Skaitmeninių bendruomenių kūrimo gairės bibliotekoms ir kitoms organizacijoms

JAV Bibliotekų ir muziejų paslaugų institutas (IMLS) kartu su partneriais sukūrė gaires, kaip įveikti skaitmeninę ir informacinę atskirtį bendruomenėse (regionuose) ir užtikrinti, kad visi piliečiai lygiavertiškai gautų ir naudotųsi informacija įvairioms savo reikmėms. Šios gairės labai praktiškos, todėl naudingos bibliotekoms. Jose pateikiami konkretūs tikslai ir jų pasiekimo priemonės, kurios aktualios vietos valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms ir kitoms valstybinėms organizacijoms, kurios bendradarbiaudamos gali užtikrinti, kad gyventojai naudotųsi informacija be jokiu kliūčių.

Gairės Kuriant skaitmenines bendruomenes: veiklos programa (Building digital communities: a framework for action) grindžiamos kelių svarbių principų. Tai:

Prieiga - naudojimosi skaitmenine informacija pagrindas - infrastruktūra ir jos prieinamumas žmonėms. Todėl prieigos principas apima tokius pagrindinius blokus kaip technologijų prieinamumas, įperkamumas, galimybė naudotis technologijoms visiems tame tarpe ir vartotojams su specialiais poreikiais, viešąją prieigą prie IKT piliečiams, kurie neturi reikiamos įrangos namuose.

Įsisavinimas - tam, kad piliečiai naudotųsi skaitmenine informacija nepakanka tik užtikrinti technines priemones. Būtina, kad piliečiai būtų informuoti apie naudojimosi skaitmenine informacija privalumus, mokėtų ja naudotis ir jaustųsi saugūs skaitmeninėje erdvėje. Įveikiant kliūtis šiose srityse vietos organizacijos gali užtikrinti, kad piliečiai pasitelks IKT kasdieniame gyvenime, besimokydami, leisdami laisvalaikį ir kt.

Pritaikymas - disponuodami tinkama technine infrastruktūra ir gebėjimais piliečiai gali naudotis informacija įvairioms reikmėms. Visumoje tai gerina gyvenimo kokybę regionuose, prisideda prie jo darnios ekonominės ir socialinės plėtros. Gairėse aptariama, kaip galima panaudoti skaitmeninę informaciją ir technologijas skatinant darbo jėgos ir ekonominę krašto plėtrą, mokymą ir mokymąsi, efektyvią sveikatos priežiūrą, bendruomenės saugumą, pilietiškumą, socialinių saitų stiprinimą.

Šis dokumentas apibrėžia strategines veiklos sritis kuriant skaitmenines bendruomenes. Jis parašytas paprasta kalba. Gairių privalumas - įgyvendinant kiekvieną principą išskiriami įvairių organizacijų vaidmenys ir veiklos kryptys. Gairės tinka kuriant bibliotekų veiklos strategijas. Be to, jos naudingos bendraujant su savivaldybėmis ir argumentuojant, kaip biblioteka gali dalyvauti skaitmeninės atskirties mažinimo procesuose.

Lietuvoje egzistuoja gyventojų naudojimosi IKT, informacinio raštingumo problemos, todėl toks dokumentas, manau, gali būti labai naudingos bibliotekoms. Kviečiame susipažinti!

Parengta pagal:

Building digital communities: a framework for action [interaktyvus]. [be datos] [žiūrėta 2013 m. sausio 31 d.]. Prieiga per internetą: http://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/BuildingDigitalCommunities_Framework.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai