Bibliotekos, vartotojai ir e.knygos - naujas JAV tyrimas

Birželio pabaigoje Pew Research Center paskelbė naują tyrimą Bibliotekos, vartotojai ir e.knygos. Šiam tyrimui duomenys buvo gauti atlikus reprezentatyvią JAV gyventojų ir bibliotekininkų apklausą.

Tyrimas parodė įdomius rezultatus, kuriuos trumpai referuosiu čia, kviesdama detaliau susipažinti su rezultatais perskaičius visą ataskaitą.

Pirmiausia, 12 proc. amerikiečių, skaitančių e.knygas pastaraisiais metais buvo pasiskolinę e.knygų ir iš bibliotekų. Įdomu, kad tokie skaitytojai pasisakė, jog per metus vidutiniškai perskaito 29 knygas, kas yra daugiau, negu perskaito tie, kurie iš bibliotekų nesiskolina e.knygų (jie perskaito apie 23 knygas).

Tyrimas taip pat parodė, kad vartotojai dažniausia nežino, kad jų vietos bibliotekos skolina e.knygas, nors du trečdaliai JAV viešųjų bibliotekų teikia tokią paslaugą. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad net 62 proc. respondentų nežinojo, ar jų biblioteka teikia e.knygų skolinomo paslaugą. Potencialūs paslaugos vartotojai - 53 proc. planšetinių kompiuterių savininkų ir 48 proc. asmenų, turinčių e.skaitykles - irgi teigė nežinantys apie tai, kad e.knygas galima jų vietos viešojoje bibliotekoje.

Bibliotekininkai, dalyvavę tyrime, teigė, kad e.knygų skolinimo paslauga pakeitė jų vaidmenis. Vartotojams vis labiau aktuali pagalba, kaip naudotis e.knygų taikomąja programine ir technine įranga. Bibliotekininkai turi patys nuolat mokytis, kad perprastų naujas technologijas ir galėtų patarti vartotojams. Tai konsultavimo paslauga, kuri gerokai skiriasi nuo tradicinio bibliografinio konsultavimo ir reikalauja naujų gebėjimų.

Dar daugiau įdomių tyrimo rezultatų galima sužinoti ataskaitoje. Kviečiu paskaityti!

Parengta pagal:

ZIKUHR, K. et al. Libraries, patrons,  ir e-books [interaktyvus]. 22 June 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 14 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.pewinternet.org/2012/06/22/libraries-patrons-and-e-books/


Komentarai

Populiarūs įrašai