Jaunimas ir bibliotekų paslaugos: įpročių ir lūkesčių tyrimas

JAV Pew Internet Center & American Life Project paskelbė naują tyrimą, kuriame analizuojami JAV jaunimo skaitymo ir naudojimosi biblioteka įpročiai bei lūkesčiai dėl bibliotekų paslaugų.

Tikriausiai, nieko nenustebintų faktas, kad jaunimui svarbūs internetas ir kompiuteriai. 97 proc. 18-29 m. amerikiečių naudojasi internetu, 80 proc. - turi plačiajuosčio interneto prieigą namuose. 97 proc. turi mobilųjį telefoną, o 65 proc. - išmanųjį.

Kas labiau stebina, tai kad 75 proc. apklausos dalyviai pareiškė, kad per pastaruosius metus perskaitė spausdintą knygą (palyginimui: tą patį teigė tik 64 proc. vyresnių, negu 30 m. respondentų).

Jaunieji amerikiečiai taip pat pareiškė nuomonę apie tai, kas jiems svarbu bibliotekoje:

80 proc. svarbu, kad bibliotekoje būtų bibliotekininkas, kuris padėtų rasti reikiamą informaciją.
76 proc. teigia, kad svarbu, jog biblioteka teiktų prieigą prie nemokamų mokslinių šaltinių, kaip pvz., duomenų bazės.
75 proc. nuomone, bibliotekoje labai svarbu gauti prieigą prie kompiuterio ir interneto.
75 proc. svarbu, kad bibliotekoje būtų galima skolintis knygas.
72 proc. pageidauja, kad bibliotekoje būtų tylosios erdvės studijoms.
72 proc. mano, kad bibliotekoje labai svarbios programos ir užsiėmimai vaikams ir paaugliams.
Pagaliau, 71 proc. nuomone, svarbu, kad bibliotekoje būtų ištekliai apie karjerą ir darbą.

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais, čia:

ZICKUHR, K.; RAINEE, L.; PURCELL, K. Younger Americans' library habits and expectations [interaktyvus]. 25 June, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 2 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.pewinternet.org/2013/06/25/younger-americans-library-services/

Komentarai

Populiarūs įrašai