2015-07-17

Skaitmeninių technologijų prieinamumo didinimas bibliotekose

JAV Bucks apskrities nemokama biblioteka (Bucks County Free Library) neseniai pradėjo vykdyti įdomią programą - Pradedant nuo nulio (angl. Starting from scratch). Šios programos tikslas - padėti vartotojams įdiegti atvirą (angl. open source) programinę įrangą, kaip alternatyvą komercinėms programoms. Viena iš šios iniciatyvos priežasčių - Microsoft sprendimas nutraukti Windows XP techninę priežiūrą. Šiuo metu itin daug vartotojų naudoja šią operacinę sistemą. Taigi bibliotekininkai pasiūlė vartotojams alternatyvą - diegti atvirąsias programas.

Bet kuris gyventojas (nebūtinai bibliotekos skaitytojas) gali į biblioteką atnešti savo kompiuterį, ir bibliotekos darbuotojai jam įdiegs atvirąsias operacines sistemas ir taikomąsias programas. Šiuo metu vartotojams siūloma įdiegti atvirą operacinę sistemą Zorin. Ji veikia su vartotojams įprastomis atvirosiomis taikomosiomis programomis - pvz., naršykle Chrome, garso įrašų redagavimo programa Audacity ir kt. Vartotojams taip pat siūlomos ir kitos operacinės sistemos - Kodi ir Steam. Gyventojai ir patys gali įdiegti reikiamą programinę įrangą, nes visa reikalinga informacija pateikiama bibliotekos svetainėje. Bibliotekininkai teikia pagalbą vartotojams tris kartus per savaitę interaktyvių seminarų metu. Vidutiniškai per trijų valandų seminarą padedama įdiegti programinę įrangą 15 vartotojų.

Puiki tarpininkavimo idėja - kviečiame pasiskaityti visą straipsnį apie šią programą:

PALL, S; FRIED, R. Start from scratch: a new program of the Bucks County Free Library. Webjunction [interaktyvus]. 15 July 2015 [žiūrėta 2015 m. liepos 17 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/news/webjunction/start-from-scratch.html


2015-07-12

Bevielis internetas skaitytojų namuose per viešąsias bibliotekas

JAV viešosios bibliotekos rado įdomų būdą mažinti gyventojų skaitmeninę atskirtį. Bibliotekininkai pastebėjo, kad nepaisant to, jog viešosios bibliotekos teikia prieigą prie interneto, dažnai gyventojams to nepakanka. Bibliotekų kompiuteriai labai intensyviai naudojami, be to, daugeliui gyventojų interneto reikia ir tuomet, kai biblioteka jau nebedirba. Todėl nutarta pradėti bevielio interneto prieigos įrenginių skolinimo programą viešosiose bibliotekose. Gavę įrenginius, bibliotekos skaitytojai gali tam tikrą laiką naudotis internetu namuose. Pavyzdžiui, Niujorko viešoji biblioteka skolina bevielio interneto prieigos įrenginius net 10 000 Niujorke gyvenančių šeimų. Skaitytojai iš bibliotekos bevielį internetą gali nemokamai "pasiskolinti" net šešiems mėnesiams. Įrenginio ir interneto prieigos išlaidas apmoka biblioteka.

Internetas namuose labai svarbus mažas pajamas gaunantiems, nėįgaliems žmonėms. Jis leidžia greičiau rasti darbą, pasinaudoti svarbiomis paslaugomis, kaip sveikatos priežiūros paslaugos, interneto bankininkystė ir kt. Dažnai kartu su interneto prieiga gyventojams suteikiama galimybė naudotis bibliotekų skaitmeniniais ištekliais ir paslaugomis, pvz., e.knygomis.

Parengta pagal:

Why city libraries are lending WiFi hotspots to low-income residents. Iš PublicCEO [interaktyvus]. July 7, 2015 [žiūrėta 2015 m. liepos 12 d.]. Prieiga per internetą: http://www.publicceo.com/2015/07/why-city-libraries-are-lending-wifi-hotspots-to-low-income-residents/

2015-07-02

Bibliotekų pagalba saugant asmeninę skaitmeninę informaciją

Šiandien daugelis mūsų jau sukaupę nemažus archyvus skaitmeniniu formatu - kuriame skaitmenines nuotraukas, dokumentus, saugome net ir knygas e.formatu. Kyla klausimas - ką ir kaip norėtumėme išsaugoti ilgiau? Turint omeny, kad skaitmeninė informacija nėra labai patvari ir ilgalaikė, kompiuterių ir skaitmeninių įrenginių vartotojams praverstų konsultacijos, kaip išsaugoti savo skaitmeninę medžiagą.

Skaitmeninis asmeninių archyvų išsaugojimas - dar viena bibliotekų paslaugų niša. Štai, pavyzdžiui, JAV Kongreso biblioteka sukūrusi atskirą skaitmeniniams vartotojų archyvams išsaugoti skirtą patarimų ir rekomendacijų interneto svetainę. Joje galima rasti gairių ir patarimų, kaip vartotojai gali išsaugoti elektroninius laiškus, skaitmenines nuotraukas, vaizdo įrašus, asmeninius dokumentus, interneto svetaines.

Naujausiame D-lib Magazine numeryje skelbiamas straipsnis Padedant bendruomenei valdyti savo skaitmeninį gyvenimą: skaitmeninio asmeninio archyvavimo seminaro kūrimas (Helping Members of the Community Manage Their Digital Lives: Developing a Personal Digital Archiving Workshop), kuriame pateikiamos rekomendacijos bibliotekininkams, kaip surengti skaitmeninių asmeninių archyvų išsaugojimo seminarą vartotojams. Straipsnyje pateikiami naudingi interneto šaltiniai, kurie padės parengti medžiagą seminarui, apžvelgiamos svarbios tokiam seminarui temos. Tai, pavyzdžiui, kaip atrinkti tai, kas saugotina, kaip užtikrinti, kad būtų lengva rasti savo skaitmeninius failus.

Regis, tai skaitmeniniai asmeniniai archyvai - puiki mokymų vartotojams sritis, kurioje bibliotekininkai gali pasidalyti savo informacijos valdymo kompetencija su savo skaitytojais.

Parengta pagal:

BROWN, N. Helping Members of the Community Manage Their Digital Lives: Developing a Personal Digital Archiving Workshop. Iš D-Lib Magazine [interaktyvus]. June 2015 [žiūrėta 2015 m. liepos 2 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dlib.org/dlib/may15/brown/05brown.html