2017-01-25

Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo programa viešajam sektoriui

Šiaurės Ministrų Tarybos biuras nuo vasario 16 d. iki kovo 30 d. priima paraiškas mobilumo programai. Programoje remiami viešojo sektoriaus darbuotojų ir jų grupių (2-8 žmonių) trumpalaikiai vizitai, mokymai, stažuotės arba bendradarbiavimo tinklo veikla. Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija.

Detalesnę informaciją apie programos sąlygas bei turinį rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/news/visuomenei/kvieciame-teikti-paraiskas-dalyvauti-siauresbaltijos-saliu-mobilumo-ir-tinklaveikos-programoje-677.html

2017-01-22

IDEA Lab: 21 amžiaus gebėjimai - šiuolaikiniam jaunimui

Šaltinis: Library as Incubator
San Diego viešoji biblioteka sugalvojo patrauklią paslaugą mokyklos, kurį yra tame pačiame pastate kaip ir biblioteka, moksleiviams. Kaip žinia, vis daugiau jaunimo sieja savo karjera su IT sektoriumi, arba kūrybiškai panaudoja IT žinias kūrybiniose industrijose. Siekdama, kad jaunuoliai atrastų tas IT sritis, kurios jiems atrodo įdomiausios, biblioteka įkūrė IDEA Lab - šiuolaikiškais kompiuteriais įrengta laboratorija, kurioje jaunuoliai gali rasti ne tik kompiuterių, bet ir įvairią kitą įrangą, taikomąsias programas.

Susitarusi su vietiniu koledžu biblioteka pradėjo kviesti pirmuosius stažuotojus. IDEA Lab stažuotojai žinių gauna iš koledžo dėstytojų. Tačiau norint paskatinti jaunuolius kryptingai siekti tikslo, jie turi įgyvendinti savo praktinius IT projektus ir mokyti bendraamžius.

Sunkiausiai IDEA Lab projekte buvo išlaikyti jaunuolių susidomėjimą. Pirmą užsidegę nauja idėja, greitai jie jau norėjo mesti užsiėmimą. Taigi bibliotekininkams teko pasimokyti, kaip ugdyti jaunuolių atsakomybės jausmą. Tačiau programos rezultatai atpirko problemas. Jaunuolių teigimu, mokydamiesi jie įgijos ne tik IT žinių, tačiau ir vadinamųjų "minkštųjų" gebėjimų (bendravimo, bendradarbiavimo ir pan.), kurie jiems pravers ateities karjeroje.

San Diego viešoji biblioteka tapo vieta, kurioje moksleiviai galėjo išbandyti įvairias sritis, pradėti savarankiškai ir kryptingai mokytis, kelti sau ateities karjeros tikslus.

Šis pavyzdys buvo pateiktas YALSA - JAV Bibliotekų paslaugų jaunimui asociacijos leidinyje. Pagrindinė leidinio idėja - pateikti įdomius ir motyvuojančius paslaugų jaunuoliams pavyzdžius. Leidinį motyvavo 2014 m. parengta ataskaita apie bibliotekų paslaugų jaunimui ateitį. Joje paaiškėjo svarbus viešųjų bibliotekų vaidmuo mažinant skaitmeninę bei žinių atskirtį tarp įvairių jaunimo grupių, didinant jaunuolių motyvaciją mokytis, padėti jaunuoliams planuoti savo karjerą ir rasti tinkamą vietą darbo rinkoje, padėti jaunimui rasti kelią ir pradėti bendradarbiauti su įvairiomis jaunimo organizacijomis, kurios gali padėti jaunuoliams įgyvendinti savo svajones ir planus.

Parengta pagal:

TONG, Monnee. IDEA Lab tech team internship. Iš Case studies: real-world examples of how libraries are re-envisioning teen services. YALSA, be datos, p. 3-4.

2017-01-20

Ekslibrisų sriuba parodos lankytojams

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje atidaryta keliaujanti dailininkės Lolitos Putramentienės-Brazos ekslibrisų paroda „Ekslibrisas geriau nei sriuba“.

Atidarant ekslibrisų parodą, be autorės Lolitos Putramentienės-Brazos, dalyvavo grafikės kolega, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo, kurio tarybos narė yra ir L. Braza, kuratorius Jonas Nekrašius, dailininkės diplominio darbo vadovas prof. Rimantas Buivydas, menotyrininkas prof. Vytenis Rimkus, kolegos ir draugai (daugumai jų dailininkė yra sukūrusi ekslibrisus), bibliotekos darbuotojai ir kiti, kuriems patinka mažoji grafika.

Renginio nuotaiką sukurti padėjo tarptautinių konkursų laimėtoja, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokinė pianistė Janina Bartulytė (mokytoja Irina Kudinova), o ekslibrių sriubos lankytojams išvirė Lolitos draugė Šiaulių moksleivių namų mados teatro „Mūza“ mokytoja Daiva Rozgaitė-Udrienė.
Po autorės prisistatymo ir kolegų sveikinimo kalbų, L. Putramentienė-Braza surengė performansą – naudodama senos skalbimo mašinos „Riga“ mechaninį gręžimo aparatą parodos autorė pagamino ekslibrisą ir parodė, kad ekslibrisus galima kurti primityviausiomis priemonėmis ir kad tai daryti gali visi.

2017-01-10

DĖMESIO: IFLA 2017 LYDINČIOJI KONFERENCIJA VILNIUJE

Tarptautinės  bibliotekų  asociacijų ir institucijų federacijos  (IFLA) Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcija kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu 2017 m. rugpjūčio 15-17 d. organizuoja konferenciją ,,Įvairialypių tapatumų iššūkiai. Multietniškumas genealogijoje, lokalioje istorijoje ir regioninėje atmintyje: iššūkiai ir galimybės bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms“.

Kviečiame teikti pranešimus ir diskutuoti apie projektines patirtis multietniškumo aspektu, aptarti veiklas ir tyrimus išsaugant ir skatinant istorinę ir kultūrinę atmintis, skatinant ryšius ir supratimą tarp skirtingų regionų ir lokalių bendruomenių, bibliotekų, muziejų ir archyvų vaidmenį dalyvaujamuose projektuose, grįstuose įvairių tautų ir skirtingų kartų bendradarbiavimu. Dalyviai kviečiami pasidalinti ne tik projektų sėkme, bet ir neigiama patirtimi.

Vieta: Vilnius, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Laikas: 2017 m. rugpjūčio 15-17 d.
Pranešimų teikimo terminai: santraukos (iki 250 žodžių) priimamos iki 2017 m. vasario 15 d. interneto adresu: https://docs.google.com/forms/d/1MCnH6ohfRO6FcoNyqVYLjJA5jtIZmsW8sQ3nfOLaPz8/viewform?edit_requested=true. Jei nepavyksta prisijungti, prašau rašyti  Cherie Bush: bushcd@familysearch.org, arba Bozena Rasmussen  bozennara@gmail.com.
Rengiama konferencija yra lydintysis IFLA 83-iosios Generalinės konferencijos ir asamblėjos, vyksiančios Vroclave 2017 m. rugpjūčio 19-25 d., renginys. Daugiau informacijos:
http://2017.ifla.org/cfp-calls/genealogy-joint-with-asia-and-it

Prof. dr. Arvydas Pacevičius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, IFLA Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcijos Nuolatinio komiteto narys

2017-01-08

Bibliotekų kelias į savo bendruomenes

Šaltinis: American Libraries Magazine
Naujausiame žurnalo American Libraries Magazine (2017 m. sausis/vasaris) numeryje dėmesį patraukė trys straipsniai, kurių temos, iš pirmo žvilgsnio, labai skiriasi. Juose kalbėta apie tai, kaip bibliotekininkai gali pasiekti ir efektyviai aptarnauti verslo bendruomenes, kaip JAV viešosios bibliotekos teikia mokymo paslaugas regos negalią turintiems žmonėms ir kaip dirba su kaliniais, siekdami palengvinti problemas, kylančias išėjus į laisvę. Visiems straipsniams bendra buvo tai, kad bibliotekos stengėsi ne tik pasiūlyti savo paslaugas, bet giliai pažinti savo bendruomenes, o tuomet jau rasti būdą spręsti bendruomenei aktualias problemas pasiūlant bibliotekos sprendimą. Taigi visi šie straipsniai apie tai, kad geros bibliotekos paslaugos prasideda nuo ryšio su bendruomene užmezgimo, nuo noro sužinoti ir nuo paprasto klausimo - "kaip biblioteka gali padėti?". Šioje žinutėje trumpai papasakosiu apie kiekvieną straipsnį, o susidomėję skaitytojai gali paskaityti visą patikusio straipsnio tekstą žurnale (jis laisvai prieinamas).

Straipsnyje "Bringing assistive technologies to patrons" (Kompensacinių technologijų pateikimas vartotojams) pasakojama apie Niu Džersio valstijos bibliotekos patirtį organizuojant mokymus naudotis kompensacinėmis priemonėmis regos negalią turintiems žmonėms. Biblioteka pradėjo bendradarbiauti su Niu Džersio aklųjų ir silpnaregių žmonių komitetu ir septyniomis viešosiomis bibliotekomis. Komitetas finansavo bibliotekos programą "Bibliotekos lygių prieigos galimybių programą", pagal kurią bibliotekos buvo aprūpintos kompensacinėmis priemonėmis, apmokytas personalas. Nuo 2015 metų bibliotekose aklieji ir silpnaregiai gali pasimokyti, kaip naudotis įvairiomis kompensacinėmis priemonėmis ir skaitmeninėmis technologijomis. Paprastai siekiant užtikrinti efektyvumą, mokymuose dalyvauja ne daugiau, kaip keturi žmonės. Svarbu pažymėti, kad bibliotekose atkreiptas dėmesys į tai, kad mokymai reikalingi ir regos negalią turinčių žmonių artimiesiems, kurie norėtų padėti jiems naudotis kompensacine įranga. Viešosios bibliotekos - arčiausia ir patogiausia vieta, kurioje galima gauti įvairių paslaugų, tačiau pačios bibliotekos turėtų įgyti reikiamų žinių ir kompetencijų teikti paslaugas skirtingų poreikių turintiems bendruomenės nariams. JAV statistika rodo, kad regos problemos vis dažniau atsiranda vyresniems gyventojams. Todėl ateityje mokymai pravers senjorams. Panašios iniciatyvos vykdomos Klivlande ir Niujorke. Pagrindinė tendencija - viešosios bibliotekos kuria partnerystės tikslus ir jungiasi, kad efektyviau teiktų paslaugas ir pasiektų regos negalią turinčius vartotojus.

Kitame rašinyje "Embed with business" (Įsitrauk į verslo bendruomenę) Barbara Alvarez, pati turinti bibliotekininkės-verslo konsultantės patirtį, nagrinėja, kaip bibliotekos galėtų pasiūlyti savo paslaugas vietos verslo bendruomenei. Straipsnio autorė pažymi, kad bibliotekos turėtų "įsiterpti" į verslo bendruomenės tinklus - lankytis susitikimuose, dalyvauti socialinių tinklų grupėse, kad pradėtų kurti tokias paslaugas, kurios padėtų vietos verslininkams gauti informacijos sprendžiant problemas. Dažniausiai, bibliotekose atsiranda už bendradarbiavimą su verslo atsakingas darbuotojas, kuris užmezga ryšius ir aptarnauja verslininkus jiems patogia forma ir patogioje vietoje. Autorės teigimu, tokios programos atneša rezultatų ne iš karto, kadangi verslininkams bibliotekos nauda neatrodo akivaizdi. Tačiau užmezgus ryšius ir pradėjus teikti paslaugas paaiškėja, kad sėkmingas aptarnavimas - geriausia bibliotekos paslaugų reklama.

Ir paskutiniame straipsnyje "Keeping inmates on the outside" (Išlaikant kalinius laisvėje), kurį norėčiau trumpai apžvelgti, kalbama apie tai, kaip bibliotekos gali padėti kaliniams adaptuotis ir kurti naują gyvenimą išėjus į laisvę. Straipsnyje patirtimi dalinasi keli bibliotekininkai, kurie kuria programas ir asmeniškai bendrauja su kaliniais. Pagrindinė problema, kuri kyla kaliniams išėjus į laisvę, - būtinybė prisitaikyti nenusižengiant įstatymui. Turint omeny, kad sąlygos dažniausiai yra sudėtingos, susilaikyti nuo nusižengimo itin sunku. Be to, be saugaus ir aprūpinto gyvenimo užtikrinimo, buvusiems kaliniams iškyla ryšių su šeima ir draugais atkūrimo ir stiprinimo problema. Daugybė bendravimo su kaliniais metų leido bibliotekininkams sukurti įdomias ir kaliniams tikrai naudingas programas. Štai, pavyzdžiui, Bruklino viešoji biblioteka pasiūlė kaliniams ir jų šeimoms programą "TeleStory" (TelePasakojimas), kuri leido Skype priemonėmis kaliniams ir jų šeimoms kartu dalyvauti skaitymo programose. Nuotoliniu būdu kalintys tėvai skaito knygas savo vaikams, kartu kuria įvairias istorijas, žaidžia ir dainuoja. Tyrimai rodo, kad kaliniai, kurie išsaugo tvirtus ryšius su šeima, žymiai rečiau grįžta į įkalinimo įstaigas. Kita įdomi bibliotekos programa - kūrybinio rašymo seminarai, kurie padeda kaliniams kurti savo gyvenimo pasakojimus. Pasirodo, kad tokia praktika itin naudinga, nes leidžia aiškiau suvokti savo gyvenimo aplinkybes ir pasidalyti patirtimi su kitais žmonėmis. Straipsnyje pateikta ir daugiau pavyzdžių. Sėkmingų programų kaliniams receptas - įsitinklinimas ir bibliotekų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėjais, valstybinėmis įkalinimo įstaigomis ir, žinoma, ryšiai su pačiais kaliniais.

Daugiau skaitykite naujausiame American Libraries Magazine numeryje.

Parengta pagal:

ALVAREZ, Barbara. Embed with business. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/embedded-business-librarianship/

COTRELL, Megan. Keeping inmates on the outside. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/libraries-prisoner-reentry-keeping-inmates-outside/

MARCOTTE, Alison. Bringing assistive technology to patrons. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/bringing-assistive-technology-to-patrons/

2017-01-03

Kviečiama teikti pranešimus Europos informacinio raštingumo konferencijai

Europos informacinio raštingumo konferencija - tarptautinis renginys, kurį nuo 2013 metų organizuoja Turkijos Hacettepe ir Zagrebo universitetai, kviečia teikti pranešimus.

2017 metais konferencija vyks rugsėjo 18-21 d. Prancūzijoje; jos pagrindinė tema - Informacinis raštingumas darbe (Workplace Information Literacy).  Renginys skirtas mokslininkams, praktikams, švietimo specialistams. Šiais metais konferencijoje siekiama aptarti tokias temas kaip informacinis raštingumas ir sėkmingas įsidarbinimas, karjeros augimas, organizacijos sėkmė ir konkurentiškumas, bendruomenės įsitraukimas ir socialiniai pokyčiai bei daugelis kitų klausimų. Temų sąrašą galima rasti renginio svetainėje: http://ecil2017.ilconf.org/aim-scope/

Potencialūs pranešėjai kviečiami teikti pranešimų santraukas iki vasario 15 d. Daugiau informacijos apie pranešimų teikimo tvarką ir terminus rasite čia: http://ecil2017.ilconf.org/abstract-submission/