Komplektavimo ir dalijimosi informacijos ištekliais sprendimai bibliotekose

Komplektavimas ir dalijimasis informacijos ištekliais yra labai tradiciniai bibliotekų procesai, kartais net nepopuliarūs ir nekeliantys daug entuziazmo ir diskusijų. Ir Lietuvoje pastaruoju metu bibliotekininkai nediskutuoja šiais klausimais. Tačiau projekto LiBiTOP atlikta studija parodė, kad tirtų 10 valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų fondų apyvarta yra gana žema ir geriausiu atveju tesiekia 1: t.y. vienas fondo dokumentas panaudojamas vieną kartą per metus. Tačiau dažniausiai apyvarta yra žemesnė. Naujausi bibliotekininkystės straipsniai rodo, kad ši problema aktuali ir užsienio bibliotekoms. Specialistai tokią problemą sieja su tuo, kad tradiciniai komplektavimo metodai, orientuoti į fondo komplektavimą remiantis principu, kad nuperkama tai, kas galimai būtų naudinga vartotojui (angl. just in case), nebeveikia (Pitcher et al., 2010).

Tokios problemos, savo ruožtu, skatina bibliotekininkus ieškoti veiksmingesnių komplektavimo, tarpbibliotekinio abonemento paslaugų organizavimo sprendimų. Pasidalinsiu kai kuriais iš jų.

Daugelyje šalių bibliotekos vienijasi į konsorciumus ieškodamos būdų atpiginti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas. Štai JAV Kolorado valstijos bibliotekos įkūrė tarpbibliotekinio abonemento konsorciumą, kuris naudojasi vieno kurjerio paslauga. Kurjerio paslaugas teikianti įmonė rūpinasi visų leidinių pristatymu. Tai žymiai sumažino knygų persiuntimo kaštus. Skandinavijos šalių bibliotekos taip pat naudojasi bendromis kurjerio įmonės paslaugomis. Rezultatas įspūdingas: Danijos biblioteka gali nusiųsti leidinį į bet kokią Švedijos ar Norvegijos biblioteką išleisdama tam tik apie vieną JAV dolerį. Ir taip yra nepaisant didžiulių atstumų.

Norėdamos didinti tarpbibliotekinio abonemento efektyvumą ir mažinti kaštus nemažai bibliotekų  diegia dalijimosi skaitmeniniais ištekliais sprendimus. Pavyzdžiui, Bavarijos valstybinė biblioteka įdiegė MyBib eL sistemą, skirtą tarpbibliotekinio abonemento paslaugoms. Siekiant nepažeisti autorių teisių įstatymų sistema veikia tokiu principu: skaitmeninis (suskaitmenintas) dokumentas saugomas skolinančios bibliotekos serveryje; biblioteka, kuriai skirtas dokumentas, gali atspausdinti tik vieną kopiją ir ją perduoti skaitytojui.

Bibliotekininkai pastebėjo, kad naudinga pertvarkyti vidinius procesus taip, kad priimant sprendimus būtų galima remtis informacija apie tarpbibliotekinio abonemento užklausas. JAV sukurta sistema "Getting it system toolkit" (GIST, http://www.gistlibrary.org/) - tai atviro kodo programinė įranga, kuri leidžia bibliotekininkams priimti sprendimus dėl komplektavimo ar knygos skolinimo iš kitų bibliotekų remiantis įvairiais informacijos šaltiniais. Tai vartotojų rekomendacijos pirkti knygą, vartotojų TBA užklausos, informacija, ar knyga yra kitų bibliotekų fonduose, knygos kaina ir kt. Tai leidžia padidinti komplektavimo kokybę, priimti pagrįstus sprendimus, kada naudinga pirkti, o kada - pasiskolinti leidinį iš kitų bibliotekų.

Regis, šiame tinklaraštyje dar nevyko diskusijų apie komplektavimą ir TBA bibliotekose ir kaip šią veiklą bei paslaugas gerinti. Apskritai, komplektavimas ir fondo formavimas - ganėtinai primiršta tema bibliotekininkų diskusijose. Manau, pats laikas daugiau apie tai kalbėti.

Kviečiame visus pasidalinti sprendimais, kuriuos taikote savo bibliotekoje!

Parengta pagal:

BAILEY-HAINER, B.; BEAUBIEN, A.; POSNER, B.; SIMPSON, E. Rethinking library resource sharing: new models for collaboration. Interlending & Document Supply [interaktyvus]. 2014, vol. 42, issue 1, p. 7-12 [žiūrėta 2014 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per Emerald Group Publishing Ltd.

PITCHER, K.; BOWERSOX, T.; OBERLANDER, C.; SULLIVAN, M.  Point-of-need collection development: the Getting It System Toolkit (GIST) for acquisition and interlibrary loan integrated workflow and collection development. Collection Management, 2010, vol. 35, issue 3-4, p. 222-236  [žiūrėta 2014 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per Taylor & Francis.

Komentarai

Populiarūs įrašai