Tyrimas apie akademinių bibliotekų vertę

Žinomas mokslinių publikacijų leidėjas SAGE inicijavo tyrimą apie tai, kas vyksta akademinių bibliotekų vertės įrodymo mokslininkams, dėstytojams, studentams srityje. Tam tikslui buvo apklausti 630  respondentų (bibliotekininkų, dėstytojų ir tyrėjų) iš JAV, Jungtinės Karalystės ir Skandinavijos šalių.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad akademinių bibliotekų vertės įrodymo veikla nėra sistemiška, nors daugelis akademinių bibliotekų suvokia būtinybę rinkti duomenis, kurie įrodytų jų institucijos vertę. Kalbant apie akademinių vertę labiausiai įtikinantys įrodymai mokslininkams ir dėstytojams - apčiuopiama nauda, kurią jie gauna naudodamiesi bibliotekos paslaugomis (pvz., kiek būtų sutaupyta laiko).

Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad dėstytojams labai naudinga akademinių bibliotekų teikiama informacinio raštingumo ugdymo paslauga. Tiesa, tokių įrodymų nepavyko gauti iš mokslininkų, tačiau yra duomenų apie bibliotekininkų ir mokslininkų bendradarbiavimą tam tikrose srityse (pvz., duomenų saugojimo).

Tyrimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, kaip akademinės bibliotekos galėtų padidinti savo vertę.

Kviečiame skaityti:

CREASER, C.; SPEZI, V. Working together: evolving value for academic libraries [interaktyvus]. June 2012 [žiūrėta 2012 m. liepos 29 d.]. Prieiga per internetą: http://libraryvalue.files.wordpress.com/2012/06/ndm-5709-lisu-final-report_web.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai