Atnaujintas Bibliotekininkų kompetencijų sąvadas

Šaltinis: Webjunction
2009 m. išanalizavus įvairių profesinių asociacijų ir susivienijimų rekomenduojamų bibliotekininko kompetencijų sąrašus (dažniausiai, sukurtų JAV), Webjunction - mokymų bibliotekininkams tiekėjas, sukūrė Bibliotekininkystės kompetencijų sąvadą. Šiais metais atėjo laikas jį atnaujinti.

Smalsu, kokiomis kompetencijomis pasipildė sąrašas. Pasirodo, ypatingas dėmesys atnaujinant sąvadą buvo skirtas trims sritims: atskaitomybei, 21 a. gebėjimų ugdymui ir bendruomenės įtraukties kompetencijoms.

Regis, šių kompetencijų atsiradimas sąvade labai logiškas. Šiandien bibliotekos turėtų aktyviai demonstruoti savo veiklos rezultatus, įrodyti savo svarbą. Todėl bibliotekininkai turėtų gebėti rinkti ir analizuoti duomenis apie bibliotekos veiklą. Sąvadas pradedamas nuo esminių bibliotekininko kompetencijų, kuriais laikomos gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei asmeniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai, kurios apibūdina bendradarbiavimo, lyderystės, etinių vertybių ir kitos kompetencijos. Taip pat sąvade atsirado daugiau vietos ir bendruomenės įtraukčiai - šiuolaikinės bibliotekos stengiasi pasiekti didesnę vartotojų auditoriją, o tai reikalauja nemažai žinių ir gebėjimų - nustatyti informacinius poreikius, bendradarbiauti su įvairiomis bendruomenėmis, stebėti informacijos elgsenos ir poreikių pokyčius.

Manau, šis sąvadas naudingas siekiant apibūdinti, ką turėtų žinoti ir gebėti šiuolaikinis bibliotekininkstės specialistas. Kviečiame pasiskaityti!

Parengta pagal:

Competency index for the library field [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/2014-03/Competency-Index-2014.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai