Vilniaus universiteto biblioteka skelbia konkursą profesorės Audronės Glosienės stipendijai gauti

Šaltinis: The Economic Times
Prof. Audronė Glosienė buvo ilgametė VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė, VU bibliotekos generalinė direktorė, daugelio tarptautinių projektų vadovė ir dalyvė, knygų ir straipsnių autorė, naujojo VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro koncepcijos sumanytoja. Su neįtikėtina aistra kalbėdama apie knygą ir biblioteką, kaip ypatingą erdvę, galinčią virsti gyvenimo keliu ir įkvėpimu, Audronė skatino vaduotis iš stereotipų, kurti, keisti savo pasaulį, mąstyti ir veikti kūrybiškai.

2010 metais VU biblioteka įsteigė stipendiją, skirtą prof. A. Glosienės atminimui. Šios stipendijos tikslas – skatinti jaunus ir aktyvius specialistus, jų kompetencijos plėtrą ir naujų idėjų įgyvendinimą bibliotekininkystės ir informacijos srityje.

Šių metų konkurso sąlygos:

1. Konkurso dalyviai – visų studijų pakopų VU studentai, studijuojantys komunikacijos ir informacijos mokslų aprėptyje esančias studijų programas, tokias kaip Informologija, Kultūros informacija ir komunikacija, Kūrybos komunikacija, Verslo informacijos vadyba, Žinių ir inovacijų vadyba, Paveldo informacija ir komunikacija, kiti VU studentai, vykdantys su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei kultūros informacijos ir komunikacijos sritimis susijusius tyrimus ar užsiimantys praktine veikla (informacijos paslaugos, mokslinė komunikacija, paveldo komunikacija, kultūros komunikacija), ir VU studentai, dirbantys informacijos paslaugas teikiančiose įstaigose.

2. Orientacinė stipendijos suma apie 600 eurų.

3. Stipendija skiriama žinioms ir patirčiai įgyti, kvalifikacijai kelti: dalyvavimui konferencijoje, seminare, stažuotėje, kūrybinėje stovykloje, kursuose, mokymuose (iki 2019 m. gruodžio 31 d.).

4. Konkurso pradžia – 2018 m. spalio 4 d.

5. Kiekvienas kandidatas, norintis gauti stipendiją, turi pateikti užpildytą paraiškos anketą ir jos priedus:

gyvenimo aprašymą;

dokumentus, patvirtinančius kvietimą į konferenciją, seminarą, stažuotę, kūrybinę stovyklą, kursus ar mokymus;

renginio, kuriame ketinama dalyvauti, aprašymą;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

rekomendaciją iš VU katedros/instituto, kuriame studijuojama, ar darbovietės (privalumas).

Daugiau apie konkurso sąlygas skaitykite VU bibliotekos interneto skelbime: https://biblioteka.vu.lt/biblioteka-skelbia-konkursa-profesores-audrones-glosienes-vardo-stipendijai-gauti 

Parengta pagal Vilniaus universiteto bibliotekos skelbimą

Komentarai

Populiarūs įrašai