2015-10-28

Komiksų centras Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje

2015 m. spalio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10) atidarytas Komiksų centras. Laisvalaikio užimtumo erdvė pietinėje miesto dalyje įkurta įgyvendinant projektą „Komiksų erdvė bibliotekoje“, kuris yra dalinai finansuojamas Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis. Projekto partneriai - Šiaulių universitetas, MB Studio Mitkus, individuali Alf Steinsvik įmonė, Prancūzų institutas Lietuvoje, Šiaulių miesto savivaldybė. Projekto idėjos autorė, iniciatorė ir sumanytoja bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė.

Atidarymo renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė LR Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, Šiaulių Mero pavaduotojas Stasys Tumėnas, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas Eugenijus Stratilatovas.

Projekto sėkmę, kad būtų įsteigtas Komiksų centras, lėmė ir šio projekto partnerių indėlis. Renginyje dalyvavo Prancūzų instituto Lietuvoje atstovė Agnė Judžentytė - Žalguvienė, pristatydama parodą prancūzų poeto Jean-Baptiste Cabaud parodą. Taip pat pasisakė komiksų iliustratorius Tomas Mitkus iš MB „Studio Mitkus“. Ši studija sukūrė iliustraciją „Šaulys“, kurio maketas papuošė atidarymo renginio pakvietimų skrajutes ir simbolines dovanėles - magnetukus. Individualiai Alfo Steinsviko įmonei atstovavo komiksų iliustratorė Lina Januškevičienė. Kitas projekto partneris - Šiaulių universiteto Menų fakultetas. Sveikinimo žodį tarė šio fakulteto doc. dr. Vytautas Žalys.

Po atidarymo juostelės perkirpimo renginio svečiai buvo pakviesti į Komiksų centrą, išbandyti IT technologijas, pasirašyti ir nupiešti savo komiksą.
Biblioteka yra ta vieta – kūrybinė erdvė – kurioje skatinant skaitymą, galimos įvairios veiklos. Viena jų – Komiksų centro įrengimas bibliotekoje. Čia įkurta, įrengta atskira 63,72 m2 erdvė komiksų centro veikloms Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10, Šiauliai) bei mobilios komiksų skaityklos su reikiama kompiuterine įranga įkurtos bibliotekos „Šaltinėlio“ (Trakų g. 20a), Rėkyvos (Energetikų g. 7), Lieporių (Tilžės g. 36) filialuose, išsidėsčiusiuose skirtingose Šiaulių miesto dalyse.

Projekto tikslas – sukurti patrauklią erdvę – Komiksų centrą – Šiaulių miesto vaikams ir jaunimui, pritraukiant visus bendruomenės narius, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, realizuoti savo idėjas, ugdyti kūrybiškumą, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, panaudojant informacines technologijas. Projektu siekiama populiarinti komikso žanrą Lietuvoje, kaip priemonę, padėsiančią nagrinėti opias visuomenės problemas, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymo skatinimą ir sudaryti sąlygas kūrybingos bendruomenės formavimuisi, informacinio ir skaitmeninio raštingumo lygio augimui ir kokybiško laisvalaikio plėtrai. Čia lankytojai mokysis pasakoti įvairias istorijas komikso pavidalu. Projekto tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas, centro veikloje galės dalyvauti ir suaugusieji, norintys išmokti komikso meno. Įrengus Komiksų centrą Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bus siekiama spręsti jaunimo ir vaikų užimtumo erdvių trūkumo problemą, suteikiant platesnes galimybes vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimui, užimtumui po pamokų.

Nuotraukos: Simonos Žalytės-Linkuvienės (www.etaplius.lt) ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos

Informaciją parengė Kristina Mikliuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos specialistė projektinei veiklai, 8-41 52 50 02, kristinam@smsvb.lt

2015-10-25

Bibliotekininko kelionė aplink pasaulį per 6 dienas?!

Keiptauno konferencijų centras, nuotr. N. Androšiūnaitės
Taip, tai įmanoma – vieną kartą per metus, bibliotekininkai ir informacijos specialistai turi tokią galimybę. Būtina sąlyga – dalyvauti organizuojamose IFLA generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje. 2015 m. rugpjūčio pabaigoje Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika, PAR) vykusi konferencija, kurios tema „Dinamiškos bibliotekos: prieinamumas, plėtra ir transformacijos“, dar ir rudens metu sukelia vien tik malonius prisiminimus, jaudinantį ilgesį ir naujas idėjas bibliotekos paslaugų plėtrai ir projektinei veiklai.

Bibliotekininko kelionė aplink pasaulį prasideda gerai nusiteikus ir pasineriant į tautų katilą, kuris šešias dienas verda įspūdingo dydžio konferencijų centre. Abejingų nepalieka faktas, kad vienoje vietoje susirenka daugiau nei 3000 aktyvių, norinčių pasidalinti patirtimis, įgyti žinių bibliotekininkų ir informacijos specialistų. Radus bendrą kalbą su bibliotekininku iš Centrinės Afrikos, kurio biblioteka yra tik jūrinis konteineris vidury laukų, apima nuostabus pojūtis, kad kiekvienas dalyvis yra viso pasaulio bibliotekų dalis.

Keiptauno panorama, nuotr. N. Androšiūnaitės
Didžiausias dėmesys kelionės aplink pasaulį metu, buvo skirtas PAR. Šios šalies bibliotekos yra aktyvios kuriamos demokratinės valstybės veikėjos socialinėje erdvėje. Šalyje veikia platus įvairių tipų bibliotekų tinklas: nacionalinė biblioteka su padaliniais kituose miestuose, aklųjų, Parlamento, 5 depozitinės, 9 tyrimų tarybos, 23 aukštojo mokslo įstaigų, 1993 viešosios, apie 2000 mokyklų bibliotekų ir kitos specialiosios, privačios ir įstaigų bibliotekos. Nuo 2008 m. PAR organizuojama nacionalinė bibliotekų savaitė pradėta sieti su bibliotekų veikimu tinkle, skelbiamoms temoms priskiriant žymą „@”. 2015 m. Pietų Afrikos bibliotekų asociacijos (LIASA) bibliotekų savaitė skelbia: „Susisiek @ tavo biblioteka” („Connect @ your library“). Pagrindinės problemos, kurių sprendimų ieško PAR bibliotekos, yra: visuomenės grupių susidūrimas su sudėtinga ekonomine situacija, įvairių socialinių sluoksnių asmenų ir informacinė atskirtis, plintančių ligų prevencija, netradicinės orientacijos asmenų informacinis aprūpinimas, daugiakalbystė šalyje (PAR yra 11 nacionalinių kalbų).

Lietuvių grupė, nuotr. N. Androšiūnaitės
Kontrastinga šalies ekonominė ir socialinė aplinka lemia tai, kad bibliotekos neišvengiamai įsisuka į bendrą šalies gyvenimą ir stengiasi prisidėti prie visų problemų sprendimų, pavyzdžiui, kuriant lengvai prieinamas bibliotekas, kurios yra ten, kur jų pagrindinė auditorija. Įdomiausias PAR bibliotekos pavyzdys – bibliotekos jūriniuose konteineriuose. Tai ekonomiškas, lengvas ir patogus būdas įkurti biblioteką nepalankioje aplinkoje. Nors konteinerinės bibliotekos erdvės mažos, bet jose viskas telpa: aktualus bibliotekos dokumentų fondas, kompiuteriai su internetu, vieta bendrauti, ruošti grupines užduotis ar dirbti individualiai.

Stendinių pranešimų sekcija, nuotr. N. Androšiūnaitės
Neišvykstant iš vienos šalies, apkeliautas ir visas kitas pasaulis konferencijos sesijų metu. Konferencijos metu skaitytus pranešimus galima suskirstyti pagal kelias pagrindines temas:
  • pasaulio bibliotekų prieinamumo vartotojams, kuomet analizuojamos galimybės įvairiems vartotojams (neraštingiems, skurstantiems, turintiems įvairių negalių ir pan.)., teikti informacijos ir bibliotekų paslaugas. 
  • bibliotekų plėtros, įgyvendinant socialinius vaidmenis sesijos metu buvo daug diskutuota apie tai, kaip bibliotekos tinkamai galėtų ir turėtų atstovauti save ir pristatyti savo kuriamą vertę visuomenėje.
  • bibliotekos transformacijos ir prisitaikymo prie kintančios visuomenės sekcijų metu buvo kelti klausimai naujųjų technologijų ir visuomenės informacinio raštingumo pokyčiais. Gana daug buvo kalbėta ne tik apie vaikų ir jaunimo informacinį raštngumą, bet ir apie skurdžiai gyvenančių asmenų informacinių gebėjimų lavinimą.
Kiekvienas dalyvis galėjo pasirinkti aktualiausios tematikos pranešimus iš 225 skirtingų sesijų. Konferencijoje bibliotekos specialistai ne tik gilino profesines žinias, bet ir kūrė profesinius tinklus. S Pažintys su kolegomis iš kitų šalių – neišvengiamos, o galimybės labai didelės. Visi dalyviai nusiteikę draugiškai, ir visai nesvarbu, kad kai kurie iš jų nelabai ir žino kur yra Lietuva, o ką jau kalbėti apie mūsų bibliotekų sistemą.

Neringa Androšiūnaitė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos
Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro
vyriausioji metodininkė

2015-10-22

Vilniaus universiteto biblioteka paskelbė konkursą profesorės Audronės Glosienės stipendijai gauti

Vilniaus universiteto biblioteka paskelbė konkursą profesorės Audronės Glosienės stipendijai gauti. Pretendentai gali teikti paraiškas iki lapkričio 13 d.  Orientacinis stipendijos dydis - 580 EUR.

Stipendija skirta komunikacijos ir informacijos specialistų kompetencijos tobulinimui. Gauti stipendiją gali pretenduoti visų studijų pakopų VU studentai, studijuojantys komunikacijos ir informacijos mokslų aprėptyje esančias studijų programas, VU studentai, vykdantys su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų ir kultūros informacijos ir komunikacijos sritimis susijusią veiklą (Informacinės veiklos organizavimas, mokslinė komunikacija, paveldo komunikacija, kultūros komunikacija), ir VU studentai, dirbantys informacijos įstaigose.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas rasite VU bibliotekos svetainėje.

2015-10-21

Knygos per „Penki TV“: vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje

Šios savaitės laidoje Knygos per „Penki TV“ mūsų laukia kelionė į praeitį – su žurnalistu A. Užkalniu keliausime į sovietinę Lietuvą. Po trumpos ekskursijos į praeitį – pažintis su šiuolaikine Lenkija, kurią savo naujoje knygoje „Jogailos akmuo Lenkija“ pabandė pavaizduoti žurnalistas R. Valatka. Su Lietuvos ir Švedijos specialistais bandysime apžvelgti šiuolaikinės vaikų literatūros virsmą, iššūkius ir temas. O norinčius pajusti Mažosios Lietuvos dvasią kviečiame užsukti į Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteką. >>>

2015-10-20

ISM Universiteto biblioteka ieško naujo komandos nario!


Bibliotekininke, mes laukiam tavęs! 


Mes siūlome:
Puikias darbo sąlygas;
Jaunatvišką ir kūrybišką kolektyvą;
Galimybes tobulėti;
Darbo vietą pačioje Vilniaus širdyje;
Dinamiškas darbo dienas.

Darbo pobūdis:
Bibliotekos vartotojų aptarnavimas;
Bibliotekos teikiamų  paslaugų sklaida ir viešinimas;
Informacijos paieška pagal vartotojų užklausas;
Fondo priežiūra ir naujų knygų tvarkymas;
Bibliotekos vidinės ir išorinės komunikacijos koordinavimas;
Kitų funkcijų, susijusių su bibliotekos veikla, vykdymas.

Reikalavimai:
Noras bendrauti ir padėti žmonėms;
Gebėjimas palaikyti pokalbį ir suteikti informaciją anglų kalba;
Aukštasis socialinių mokslų srities išsilavinimas;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai. Mokėjimas dirbti Aleph 500 programa būtų privalumas;
Organizuotumas, atsakingumas, kūrybiškumas ir paslaugumas.


Jei jus sudomino ši pozicija, prašome siųsti gyvenimo aprašymus (CV) elektroniniu paštu – biblioteka@ism.lt iki spalio 25 dienos. 

2015-10-18

Virtuali konferencija - "Biblioteka 2.0 - bibliotekų ateitis skaitmeniniame amžiuje"

Spalio 20 d. visi, kas domisi šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis ir bibliotekų veiklos ateities tendencijomis, turime galimybę dalyvauti jau penktą kartą organizuojamoje virtualioje konferencijoje "Biblioteka 2.0 - bibliotekų ateitis skaitmeniniame amžiuje". Norint dalyvauti konferencijoje reikia turėti asmeninį kompiuterį ir internetą. Informacija, kaip dalyvauti konferencijos sekcijose pateikiama čia.

Pagrindinės konferencijos temos:

  • Skaitmeninės paslaugos, išsaugojimas ir prieiga. Ketinama aptarti tokius klausimus kaip: skaitmeninių kolekcijų kūrimas, skaitmeninio saugojimo praktikos pavyzdžiai ir iššūkiai, metaduomenų schemos, skaitmeninė humanitarika, naujos skaitmeninės leidybos formos ir kt.
  • Besiplėtojančios technologijos ir tendencijos. Bus kalbama tokiais klausimais: daiktų internetas, išmanieji objektai, e.knygos, prieiga prie paslaugų mobiliaisiais įrenginiais, žaidimais grįstas mokymasis, MOOC ir t. t.
  • Vartotojų patirtis. Konferencijos dalyviai aptars tokius klausimus: socialinių tinklų tendencijos ir įtaka, taikomumo tendencijos ir interneto svetainių tobulinimas, vartotojų mokymai, būdai pasiekti įvairias bendruomenes ir kt.
  • Bibliotekų ir informacijos centrų valdymas 21-ame amžiuje. Dėmesys krypsta į šiuos klausimus: bibliotekų atstovavimas ir autoriteto auginimas, analitika, paraiškų rengimas, žaliosios bibliotekos, personalo valdymas, finansavimo modeliai ir kt.


Turėtų būti įdomu!

Visa informacija - konferencijos svetainėje - http://www.library20.com/2015-10-12

"Mano bibliotekininkas" - kitoks požiūris į knygų rekomendavimą

Šaltinis: Library Journal
Visiems puikiai žinomas bibliotekininko darbo baras - padėti skaitytojui išsirinkti knygą. Multnomah apygardos viešoji biblioteka (JAV) pademonstravo, kad galima labai netradiciškai pažvelgti į šią bibliotekos paslaugą.

Gavusi paramą biblioteka sukūrė interaktyvią svetainę "Mano bibliotekininkas". Šioje svetainėje sukurti ir patalpinti 17 bibliotekos darbuotojų "portfolio", t.y. asmeniniai pasakojimai ir nuotraukos, kurios atskleidžia darbuotojo interesus ir pomėgius. Apsilankęs svetainėje skaitytojas gali susipažinti su įkvepiančiomis istorijomis apie bibliotekininkus ir pasirinkti sau tinkamą patarėją. Skaitytojas gali kreiptis į bibliotekininką patarimo įvairiais kanalais - elektroniniu paštu, per Skype, arba net susitarti dėl asmeninės konsultacijos. Bibliotekos darbuotojas, savo ruožtu, bendraudamas su skaitytoju parenka tinkamiausią knygą atsižvelgdamas į skaitytojo interesus ir pomėgius.

Šioje paslaugoje žavi bibliotekos siekis atskleisti bibliotekininkus, kaip turtingas ir įdomias asmenybes, tuo pačiu ir parodyti jų labai asmeninę gyvenimo pusę, žmogiškumą. Tikriausiai, patarimo į bibliotekininką kreipiamės dėl to, kad pasitikime juo. Neretai tarp bibliotekininko ir skaitytojo susiformuoja draugiški ir šilti santykiai. Į tai atkreipė dėmesį ir paslaugos kūrėjai, norėdami suasmeninti bibliotekininko ir skaitytojo bendravimą teikiant skaitymo patarimus.

Prieš pradėdami kurti paslaugos koncepciją bibliotekos darbuotojai atliko skaitytojų tyrimus. Paaiškėjo, kad nors skaitytojai labai gerbė bibliotekos darbuotojus, jiems nuolat atrodė, kad pastarieji labai užimti, todėl jie nedrįso kreiptis į bibliotekininką. Neretai pati knygų rekomendavimo paslauga buvo nelabai žinoma skaitytojams.

