2014-12-23

Žirmūnuose atidaryta moderni viešoji biblioteka. Vaizdo reportažas.


Baigiantis metams, sostinė irgi įteikia kalėdines dovanas miestiečiams, kurios juos džiugins ištisus metus. Žirmūnuose atidaryta moderni viešoji biblioteka. Kviečiame žiūrėti Penki TV reportažąhttp://www.penki.lt/lt/Knygos-per-Penki-TV-B-Vanago-Dakaras-ir-interviu-su-G-Dauguvietyte.video?id=257293Rimtos ir šmaikščios citatos apie bibliotekas ir bibliotekininkus

Šaltinis: Amazon.com
Artėjant šventėms siūlau pasiskaityti citatas apie bibliotekas ir bibliotekininkus:

"Tie, kas tiki, kad gali perskaityti MARC įrašą nesinaudodami jokiomis gairėmis, yra arba įgūdę kataloguotojai, arba tie, kas turi rimtą narkotinę priklausomybę" (Roy Tennant, Library Journal, 2002).

"Bibliotekininkai: galingesni už Google paiešką, draugiškesni už AskJeeves, geriausi natūralios kalbos varikliai rinkoje" (Erica Olsen, Librarianavengers.org).

"Plačiąja prasme, klasifikavimas - tai žinių visumos organizavimas į sistemą, remiantis tam tikrais tvarkos principais. Tai pamatinė žmogiškojo proto veikla" (Lois Mai Chan, Cataloging and classification: an introduction).

"Tam, kas turi biblioteką ir sodą, daugiau nieko nereikia" (Markas Tulijus Ciceronas).

"Kai kas mano, kad [kataloguotojai] - tai ateiviai iš tolimos galaktikos, kurie atkeliavo į Žemę, kad padėtų šiek tiek apsitvarkyti" (Will Manley, American Libraries Magazine, 1994).

"Ką mes turime be bibliotekų? Mes neturime praeities ir ateities" (Ray Bradbury).

"Manau, kad dydis bibliotekininkas turi turėti šviesų protą, tvirtą ranką ir dar daugiau - didelę širdį... esu linkęs manyti, kad visi žmonės [žodžių žaismas - men angl. ir žmonės, ir vyrai], kurie pasieks tokią didybę, bus moterys" (Melvil Dewey, Library Journal, 1899).

"Bibliotekos pačiu savo būvimu kvestionuoja galingųjų autoritetą" (Alberto Manguel, Index of Censorship, 1999).

Parengta pagal:

The librarian's book of quotes. Compiled by Tatyana Eckstrand. Chicago: American Library Association, 2009. 217 p.

2014-12-21

Projekto DiXL rezultatai: mokymosi visą gyvenimą programos sklaida bibliotekose


2012-2014 m. vykdytas projektas DiXL siekė sukurti Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaidos modelį bibliotekose.

Siekiant sėkmingai ir plačiai panaudoti Mokymosi visą gyvenimą programos projektų rezultatus yra labai svarbu užtikrinti mokymosi visą gyvenimą organizacijų bei bibliotekų efektyvų bendradarbiavimą. Tokią išvadą paskelbė projekto „Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaida bibliotekose“ (www.dixl.eu) dalyviai.
Projekto metu sukurtas novatorškas projektų rezultatų sklaidos modelis. Šis modelis yra publikuotas visomis projekto partnerių kalbomis ir jį galima parsisiųsti iš projekto tinklapio:
Projekto metu kiekvienoje projekto partnerių šalyje buvo išbandyti novatoriški bibliotekų ir mokymosi visą gyvenimmą organizacijų bendradarbiavimo būdai. Remiantis gerosiomis pilotinio bandymo praktikomis sukurtas savarankiško mokymosi priemonių rinkinys, kuris yra atvirai prieinamas visiems: http://lpf.lt/dixl/lt/main
Projekte asocijuotais partneriais dalyvavusios bibliotekos savo tinklaraščiuose patalpino nuorodą į projekto metu viešinamų tematinių Mokymosi visą gyvenimą projektų tinklalapius: http://lpf.lt/LLP/.

Viešinamų projektų temos:

· Moterų ir vyrų lygybė

· Kalbų mokymasis bei kultūrinis bendravimas

· Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas mokymuisi

· Sauga darbe

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo: tiek viešinant projektus, tiek dalyvaujant poreikių analizės tyrime, kurio rezultatai taip pat yra atvirai prieinami projekto interneto svetainėje: http://dixl.eu/wp-content/uploads/NARreport_final_LT_27102014.pdf
  
Daugiau informacijos gali suteikti projekto partneris Lietuvoje
Socialinių inovacijų fondas / www.lpf.lt; 8 37 206575; sif@lpf.lt
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2014-12-17

Atnaujintas Bibliotekininkų kompetencijų sąvadas

Šaltinis: Webjunction
2009 m. išanalizavus įvairių profesinių asociacijų ir susivienijimų rekomenduojamų bibliotekininko kompetencijų sąrašus (dažniausiai, sukurtų JAV), Webjunction - mokymų bibliotekininkams tiekėjas, sukūrė Bibliotekininkystės kompetencijų sąvadą. Šiais metais atėjo laikas jį atnaujinti.

Smalsu, kokiomis kompetencijomis pasipildė sąrašas. Pasirodo, ypatingas dėmesys atnaujinant sąvadą buvo skirtas trims sritims: atskaitomybei, 21 a. gebėjimų ugdymui ir bendruomenės įtraukties kompetencijoms.

Regis, šių kompetencijų atsiradimas sąvade labai logiškas. Šiandien bibliotekos turėtų aktyviai demonstruoti savo veiklos rezultatus, įrodyti savo svarbą. Todėl bibliotekininkai turėtų gebėti rinkti ir analizuoti duomenis apie bibliotekos veiklą. Sąvadas pradedamas nuo esminių bibliotekininko kompetencijų, kuriais laikomos gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei asmeniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai, kurios apibūdina bendradarbiavimo, lyderystės, etinių vertybių ir kitos kompetencijos. Taip pat sąvade atsirado daugiau vietos ir bendruomenės įtraukčiai - šiuolaikinės bibliotekos stengiasi pasiekti didesnę vartotojų auditoriją, o tai reikalauja nemažai žinių ir gebėjimų - nustatyti informacinius poreikius, bendradarbiauti su įvairiomis bendruomenėmis, stebėti informacijos elgsenos ir poreikių pokyčius.

Manau, šis sąvadas naudingas siekiant apibūdinti, ką turėtų žinoti ir gebėti šiuolaikinis bibliotekininkstės specialistas. Kviečiame pasiskaityti!

Parengta pagal:

Competency index for the library field [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/2014-03/Competency-Index-2014.pdf

2014-12-09

Pristatomas tyrimas apie skaitmeninės leidybos situaciją Lietuvoje

Šaltinis: VU Komunikacijos fakultetas
Kita antradienį, gruodžio 16 d. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5) 14 val. organizuojamas tyrimo apie skaitmeninę leidybą Lietuvoje rezultatų pristatymas ir diskusija. Tyrimą atliko VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto mokslininkai.

Programa:

14:00 val. Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimo rezultatų pristatymas
14:30 val. Kavos pertraukėlė
15:00 val. Skaitmeninės leidybos perspektyvos Lietuvoje. Apskrito stalo diskusija

Renginį ves dr. Andrius Šuminas.

Tyrimo rezultatus pristatys:

prof. dr. Elena Macevičiūtė (projekto vykdytoja, Vilniaus universitetas / Buroso universitetas (Švedija))
dr. Arūnas Gudinavičius (projekto vadovas, Vilniaus universitetas)

Diskusijoje dalyvaus:

Dr. Saulius Žukas (leidyklos „Baltos lankos“ generalinis direktorius)
Dr. Elmundas Žalys (leidyklos TEV generalinis direktorius)
Jonas Balčiūnas (Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos direktorius)
Vidmantas Čičelis (naujosknygos.lt, UAB „Sono LT“ direktorius)
prof. dr. Remigijus Misiūnas (Leidybos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas, Vilniaus universitetas)

Lyginamasis tyrimas atliktas kartu su tarptautine grupe tyrėjų, vykdančių įvairių mokslo sričių tyrimus Europos mokslinių ir techninių tyrimų bendradarbiavimo programos COST veikloje „Skaitymo raida skaitmeninimo amžiuje“.

2014-12-04

Bibliotekos - jaunimo mokymosi laboratorijos

Šaltinis: IMLS
JAV Bibliotekų ir muziejų paslaugų institutas paskelbė ataskaitą apie mokymosi laboratorijos jaunimui bibliotekose. Mokymosi laboratorijų jaunimui idėja grindžiama visuminio mokymosi (angl. connected learning) koncepcija (apie visuminį mokymąsi daugiau - čia). Remiantis šia koncepcija jaunuolis, įsitraukęs į visuminį mokymąsi:

  • Siekia naujų žinių toje srityje, kur jis jaučia didžiausią motyvaciją ir susidomėjimą, 
  • Gauna pagalbą ir palaikymą iš savo socialinės aplinkos (draugų, mentorių, benraminčių) 
  • Naujų gebėjimų įgijimą sieja su ateities karjera.

Apie tokias kūrybines dirbtuves bibliotekose jau rašėme tinklaraštyje aptardami YOUmedia atvejį.
Kokie gi yra pagrindiniai mokymosi laboratorijų bruožai?

  • Paprastai mokymosi laboratorija - tai vieta, kurioje įvairių interesų turintys jaunuoliai gali susitikti su suaugusiais mentoriais ir gali gilintis ir tyrinėti juos dominančius dalykus.
  • Mokymosi laboratorijoje jaunuoliams teikiama prieiga prie jų idėjoms plėtoti ir žinioms gilinti reikalingų skaitmeninių įrankių ir tradicinių priemonių.
  • Tokiose laboratorijose pagrindiniu mokymosi varikliu laikomas besimokančiojo susidomėjimas, o veikla orientuota į konkretaus produkto sukūrimą.
  • Jaunuoliams laboratorijos padeda įgyti ateityje naudingus gebėjimus, pasirinkti ir siekti karjeros tam tikroje srityje.
  • Kad pasiektų visų aptartų tikslų, mokymosi laboratorijos skatina pasitelkti bendruomenės išteklius - bendradarbiavimą tarp įvairių organizacijų ir bendruomenės narių.

Gal ir jūsų bibliotekoje atsiras vietos mokymosi laboratorijai? Susipažinkite su visu ataskaitos tekstu:

Learning labs in libraries and museums: transformative spaces for teens [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: http://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/LearningLabsReport.pdf