2014-04-25

Komplektavimo ir dalijimosi informacijos ištekliais sprendimai bibliotekose

Komplektavimas ir dalijimasis informacijos ištekliais yra labai tradiciniai bibliotekų procesai, kartais net nepopuliarūs ir nekeliantys daug entuziazmo ir diskusijų. Ir Lietuvoje pastaruoju metu bibliotekininkai nediskutuoja šiais klausimais. Tačiau projekto LiBiTOP atlikta studija parodė, kad tirtų 10 valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų fondų apyvarta yra gana žema ir geriausiu atveju tesiekia 1: t.y. vienas fondo dokumentas panaudojamas vieną kartą per metus. Tačiau dažniausiai apyvarta yra žemesnė. Naujausi bibliotekininkystės straipsniai rodo, kad ši problema aktuali ir užsienio bibliotekoms. Specialistai tokią problemą sieja su tuo, kad tradiciniai komplektavimo metodai, orientuoti į fondo komplektavimą remiantis principu, kad nuperkama tai, kas galimai būtų naudinga vartotojui (angl. just in case), nebeveikia (Pitcher et al., 2010).

Tokios problemos, savo ruožtu, skatina bibliotekininkus ieškoti veiksmingesnių komplektavimo, tarpbibliotekinio abonemento paslaugų organizavimo sprendimų. Pasidalinsiu kai kuriais iš jų.

Daugelyje šalių bibliotekos vienijasi į konsorciumus ieškodamos būdų atpiginti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas. Štai JAV Kolorado valstijos bibliotekos įkūrė tarpbibliotekinio abonemento konsorciumą, kuris naudojasi vieno kurjerio paslauga. Kurjerio paslaugas teikianti įmonė rūpinasi visų leidinių pristatymu. Tai žymiai sumažino knygų persiuntimo kaštus. Skandinavijos šalių bibliotekos taip pat naudojasi bendromis kurjerio įmonės paslaugomis. Rezultatas įspūdingas: Danijos biblioteka gali nusiųsti leidinį į bet kokią Švedijos ar Norvegijos biblioteką išleisdama tam tik apie vieną JAV dolerį. Ir taip yra nepaisant didžiulių atstumų.

Norėdamos didinti tarpbibliotekinio abonemento efektyvumą ir mažinti kaštus nemažai bibliotekų  diegia dalijimosi skaitmeniniais ištekliais sprendimus. Pavyzdžiui, Bavarijos valstybinė biblioteka įdiegė MyBib eL sistemą, skirtą tarpbibliotekinio abonemento paslaugoms. Siekiant nepažeisti autorių teisių įstatymų sistema veikia tokiu principu: skaitmeninis (suskaitmenintas) dokumentas saugomas skolinančios bibliotekos serveryje; biblioteka, kuriai skirtas dokumentas, gali atspausdinti tik vieną kopiją ir ją perduoti skaitytojui.

Bibliotekininkai pastebėjo, kad naudinga pertvarkyti vidinius procesus taip, kad priimant sprendimus būtų galima remtis informacija apie tarpbibliotekinio abonemento užklausas. JAV sukurta sistema "Getting it system toolkit" (GIST, http://www.gistlibrary.org/) - tai atviro kodo programinė įranga, kuri leidžia bibliotekininkams priimti sprendimus dėl komplektavimo ar knygos skolinimo iš kitų bibliotekų remiantis įvairiais informacijos šaltiniais. Tai vartotojų rekomendacijos pirkti knygą, vartotojų TBA užklausos, informacija, ar knyga yra kitų bibliotekų fonduose, knygos kaina ir kt. Tai leidžia padidinti komplektavimo kokybę, priimti pagrįstus sprendimus, kada naudinga pirkti, o kada - pasiskolinti leidinį iš kitų bibliotekų.

Regis, šiame tinklaraštyje dar nevyko diskusijų apie komplektavimą ir TBA bibliotekose ir kaip šią veiklą bei paslaugas gerinti. Apskritai, komplektavimas ir fondo formavimas - ganėtinai primiršta tema bibliotekininkų diskusijose. Manau, pats laikas daugiau apie tai kalbėti.

Kviečiame visus pasidalinti sprendimais, kuriuos taikote savo bibliotekoje!

Parengta pagal:

BAILEY-HAINER, B.; BEAUBIEN, A.; POSNER, B.; SIMPSON, E. Rethinking library resource sharing: new models for collaboration. Interlending & Document Supply [interaktyvus]. 2014, vol. 42, issue 1, p. 7-12 [žiūrėta 2014 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per Emerald Group Publishing Ltd.

PITCHER, K.; BOWERSOX, T.; OBERLANDER, C.; SULLIVAN, M.  Point-of-need collection development: the Getting It System Toolkit (GIST) for acquisition and interlibrary loan integrated workflow and collection development. Collection Management, 2010, vol. 35, issue 3-4, p. 222-236  [žiūrėta 2014 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per Taylor & Francis.

2014-04-15

Stipendija bibliotekininkystės ir informacijos studentams

Žinomas komercinių mokslinės informacijos publikacijų leidėjas ProQuest skelbia konkursą bibliotekininkystės ir informacijos studentams skirtai stipendijai gauti. Stipendijos dydis - 5000 JAV dolerių. Ji skirta studentui, kuris šiuo metu studijuoja bibliotekininkystės ir informacijos mokslų programoje; gali įrodyti savo darbais interesą elektroninių paslaugų srityje. Vertinant pretendentų paraiškas nagrinėjamas jų akademinis pažangumas, rekomendacijos ir darbai, rodantys susidomėjimą elektroninėmis informacijos paslaugomis.

Paraiškos gali būti teikiamos iki balandžio 30 d. Nepraleiskite progos pasinaudoti galimybe gauti stipendiją. Visą informaciją ir reikalavimus rasite stipendijos svetainėje.

2014-04-07

Kviečiame į tarptautinį bibliotekininkų dviračių žygį „Baltic Star 2014“


Š. m. birželio 14-20 dienomis vyks tarptautinis bibliotekininkų dviračių žygis „Baltic Star 2014“, suvienysiantis Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos bei kitų šalių kolegas. Keturios bibliotekininkų grupės (po 20 dalyvių) startuos skirtinguose miestuose – Plungėje (Lietuva), Preili (Latvija), Kaliningrade (Rusija) bei Minske (Baltarusija) – ir važiuos dviračiais į bendrą finišą Kaune (Lietuva). Pakeliui visos keturios grupės lankysis bibliotekose, susitiks su kolegomis ir valdžios institucijų atstovais, dalyvaus seminaruose, diskusijose, užmegs kontaktus. Kaune visos žygio dalyvių grupės dalyvaus juos sujungsiančioje konferencijoje, kurioje pasidalins penkių dienų žygio įspūdžiais, pristatys pasakojimus, pasitelkiant vaizdo medžiagą, taip pat diskusijų grupėse aptars keletą aktualių ir svarbių temų susirinkusių šalių bibliotekininkams.
Šis tarptautinis bibliotekininkų dviračių žygis yra įdomus ir netradicinis būdas dalintis įgyta darbo patirtimi, pasisemti žinių. Žygio metu gims idėjos ir nauji problemų sprendimo būdai.
„Baltic Star 2014“ seka tarptautinio „Cycling for libraries“ projekto, vykdomo Europoje bei jungiančio viso pasaulio bibliotekininkus, pėdomis. Nuo 2011 m. organizuojami „Cycling for libraries“ žygiai sulaukė didelio dėmesio ir subūrė nemažą entuziastų ratą.
Kviečiame visus prisijungti prie žygio ir visiems kartu atrasti daug naujo!

Detalesnę programą galite rasti čia:
Dalyvio registracijos mokestis 345 Lt.
Užsiregistruoti galima čia:

Jei pageidaujate daugiau informacijos, susisiekite su žygio koordinatoriais:
Alma Masevičienė, tel. (8 5) 239 8586, el. paštas: a.maseviciene@gmail.com

Ignacas Kislauskas, tel. (8 46)  39 8790, el. paštas: ignacas.kislauskas@ku.lt


Dėkojame Gerdai Putnaitei už kvietimą!

2014-04-02

Suaugusiųjų švietimas: bibliotekininkės-andragogės patirtis Italijoje

Nuotraukos - žinutės autorės
Bibliotekos pastaruoju metu tampa vis modernesnėmis ir labiau patraukliomis vartotojui, teikiama vis daugiau naujų paslaugų. Užsukę į biblioteką  jau ne tik galite pasiskolinsite į namus patikusią knygą, bet gauti kitokių paslaugų, pvz. dalyvauti nemokamuose bibliotekų organizuojamuose mokymuose. Bibliotekoms besikeičiant, turi keistis ir pats bibliotekininkas. Tobulėti, semtis naujų žinių, imtis naujų veiklų. Ir svarbiausia nebijoti pokyčių.

Norėčiau viena patirtimi pasidalinti su jumis. Dirbu Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje,  Elektroninės informacijos skaitykloje. Mūsų biblioteka intensyviai vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą, bibliotekininkai-andragogai moko gyventojus kompiuterinio ir informacinio raštingumo. Jau keleri metai kaip pati vedu mokymus gyventojams bei ruošiu naujas temas. Pradžioje buvo keista, neįprasta, bet įdomu, nauja patirtis. Patiko. Atsiradus galimybei kelti andragogo kvalifikaciją užsienyje, pateikiau paraišką Švietimo mainų  paramos fondui, įgyvendinančiam Mokymosi visą gyvenimą programą Grundtvig finansavimui gauti kvalifikacijos tobulinimui užsienyje.

Taigi 2014 m. kovo 17-21 dienomis Italijoje, Reggio Emilia miestelyje prasidėjo kvalifikacijos kėlimo kursai „Training teachers and trainer: educational and psychological strategies for adult trainers“ (Mokymai mokytojams ir treneriams: mokymosi ir psichologinės strategijos suaugusiųjų instruktoriams).  Kursuose dalyvavo 5 šalių atstovai iš Vokietijos (2), Čekijos (1), Kipro (1) ir Lietuvos (1).

Lietuvai atstovavau aš, bibliotekininkė-andragogė iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos. Mūsų mokymai vyko nedideliame šiaurės Italijos miestelyje Reggio Emilia, nutolusiame nuo Bolonijos apie 50 km. Šis nedidukas miestelis garsėja inovatyviais švietimo srities pasiekimais.

Kursus organizavo L'Arcobaleno Servizi by Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale, tai ne pelno organizacija, kurios misija ir veikla yra  skleisti žinias apie mokymosi negalią bei teikti mokymo paslaugas instruktoriams, mokytojams ir kitoms švietimo organizacijoms nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Taip pat organizacijoje dirbantys profesionalūs psichologai, terapeutai, kalbos, judesio specialistai teikia klinikines paslaugas; diagnozuoja ir gydo mokymosi negalias bei kitus sutrikimus, bei veda mokymus suaugusiųjų švietimo specialistams. Mokymus vedė profesionalios lektorės-psichologės, suaugusiųjų švietimo instruktorės. Daug dėmesio buvo skiriama suaugusiojo mokinio portreto pažinimui.

Visi žinome, kad vaikai ir suaugusieji yra labai skirtingi, ir jų mokymas taip pat negali būti vienodas. Dirbti su suaugusiais yra žymiai sunkiau, kadangi, tai žmonės su jau susiformavusiu, mąstymu, gyvenimiška patirtimi, tam tikru žinių bagažu, taip pat jų požiūris į mokymasi skiriasi. Lektorės mokė, kad geras suaugusiųjų švietėjas, instruktorius, andragogas gali būti tik toks žmogus, kuris geba užmegzti kontaktą bei emocinį ryšį su auditorija, sudominti ir motyvuoti mokytis.


Suaugusiesiems labai svarbu žinoti, dėl ko jie mokosi, kodėl jiems tai naudinga ir kaip jie galės tas žinias panaudoti. Buvo labai įdomios ir įtraukiančios paskaitos, nes nemažai sužinojau, ir šias žinias galėsiu panaudoti dėstydama gyventojams. Taip pat mokinomės, kokius komunikavimo būdus naudoti dirbant su suaugusiais, kalbėjome ir diskutavome apie atstumo (erdvės) supratimą, neverbalinę komunikaciją, aiškinomės,  kokius geriausia metodus naudoti mokinimuisi, aptarėme kaip formuoti grupes suaugusiųjų mokymuisi, kaip dirbti grupėje. Aiškinomės mokytojo ir instruktoriaus vaidmenų paskirtį, panaudojimą suaugusiųjų švietime. Mokymai susidėjo iš teorinės dalies (paskaitų) ir praktinių užsiėmimų. Tai, ką per paskaitas sužinodavome, turėjome išbandyti praktiškai atlikdami dėstytojų paruoštas užduotis bei žaidžiant žaidimus, vaidinant.

Paskaitos vyko anglų kalba, todėl turėjau puikią galimybę pagilinti savo anglų kalbos žinias, ypatingai klausymosi bei kalbėjimo įgūdžius, taip pat sužinojau nemažai naujų terminų, sąvokų, tokiu būdų gerokai praplėčiau anglų k. žodyną. Taip pat turėjau galimybę su kitais kursų dalyviais pasidalinti savo patirtimi mokant gyventojus, sulaukiau nemažai naudingų patarimų.
Keičiantis bibliotekoms, nebijokime keistis patys, išbandyti naujas tobulėjimo galimybes ar iššūkius.

Parengė Rasa Valiulytė
Vyresnioji bibliotekininkė
Elektroninės informacijos skaitykla
Informacijos paslaugų skyrius
Kauno apskrities viešoji biblioteka