Projektas COMPASS: įdomi paslaugų bedarbiams skatinimo idėja

Šaltinis: WebJunction, Workforce services
Jau ne pirmą kartą internete aptinku nuorodas į projektą Compass, vykdytą JAV WebJunction ir Šiaurės Karolinos valstijos viešosios bibliotekos. Pirmą kartą šis projektas gavo finansavimą 2009 metais. Projekto akiratyje - bedarbių padidėjimas ekonominės krizės laikotarpiu ir bibliotekų mobilizavimas teikiant pagalbą žmonėms ieškant darbo arba pradedant savo verslą. Kad viešosios bibliotekos pradėtų teikti tokias paslaugas, joms pačioms reikėtų nemažai žinių. Todėl pirmiausiai, projekto komanda aiškinosi bedarbių informacijos poreikius, subūrė pačius bibliotekininkus į seminarus, kuriuose svarstytos naujų paslaugų šiai vartotojų grupei, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis galimybės. Gavus paramą antrą kartą jau 2010 m. projekto komanda sukūrė gausybę mokymosi medžiagos ir gairių patiems bibliotekininkams, kad jie galėtų pradėti teikti paslaugas bedarbiams savo bibliotekose. Tais pačiais metais buvo sukurta bibliotekininkų mokymo programa, kurioje dalyvavo 2000 bibliotekų darbuotojų.

Su naudinga praktine medžiaga apie paslaugas bedarbiams galima susipažinti WebJunction teminiame tinklalapyje Workforce services: materials. Manau, ir Lietuvos bibliotekoms aktualūs panašūs projektai.

Parengta pagal:

Project Compass lights a path to workforce recovery: a year two report [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/resources/WebJunction/Documents/webjunction/Project%20Compass%20Year%20Two%20Report.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai