialaus ugdymo centro arba specialių poreikių vaikai integruoti bendrojo ugdymo mokyklose. Mes norėjome, kad visi vaikai rastų sau naudingus užsiėmimus bibliotekoje. Turint galvoje, jog šiuolaikinio ugdymo tikslas – kiekvienos asmenybės socializacija, biblioteka siekia šį procesą palengvinti. Sutrikusi vaiko raida dažnai trukdo integracijai, tokie vaikai ne tik sunkiau mokosi, bet ir stokoja socialinių įgūdžių. Bibliotekos gali prisidėti prie jų ugdymo, tačiau šiam darbui reikalingas atitinkamas pasirengimas. Šiandien bibliotekininkai dar nėra įgiję pakankamai žinių ir įgūdžių, bibliotekų paslaugos tokiems vaikams dar nėra pritaikytos. Jaučiama ir bendradarbiavimo su specialaus ugdymo įstaigomis stoka: bibliotekininkai menkai palaiko ryšius su socialiniais pedagogais, mokytojais, auklėtojais. Šiuo projektu ir idėja, norime tokį bendradarbiavimą paskatinti.

Kokių tikslų siekiama šiuo projektu?


Projekto tikslas - ugdyti bendruosius gebėjimus ir socialines kompetencijas tikslinių žaidimų pagalba. Projektas skirtas 7 – 18 metų amžiaus vaikams, paaugliams ir jaunuoliams, pirmiausia, tiems, kurie mokosi specialaus ugdymo centruose, turi raidos ir mokymosi sutrikimų. Kodėl pasirinkti žaidimai? Esame analizavę žaidimų taikymo ugdymui teoriją, sekame įvairių šalių projektų patirtį ir akivaizdu, kad tikslingai naudojami ugdomieji žaidimai yra labai efektyvūs sprendžiant minėtas problemas.

Kokiomis priemonėmis projektas numato ugdyti sutrikusios raidos vaikų bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius?

Bus įkurti du tikslių žaidimų centrai Utenos ir Molėtų savivaldybių bibliotekose. Šie tikslių žaidimų centrai bus mobilūs – tai reiškia, kad įranga galės naudotis ir kitos bibliotekos, specialaus ugdymo mokyklos, centrai. Mūsų projekte kaip partneriai dalyvauja Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras, Molėtų raj. veikiantis Kijėlių specialusis ugdymo centras. Šių institucijų moksleiviai galės naudotis visomis paslaugomis, taip pat prireikus pasiskolinti technologijas. Žaidimų centruose bus naudojamos ne tik kompiuterinės, bet ir aplinkos technologijos - vaikai tikslinius žaidimus galės žaisti ne tik prie kompiuterių, bet ir naudodami kitas metodologijas: judesio atpažinimo technologijas, šiuo metu populiarią robotiką (konstruktoriai robotai su specialiai sutrikusios raidos vaikams pritaikytomis užduotimis). Ketiname diegti kalbą ir socialinius įgūdžius ugdančius žaidimus kompiuteriams ir mobiliems įrenginiams (planšetiniams kompiuteriams). Šiuos žaidimus sukūrė projekto partneriai. Žaidimas „Inkų nuotykiai“ sukurtas VšĮ „Hiteco“ įgyvendinant ES projektus unikalus tuo, kad ugdoma net 12 socialinių kompetencijų. Dar viena numatyta priemonė - lietuvių kalbos ir socialinių įgūdžių lavinimo žaidimas „Pagalbininkas“, kurį šiuo metu kuria Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas kartu su Šiaulių universitetu. Šios priemonės ypatumas – kompiuteris valdomas balsu. Ši technologija plačiai visuomenei prieinama tampą pirmą kartą, manyčiau, kad tai yra didelė inovacija.

Kaip bibliotekininkai ir ugdytojai įsitrauks į sutrikusios raidos vaikų ugdymą?


Svarbiausia užduotis bibliotekininkams - įgyti reikalingų kompetencijų. Sukūrus tikslinių žaidimų centrus, bus naudojama ypatingai nauja, neišbandyta įranga, kuri reikalauja atitinkamų žinių, todėl bibliotekininkai, socialiniai ir kiti pedagogai, kurie norės prisijungti, bus kviečiami mokytis. Planuojame apmokyti 68 asmenis, kurie baigę atitinkamus mokymus taps tikslinių žaidimų instruktoriais. Jie specializuosis: dalis mokysis būti judesio atpažinimo žaidimų instruktoriais, kiti – instruktuoti ir konsultuoti žaidžiančius tikslinius kompiuterinius žaidimus. Manau, bus naudinga bendra patirtis bei bendradarbiavimo įgūdžiai, nes vieniems bibliotekininkams, be socialinių pedagogų, dirbti su sutrikusios raidos vaikais yra sunku. Tik tie žmonės, kurie kasdien bendrauja su tokiais vaikais, žino jų ypatumus, individualias savybes. Tikimės, jog šis bendradarbiavimas bus labai naudingas.

Projekte dalyvauja Molėtų, Zarasų bei Ignalinos viešosios bibliotekos. Koks jų vaidmuo projekte? 

Projekto parneris yra Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Tai reiškia, kad Molėtų bibliotekoje, kaip ir Utenoje, bus įsteigtas mobilus tikslinių žaidimų centras. Zarasų ir Ignalinos viešosios bibliotekos projekte dalyvaus kaip naudos gavėjai – prireikus galės pasiskolinti tikslinių žaidimų centrų įrangą, taip pat šių bibliotekų atstovus kviesime į visus organizuojamus mokymus – jie išmoks instruktuoti vaikus, konsultuoti pedagogus. Svarbu paminėti, jog projekte dalyvaus ne tik miestų bibliotekos - pagal projekto planą į veiklas bus įtraukta net 18 kaimo bibliotekų.

Projekte dirbs ypatingai aukštos kompetencijos partneriai. Kas jie ir koks jų indėlis šiame projekte?

Projekto unikalumas – jo partnerių gausoje. Džiaugiamės, kad dalyvauti sutiko net dvi akademinės institucijos - VU Matematikos ir informatikos institutas, kurio mokslinė veikla apima ir ugdymo informatikos problemas bei Šiaulių universitetas. VU Matematikos ir informatikos institutas 2013 – 2015 m. kartu su partneriais iš VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių edukologijos ir Šiaulių universitetų vykdo projektą „Lietuvių šneka valdomos paslaugos“ (sutrumpintai „Liepa“). Projekto tikslas – sukurti priemones, atveriančias galimybes dirbti, bendrauti su kompiuteriais ir su sumaniais įrenginiais šnekantis lietuvių kalba. Viena šio projekto paslaugų – kalba valdomas mokomasis žaidimas „Pagalbininkas“, skirtas neįgaliems žmonėms ir sutrikusios raidos vaikams. Būtent jį diegsime mūsų tikslinių žaidimų centruose. Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalios studijų fakultetas parengs tikslinių žaidimų metodiką. Projekte taip pat dalyvauja VŠĮ „Hiteko“ – įmonė dirbanti aukštųjų technologijų taikymo sityje. Kartu su užsienio partneriais, kurių tarpe net 3 Europos universitetai, „Hiteko“ įgyvendina Europos Sąjungos programų remiamus projektus ir kuria interaktyvius simuliacinius žaidimus, taip pat robotų panaudojimo socialinių kompetencijų ugdymui scenarijus. Dar vienas partneris – UAB „Gliuk Medija“. Tai kūrybinių industrijų įmonė, kuri specializuojasi multimedijos sprendimų kūrime. Ji aktyviai naudoja pačias naujausias technologijas reklamos, pramogų, sveikatos ir kitose srityse. Savo projektuose taiko modernias judesių pažinimo programas. Jau 2 metus ši kompanija dirba su Santariškių vaikų ligonine ir kuria vaikų reabilitacijai skirtą žaidimą. Interaktyvius sprendimus siūlo bendrojo ugdymo mokyklų pamokoms paįvairinti, įgyvendino daugiau nei šimtą projektų Lietuvoje, Europoje, Amerikoje ir kitur. Projektuojant idėją aktyviai dalyvavo ir savo konsultacijomis prisidėjo Utenos švietimo centras, tikimės, kad jo specialistai ir toliau bus mūsų patarėjai ugdymo klausimais. Džiaugiamės, kad turime ir du informacinius partnerius: Rytų Aukštaitijos televiziją ir Utenos radiją.

Laukia didelis, atsakingas, bet ir įdomus darbas. Kokių tikimasi rezultatų?

Jau minėjau, kad bus įkurti du tikslinių žaidimų centrai, kurių įranga galės naudotis ne tik tos bibliotekos, kuriose jie veiks, bet ir bibliotekų kaimo filialai, taip pat aplinkinių rajonų bibliotekos. Bus apmokyti 68 instruktoriai, sukurta metodika, kaip naudoti tikslinius žaidimus sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių lavinimui, ją gaus visos susijusios institucijos. Labai vertiname naujus tarpinstitucinius ryšius, specialistų pagalbą, įgytą patirtį. O svarbiausia, kad žaisdami tikslinius žaidimus daugiau nei 1600 vaikų galės patobulinti jau turimus ir įgyti naujus bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius.

Parengė Dainora Narkūnienė

2015-06-08

Startavo „IlaB 2“ projekto veiklos

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau – KAVB) gegužės 8,13 ir 26 dienomis vyko mokymai „Planšetiniai kompiuteriai Tavo poreikiams: fotografuok, filmuok, redaguok; bendrauk, dalinkis; skaityk el. knygas“. Dalyviai buvo supažindinti, kaip planšetiniu kompiuteriu daryti nuotraukas, jas tvarkyti programa Camera, pasidalyti Pinterest ir Instagram virtualioje erdvėje, kaip skaityti el. knygas planšetėje.

Organizuodama informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymus, KAVB pamažu tampa unikaliu viešųjų paslaugų tinklu, prieinamu visiems gyventojams. Šie mokymai yra viena iš projekto „Inovacijų laboratorija ILaB 2“ veiklų, o dalyvių įgytos žinios bus naudingos kasdieniniame darbe ir gyvenime.

Projekto „Inovacijų laboratorija ILaB 2“ tikslas – mokymosi visą gyvenimą ir užimtumo skatinimas, kūrybingumo ugdymas, informacinio raštingumo įgūdžių ir gebėjimų gerinimas, panaudojant šiuolaikines išmaniąsias informacines komunikacines technologijas (IKT). Projekto veiklos yra susijusios su inovacijomis paremtais mokymais, kūrybos produktais, paslaugomis ir projektais.


Diana Poliakovaitė
Viešųjų ryšių specialistė
Komunikacijos vadybos ir projektų grupė
Strateginės plėtros ir inovacijų centras, 228 kab.
Kauno apskrities viešoji biblioteka