2013-07-30

Viešbučiai aktyviai pasitelkia bibliotekas, kad pritrauktų klientus

Viešbutis "Study at Yale
Šiame tinklaraštyje jau kelis kartus rašėme apie viešbučius, kurie įrengia bibliotekas. Paskutinėmis žiniomis, JAV suaktyvėjo viešbučių "bibliotekinė" veikla. Vis daugiau viešbučių, netgi jų tinklai, įrengia bibliotekas. Be abejo, viešbučių sumanymas turi komercinį pagrindą. Verslininkai norėtų turėti daugiau klientų, be to, pageidauja, kad jie leistų daugiau laiko hole arčiau viešbučio baro ir restoranų. Pasirodo, kad viešbučio bibliotekos imponuoja jauniems klientams. Jie pageidauja jaukios vietos atsipalaiduoti, be to, nori būti tarp žmonių ir jaustis bendruomenės dalimi. Pokyčiai viešbučiuose jau atnešė tam tikrų rezultatų. JAV statistikos duomenimis, pelnas už kambarių rezervavimą išaugo net 6.3 procentais. Tiesa, verslininkams dar nepavyko pasiekti reikšmingų permainų klientų maitinimo srityje.

Įdomu ir tai, kad viešbučiai ne tik įrengia bibliotekas, bet pradeda vykdyti į bibliotekų veiklą panašius projektus. Pavyzdžiui, viešbučiai surengia susitikimus su autoriais ir viešuosius jų knygų skaitymus. Tokie renginiai labai populiarūs.

Taigi biblioteka, regis, puikus verslas?

Daugiau skaitykite:

ZIPKIN, Amy. Hotels add libraries as amenity to keep guests inside. The New York Times [interaktyvus]. 29 July, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 30 d.]. Prieiga per internetą: http://www.nytimes.com/2013/07/30/business/hotels-add-libraries-as-amenity-to-keep-guests-inside.html?_r=0

2013-07-22

Leidėjų išradingumas: knygos automobilyje, knygos vežime

Penguin book truck and book pushcart
Neseniai žymusis leidėjas Penguin pristatė naują iniciatyvą - automobilyje įrengtą mobilųjį knygyną bei knygų vežimą. Idėją leidėjas pasiskolino iš dešrainių pardavėjų. Mobilusis knygynas gali keliauti po visą šalį, o ten, kur netelpa automobilis (pvz., paplūdimiuose), knygyną atstoja stumiamas vežimas su skiečiu - įprasta ledų, dešrainių ir kitų gėrybių pardavimo priemonė.

Pasigrožėti ir pasiskaityti apie iniciatyvą galima Penguin mobilaus knygyno svetainėje, čia pat pateiktas ir knygyno maršrutas.

2013-07-16

Skaitmeniniai filmai, muzika ir TV laidos jau bibliotekose

Šaltinis: hoopla
Amerikiečių žurnalas Library Journal pateikia informaciją apie tai, kad viešosioms bibliotekoms tiekėjai aktyviai siūlo ne tik e.knygų prieigos, bet skaitmeninės muzikos, TV laidų, filmų vaizdo įrašų prieigos įrankius. Bibliotekai prenumeruojant tokį skaitmeninį turinį vartotojas tam tikram laikotarpiui gauna galimybę klausytis muzikos, peržiūrėti norimas TV laidas, meninius filmus. Tokio pobūdžio turinį ir prieigos įrankius siūlo Library Ideas (pvz., Freegal), Midwest Tape (žr. hoopla) ir kt. Pavyzdžiui, bibliotekos, besinaudojančios Freegal paslaugomis, skaitytojas gali pasirinkti peržiūrai tris filmus per savaitę ir per 48 valandas po prenumeratos juos peržiūrėti tiek kartų, kiek nori. Aišku, vartotojas neturi galimybės kopijuotis skaitmeninio turinio į savo įrenginius. Recorded Books, garsinių knygų leidėjas, paskelbė apie partnerystę su filmų internetu paslauga IndieFlix. Ši kompanija siekia už metinį prenumeratos mokestį atverti bibliotekoms neribotą prieigą prie nepriklausomų kūrėjų filmų, rodytų garsiuose kino festivaliuose. Tai paskatintų tokių filmų sklaidą ir praplėstų jų auditoriją.

Daugiau skaitykite:

ENIS, M. More vendors help libraries stream video. Library Journal [interaktyvus]. 12 July, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.thedigitalshift.com/2013/07/media/more-vendors-help-libraries-stream-video/

2013-07-12

Kaip pasiekti tuos, kurie nesinaudoja biblioteka?

Šaltinis: Find Icons
Šiandien bibliotekos ieško būdų, kaip suprasti, kodėl dalis žmonių nesinaudoja bibliotekos paslaugomis. Tai leidžia pakeisti šią padėtį ir surasti sprendimus, kaip pritraukti daugiau žmonių į bibliotekas. Apie sėkmingą nevartotojų pritraukimo į bibliotekas praktiką kalbėta ir Amerikos bibliotekų asociacijos metinėje konferencijoje Čikagoje.

Žurnale "Library Journal" pateikiami bibliotekų iniciatyvų ir sprendimų pavyzdžiai. Supažindinsiu su keliais tokiais pavyzdžiais ir mūsų tinklaraščio skaitytojus.

Bibliotekininkai pradeda suprasti, kad efektyviausias būdas pasiekti žmones, kurie nesinaudoja bibliotekomis, sužinoti nesinaudojimo priežastis bei pakeisti tokią situaciją - tiesiog ieškoti tokių žmonių jų natūralioje aplinkoje. Tai reiškia, kad bibliotekininkai turėtų apsilankyti kavinėse, prekybos centruose, bažnyčiose ir kitose vietose, kur įprastai lankosi potencialūs viešųjų bibliotekų vartotojai. Štai Pikes Peak biblioteka (JAV) skyrė (ne)vartotojų problemai spręsti nemažai pajėgų. Net 40 bibliotekos darbuotojų apsilankė penkiose vietose, kur paprastai leidžia laiką bendruomenės nariai ir bendravo net su 2000 žmonių. Šis bendravimas buvo itin naudingas, nes net tokie elementarūs dalykai, kaip nepatogus bibliotekos darbo laikas, gali užkirsti kelią žmogui naudotis jos paslaugomis. Pavyzdžiui, Pikes Peak biblioteka, tik pakeitus darbo laiką į patogesnį vartotojams, sugebėjo padidinti skaitytojų srautą net 20 procentų! Be to, bibliotekininkai ne tik bendravo su žmonėmis, bet ir dalino jiems bibliotekos skaitytojų pažymėjimus. Paaiškėjo, kad net 80 proc. šių pažymėjimų buvo vėliau panaudoti. Įdomu ir tai, kad dažniausiai potencialūs bibliotekos vartotojai tiesiog nežinojo apie bibliotekos paslaugas, todėl pokalbiai leido bibliotekai priimti sprendimus, kur ir kokiomis priemonėmis skleisti informaciją apie biblioteką.

Patirtis rodo, kad pakanka net mažesnių bendravimo su žmonėmis iniciatyvų. Pakaktų apklausti vos kelis šimtus asmenų, kurie nesinaudoja bibliotekos paslaugomis, kad padidintų bibliotekų lankytojų srautą. Net tokie nedideli pakeitimai, kaip bibliotekos erdvių perplanavimas šalinant smulkius nepatogumus, knygų skolinimosi taisyklių pritaikymas vartotojų poreikiams gali žymiai padidinti naujų lankytojų skaičių bibliotekoje.

Kita įdomi iniciatyva, leidusi padidinti bibliotekos vartotojų gretas, vykdyta Waukegano viešosios bibliotekos (JAV). Ši biblioteka, norėdama padidinti Lotynų Amerikos kilmės bendruomenių naudojimąsi biblioteka, pirmiausia pasamdė įtakingą ir gerbiamą šios bendruomenės atstovą. Naujoji darbuotoja sutelkė šios bendruomenės narių, besinaudojančių bibliotekos paslaugomis, savanorių komandą. Savanoriai bendravo su bendruomenės nariais, teikė informaciją apie biblioteką. Tokia bibliotekos ambasadorių programa padėjo pritraukti į biblioteką 2900 naujų skaitytojų. 64 procentai jų naudojasi biblioteka nuolat.

Šie pavyzdžiai rodo, kad bibliotekos turėtų pačios aktyviai pasiekti aptarnaujamos bendruomenės narius ir ieškoti būdų geriau pritaikyti jiems savo paslaugas. Patirtis rodo, kad dažniausia net nedideli darbo laiko pakeitimai skatina žmones pradėti naudotis biblioteka.

Daugiau skaitykite straipsnyje, pagal kurį parengta ši žinutė:

SCHWARTZ, M. Engaging elusive non-user. Library Journal [interaktyvus]. 1 July, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 12 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/07/marketing/engaging-the-elusive-non-user-ala-annual-2013/

2013-07-09

Dvidešimtoji tarptautinė Krymo konferencija

1 pav. Konferencijos „Crimea 2013“ logotipas

Šiais metai, kaip ir kasmet jau dvidešimt metų, birželio mėnesio pradžioje, dar neprasidėjus sezonui, Ukrainoje, Krymo autonominėje respublikoje, Sudako mieste įvyko tarptautinė konferencijas „Crimea 2013“. Konferencija, kuri paprastai vadinama tiesiog Krymo konferencija, pirmą kartą suorganizuota 1994 m. Tai tapo pasauliniu profesiniu forumu, sukviečiančiu bibliotekininkystės, informacijos, knygų prekybos, muziejininkystės, archyvistikos ir kitų artimų sričių mokslininkus, įstaigų vadovus ir specialistus, o taip pat aukštųjų mokyklų dėstytojus, kultūros, mokslo, švietimo, verslo atstovus. Konferencija inicijuojama ir organizuojama Rusijos valstybinės viešosios mokslo ir technikos bibliotekos (bibliotekos pavadinimo santrumpa rusų kalba – GPNTB), bendradarbiaujantys organizatoriai – Rusijos Federacijos Švietimo ir mokslo ministerija, RF, Ukrainos ir Krymo autonominės respublikos kultūros ministerijos, Rusijos, Ukrainos ir Krymo didžiosios bibliotekos. Krymo konferencijas globoja Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija IFLA.2 pav. Sudako tvirtovė. Sudakas, Krymo autonominė respublika, Ukraina

Nuo pat pirmosios konferencijos organizatoriai nusprendė, kad į bibliotekininkystę ir informaciją bus žvelgiama plačiai – konferencijos paaiškinamasis pavadinimas skelbė, kad čia yra analizuojama plati tematika: „Bibliotekos ir asociacijos besikeičiančiame pasaulyje: naujos technologijos ir naujos bendradarbiavimo formos“. Nuo 2003 m. konferencijos paaiškinamasis pavadinimas buvo pakeistas – žengtas dar vienas žingsnelis ir praplėsti „pasauliai“: „Bibliotekos ir informacijos ištekliai šiuolaikiniame mokslo, kultūros, švietimo ir verslo pasaulyje“. Kiekvienų metų konferencijai taip pat išgryninama ir parenkama pati aktualiausia tema, tuo pagrindu konstruojama visa programa ir priimami pranešimai. Šių metų konferencija, be įprastų tokio pobūdžio konferencijoms mokslinių, tyrimus pristatančių, taip pat profesinius praktinius klausimus gvildenančių pranešimų, buvo retrospektyvinių, konferencijos dvidešimtmetį apžvelgiančių pranešimų. 2013 metų konferencijos tema – „20 Krymo konferencijos metų: bibliotekininkystės ir informacijos integracijos ir bendradarbiavimo rezultatai ir perspektyvos“.

Konferencijos darbas vyko keturiolikoje sekcijų, o greta jų buvo organizuojami seminarai, diskusijos ir kiti užsiėmimai. Būtų galima bandyti išskirti pagrindinius konferencijos teminius akcentus – tai elektroninės bibliotekos, skaitmeninimo projektai, bibliotekose naudojamos technologijos, įvairių tipų bibliotekų vaidmenys ir jų kaita, bibliotekininkystės studijos, autorių teisės, atviroji prieiga, kultūros paveldo išsaugojimo problemos. Visuose didžiuliuose tarptautiniuose forumuose dalyviui tenka rinktis būtent jam įdomiausius pranešimus, kadangi sekcijų darbas vyksta tuo pat metu, bet skirtingose vietose, kurias kartais skiria nemaži atstumai. Tačiau labai svarbi konferencijų išliekamoji vertė – publikuota pranešimų medžiaga, kuria gali naudotis ne tik nespėjęs visų jį dominančių pranešimų išgirsti dalyvis, bet ir visi besidomintieji. GPNTB tinklalpyje pateikiama visų 20-ties Krymo konferencijų pranešimų medžiaga (http://www.gpntb.ru/krym.html), kuri gali būti įdomi ir naudinga skaitantiems rusų kalba.

Rusija nuo pat pirmųjų XX a. dešimtmečių išsiskyrė savo bibliotekininkystės mokyklos (ar mokyklų, iš kurių ryškiausios – Sankt Peterburgo ir Maskvos) formavimu ir bibliotekinės minties plėtojimu. Besidomintieji bibliotekininkystės mokslu, knygotyra ir bibliografijos mokslu atitinkamoje Krymo konferencijos sekcijoje galėtų išgirsti naudingos ir įdomios informacijos. Susidaryti įspūdį apie šią sekciją galėtų padėti žymaus Rusijos mokslininko Jurijaus Stoliarovo parengta analitinė (http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2013/1/ntb_1_2_2013.pdf) praėjusių (2012) metų Krymo konferencijos Bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros sekcijos darbo apžvalga (pats J. Stoliarovas 2013 metų konferencijoje skaitė net tris pranešimus; informacija apie J. Stoliarovą - http://www.library.ru/3/focus/stolyarov.php).

Tiesa, kai kuriuose tiek šios sekcijos, tiek apskritai konferencijos pranešimuose nagrinėjamos temos Lietuvoje jau nebėra naujos. Iš dalies tokią įžvalgą padaryti leido ir Lietuvos atstovų Krymo konferencijoje skaitytų pranešimų sėkmė. Konferencijos dalyviai susidomėję klausė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos atstovų pranešimo apie Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklos kontekstą, rezultatus ir perspektyvas, domėjosi projektu „Bibliotekos pažangai“, vieningu LIBIS skaitytojo pažymėjimu (pranešimą skaitė bibliotekos direktorius Petras Zurlys). Labai palankiai sutiktas ir Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktorės pranešimas apie šios bibliotekos Naujosios Vilnios filiale naudojamą biblioterapijos metodą (pranešimą skaitė bibliotekos direktorė Rima Gražienė), skaitytas po daugelį mokslinių darbų atlikusios Julijos Drešer pranešimo. Šioje konferencijoje Julija Drešer taip pat vadovavo diskusijų seminarui „Knyga kaip biblioterapijos priemonė“. Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės Rasos Januševičienės pranešimas, kuriuo pristatytos Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklos naujovės – neseniai sukurta ir sėkmingai veikianti Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema (ELVIS), bibliotekos pradėti leisti multifunkciniai DAISY formato leidiniai, buvo labai lauktas Bibliotekų vartotojams su specialiaisiais poreikiais seminare ir iššaukė daugybę klausimų.

Tačiau reikia pažymėti ir tai, kad Rusijos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių bibliotekos ieško naujų veiklos formų, stengiasi diegti naujas technologijas bibliotekų praktikoje, sėkmingai vykdo projektinę veiklą, bendradarbiauja.

Kaip ir kasmet, veikė didžiulė paroda, kurioje savo stendus demonstravo bibliotekos, leidėjai, mokslo institucijos, duomenų bazių atstovai. Prie pagrindinio parodos įėjimo puikavosi įspūdinga instaliacija - šiuolaikinis eskimų būstas, aprūpintas ryšio priemonėmis, kurių dėka su namiškiais bendrauti gali į jūrą išplaukę žvejai.
3 pav. Instaliacija „Jurta“ konferencijos parodoje

Krymo konferencijoje šiais metais dalyvavo atstovai iš 26 šalių (http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2013/disk/participants.html). Iš tiesų, per dvidešimt Krymo konferencijos metų jose dalyvavo, sėmėsi žinių ir jas skleidė savo pranešimuose ne vienas Lietuvos atstovas. Tai puiki proga rusiškai kalbantiems bibliotekų specialistams sudalyvauti rimtoje didelėje tarptautinėje konferencijoje.

Konferencijos organizaciniam komitetui norėtųsi palinkėti ir toliau sėkmingai dirbti su šia visų pamėgta ir kiekvienais metais laukiama konferencija, skalaujama Juodosios jūros, o mieliems straipsnio skaitytojams – sudalyvauti tokio pobūdžio ir dydžio renginyje.

Straipsnio autoriai dėkoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai už suteiktą galimybę sudalyvauti Krymo konferencijoje.

Pranešimą parengė Rasa Januševičienė, Petras Zurlys ir Laura Juchnevič

2013-07-08

Tarptautinis informacijos vadybos simpoziumas

Šių metų rugsėjo 4-6 d. Airijoje, Limerike, įvyks Ketvirtasis tarptautinis informacijos valdymo besikeičiančiame pasaulyje simpoziumas. Tarptautinio renginio tema - debesų kompiuterijos poveikis informacijos valdymui. Konferencijoje ketinama aptarti tokias temas kaip skaitmeninės informacijos paslaugos, seminatinis informacijos valdymas, informacijos valdymas debesyje, fondų valdymas ir licencijavimas, informacijos valdymo infrastruktūros ir daugelį kitų įdomių klausimų.

Simpoziumą organizuoja Turkijos Hacettepe universitetas ir Airijos Limeriko technologijos institutas. Daugiau apie renginį: http://imcw2013.bilgiyonetimi.net/

2013-07-06

Bibliotekos informuoja apie sveikatos teisės aktų pasikeitimus

The Wall Street Journal tinklaraštis neseniai paskelbė apie įdomią iniciatyvą JAV, kurioje dalyvauja net 17000 viešųjų bibliotekų. Pasirodo, pasikeitus sveikatos apsaugos teisės aktams vyriausybė kreipėsi į bibliotekas, kad jos padėtų gyventojams sužinoti apie naujas sveikatos draudimo galimybes. Tam, kad bibliotekos atliktų šią užduotį, joms skiriamas finansavimas iš Bibliotekų ir muziejų paslaugų instituto.

Manoma, kad gyventojams patogiausia kreiptis reikalingos informacijos būtent į viešąją biblioteką, kurioje jau tapo įprasta ieškoti ir sveikatos informacijos. Be to, viešosios bibliotekos - labai tankus tinklas, kas leidžia labai greitai ir nedidelėm sąnaudom informuoti žmones.

Manau, puikus sumanymas, kuris atskleidžia bibliotekos naudą įvairiose situacijose.

Parengta pagal:

CORBETT DOOREN, J. Libraries enlisted to publicize health insurance options. The Wall Street Journal Blog [interaktyvus]. 1 July, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 6 d.]. Prieiga per internetą: http://blogs.wsj.com/washwire/2013/07/01/libraries-enlisted-to-publicize-health-insurance-options/

2013-07-03

Startavo Lietuvos teismų e.paslaugų portalas: siūlykite bibliotekos skaitytojams

Siūlome atkreipti dėmesį į naują e.paslaugą ir rekomenduoti ją bibliotekų skaitytojams. Pradėjo veikti Lietuvos teismų e.paslaugų portalas, kuris gali būti naudingas visiems Lietuvos gyventojams. Portale galima atlikti įvairiausius veiksmus: gauti tam tikrų bylų dokumentus, mokėti žyminį mokestį, klausytis bylų įrašų. Apie naują portalą rašoma Delfi.lt straipsnyje "Naujovė Lietuvoje: teismų paslaugos teikiamos ir internetu".

2013-07-02

Jaunimas ir bibliotekų paslaugos: įpročių ir lūkesčių tyrimas

JAV Pew Internet Center & American Life Project paskelbė naują tyrimą, kuriame analizuojami JAV jaunimo skaitymo ir naudojimosi biblioteka įpročiai bei lūkesčiai dėl bibliotekų paslaugų.

Tikriausiai, nieko nenustebintų faktas, kad jaunimui svarbūs internetas ir kompiuteriai. 97 proc. 18-29 m. amerikiečių naudojasi internetu, 80 proc. - turi plačiajuosčio interneto prieigą namuose. 97 proc. turi mobilųjį telefoną, o 65 proc. - išmanųjį.

Kas labiau stebina, tai kad 75 proc. apklausos dalyviai pareiškė, kad per pastaruosius metus perskaitė spausdintą knygą (palyginimui: tą patį teigė tik 64 proc. vyresnių, negu 30 m. respondentų).

Jaunieji amerikiečiai taip pat pareiškė nuomonę apie tai, kas jiems svarbu bibliotekoje:

80 proc. svarbu, kad bibliotekoje būtų bibliotekininkas, kuris padėtų rasti reikiamą informaciją.
76 proc. teigia, kad svarbu, jog biblioteka teiktų prieigą prie nemokamų mokslinių šaltinių, kaip pvz., duomenų bazės.
75 proc. nuomone, bibliotekoje labai svarbu gauti prieigą prie kompiuterio ir interneto.
75 proc. svarbu, kad bibliotekoje būtų galima skolintis knygas.
72 proc. pageidauja, kad bibliotekoje būtų tylosios erdvės studijoms.
72 proc. mano, kad bibliotekoje labai svarbios programos ir užsiėmimai vaikams ir paaugliams.
Pagaliau, 71 proc. nuomone, svarbu, kad bibliotekoje būtų ištekliai apie karjerą ir darbą.

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais, čia:

ZICKUHR, K.; RAINEE, L.; PURCELL, K. Younger Americans' library habits and expectations [interaktyvus]. 25 June, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 2 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.pewinternet.org/2013/06/25/younger-americans-library-services/

2013-07-01

Dar vienas Rock&roll bibliotekininko gimtadienis :)

Su didžiuliu malonumu pranešame, kad tinklaraščiui šiais metais jau sukako keturi metukai. Džiaugiamės, kad tinklaraštis auga ir sulaukia jūsų dėmesio.

Tradiciškai pateikiame šiek tiek statistikos. Kas gi įvyko per 2012 m. liepos 1 d. - 2013 m. liepos 1 d.?

Per tą laiką tinklaraštį aplankė 23626 unikalieji lankytojai. Tai reikštų, kad vidutiniškai kasdien tinklaraštį peržiūrėdavo apie 65 skaitytojų. Smagu tai, kad 40 proc. tinklaraščio skaitytojų - sugrįždavo į tinklaraščio svetainę. Jau 2012 m. sekėjų skaičius perkopė 100. Šiemet jis augo nedaug - iki 112 sekėjų. Vadinasi, tinklaraštis turi pastovią auditoriją.

Vidutiniškai, skaitytojai praleidžia tinklaraštyje apie 2 min. Ką daugiausiai skaito virtualūs tinklaraščio lankytojai? Jau tradiciškai populiariausi pranešimai - apie kursinių, baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą. Visi šie pranešimai, arba dėstytojų patarimai, užėmė 1-6 vietas pagal skaitomumą. Įdomu, kad 7, 8 ir 10 vietas užėmė rubrikos "Karjeros pavyzdžiai" pranešimai. Vadinasi, originalūs ir tikroviški karjeros pasakojimai mūsų skaitytojams irgi aktualūs.

Kokiais būdais skaitytojai atkeliauja į tinklaraštį? 11 proc. jungiasi rinkdami tinklaraščio adresą, 20 proc. - keliauja spausdami nuorodas kitose svetainėse, 69 proc. - pasitelkdami paieškos įrankius. Daugiausiai skaitytojų į tinklaraštį atkeliavo naudodamiesi Facebook. Tačiau jau nemažai bibliotekų pateikia nuorodą į tinklaraštį savo svetainėse. Daugiausiai skaitytojų nuorodomis atkeliavo iš Vilnaus miesto centrinės bibliotekos svetainės, VU Komunikacijos fakulteto, Kauno apskrities viešosios bibliotekos tinklaraščio "Būkime įdomūs sau ir kitiems" ir Trakų rajono viešosios bibliotekos. Labai aktyvūs tinklaraščio skaitytojai buvo ir projekto "Bibliotekos pažangai" mokymo kursų dalyviai.

Tinklaraščio turinį šiuo metu sudaro 853 pranešimai ir 673 pranešimų komentarai. Tai reiškia, kad vidutiniškai, kiek mažiau, negu vienas pranešimas yra komentuojamas. Tai nedidelis komentarų skaičius, taigi šioje srityje yra kur augti ir tobulėti.

Svarbus įvykis ketvirtais tinklaraščio gyvavimo metais - tai, kad tinklaraštis dalyvavo LOGIN konferencijos "Geriausių mokslo populiarinimo projektų" nominacijoje ir sulaukė savo skaitytojų palaikymo.

Taigi laukiame gimtadienio sveikinimų :). Tikimės, kad tinklaraštis yra ne tik priemonė sužinoti profesinės veiklos naujienas, bet leidžia bendrauti, paskatina susimąstyti arba padrąsina sugalvoti kažką naujo.