Pradėjus teikti paslaugą per interaktyvią svetainę "Mano bibliotekininkas" paaiškėjo, kad skaitytojai buvo nusiteikę netgi laukti eilėje, nes buvo itin svarbus asmeniškas ryšys su bibliotekininkais, kurie, kaip parodė svetainė, iš tiesų, buvo labai įdomūs žmonės su turtinga patirtimi.

Iš tiesų, tokia paslauga - tai ne tik priemonė populiarinti knygų rekomendavimo paslaugą, bet ir priemonė patiems bibliotekininkams labiau atskleisti savo talentus skaitytojams.

Parengta pagal:

KASTNER, A. The personal touch / Readers' advisory. Library Journal [interaktyvus]. 12 October, 2015 [žiūrėta 2015 m. spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/10/public-services/the-personal-touch-readers-advisory/

2015-10-04

Atsinešk savo mobilųjį įrenginį ir gauk nemokamą patarimą!

Šaltinis: Des Moines Public Library
Kasmet JAV Miesto bibliotekų taryba skelbia inovatyvių bibliotekų projektų sąrašus. Ši svetainė - puikus idėjų ir įkvėpimo šaltinis, kurį galime panaudoti ir mes. Todėl skubu pasidalyti vienu iš inovatyvių projektų.

JAV Des Moines viešoji biblioteka pasiūlė savo skaitytojams naują paslaugą - mokymus, kaip skaitytojų mobiliuosiuose įrenginiuosediegti bibliotekos e.paslaugas ir priemones bei jomis sėkmingai naudotis. Į mokymus skaitytojai gali atsinešti savo mobilųjį įrenginį (pvz., planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną, e.knygų skaityklę ir pan.) ir gauti konsultacijas bei pagalbą, kaip įdiegti bibliotekos virtualias e.knygų ir kitas priemones, jomis naudotis, ieškoti informacijos.

Mokymai dažniausiai vyksta mažose grupėse dalyviams užsiregistravus iš anksto. Kad visi dalyviai gautų pakankamai dėmesio siekiama, kad vienam mokytojui netektų daugiau, kaip penki dalyviai. Grupės organizuojamos pagal įrenginio rūšį. Dauguma tokių mokymų dalyvių yra senjorai, kurie gavo mobilųjį įrenginį dovanų. Senjorai susiduria su įvairiais sunkumais norėdami perprasti, kaip veikia jų naujas įrenginys ir kaip jame naudotis bibliotekos e.paslaugomis ir ištekliais. Kiti dalyviai - užimti dirbantys žmonės bei vaikai, kurie neturi laiko arba neperprato, kaip greitai ir patogiai pasinaudoti bibliotekos paslaugomis mobiliajame įrenginyje.

Įgyvendinus apie 75 mokymus, kuriuose apsilankė daugiau kaip 1000 dalyvių, paaiškėjo keli naudingi tokios veiklos organizavimo faktai. Pirmiausiai, paslauga leido sumažinti prie informacijos stalų konsultuojančių bibliotekininkų darbo krūvį. Visi skaitytojai, kuriems nesiseka naudotis paslaugomis mobiliajame įrenginyje, nukreipiami į mokymus. Taip pat paaiškėjo, kad išankstinė registracija - būtina sėkmingo paslaugos teikimo sąlyga. Nesant išankstinei registracijai pasitaikė atvejų, kad į renginį atvyko apie 50 dalyvių. Galiausia, patirtis parodė, kad ši paslauga labiausiai reikalinga senjorams, kuriems itin trūksta žinių apie tai, kaip naudotis mobiliaisiais įrenginiais. Tačiau ši paslauga didina senjorų palankumą ir lojalumą bibliotekai.

Parengta pagal:

Free advice for your device classes [interaktyvus]. Urban Libraries Council [be datos] [žiūrėta 2015 m. spalio 4 d.]. Prieiga per internetą: http://www.urbanlibraries.org/free-advice-for-your-device-classes-innovation-1080.php?page_id=425