BOBCATSSS 2016: Informacija • Bibliotekos • Demokratija

Tarptautinė Bobcatsss 24-oji, konferencija 2016 m. sausio 27 – 29 d. informacijos specialistus sukvietė į Prancūziją, Liono miestą. Lionas (pranc. Lyon) – tai trečias pagal dydį Prancūzijos miestas, įsikūręs dviejų upių – Ronos ir Sonos santakoje. Kasmet vis kitame Europos mieste vykstanti populiari, tarptautinį pripažinimą pelniusi konferencija unikali dar ir tuo, jog konferencijos organizavimas patikimas bibliotekininkystės ir informacijos studentams. Šiemet organizuoti konferenciją buvo paskirta Liono (Prancūzija) ir Knoxville (USA) universitetų studentų ir dėstytojų komanda. Konferencijos iniciatorius – asociacija EUCLID (angl. European Association for Library and Information Education and Research).


Konferencijos turinys nuolat kinta, atsižvelgiant į tuo metu vyraujančias tendencijas, aktualijas ir naujienas bibliotekininkystės ir informacijos mokslų pasaulyje. "Informacija • Bibliotekos • Demokratija" (ang. "Information • Libraries • Democracy") – pagrindinė 2016 m. simpoziumo tema. Dauguma pranešimų buvo skirti intelektinės laisvės ir žmogaus privatumo bibliotekose išsaugojimo problematikai bei bibliotekos vaidmens demokratinėse kultūrose pristatymui ir analizei.

Konferencijos dalyviai savo pranešimus parengė ir pristatė pagal keturias šiandieną itin aktualias potemes: Bibliotekų vaidmuo demokratinėse kultūrose; Intelektinė laisvė ir cenzūra; Bibliotekos, atviroji prieiga ir duomenys; Privatumo apsauga.

Konferencijoje dalyvavo atstovai iš daugiau nei 25 įvairių pasaulio šalių. Buvo perskaityta virš 40 žodinių pranešimų, įvyko 9 seminarai, parengta virš 10 stendinių pranešimų.

Žinant apie pastaruosius įvykius Prancūzijoje, Paryžiuje ir apie vyraujančią politinę situaciją pagrindinis dėmesys buvo skirtas bibliotekos vaidmeniui ugdant demokratinę visuomenę bei bibliotekos vaidmeniui formuojant šiandienos politiką. Apie tai kalbėjo dauguma konferencijos dalyvių bei pagrindiniai simpoziumo pranešėjai. Tikriausiai kaip vieną ryškiausių pranešimų būtų galima išskirti profesoriaus emerito Paul Sturges iš Loughborough universiteto (Didžioji Britanija) pranešimą „Intelektinė laisvė, bibliotekos ir demokratija“ (ang. „Intellectual freedom, libraries and democracy“). Du kiti pagrindiniai konferencijos pranešėjai irgi praplėtė konferencijos dalyvių žinias šia tematika. Pirmąją dieną pranešimą skaitė Päivikki Karhula, Tampere universiteto profesorė, tema „Cenzūra ir privatumo apsauga“ (ang. „Censorship and protecting privacy“). Trečią konferencijos dieną kviestiniu svečiu buvo Denis Merklen, prancūzų sociologas ir profesorius, kuris pristatė pranešimą tema: „Bibliotekų vaidmuo demokratinėse kultūrose“ (ang. „The role of libraries in democratic cultures“).


Profesorius Paul Sturges

Vieną įdomiausių pranešimų apie saviraiškos laisvę Prancūzijos bibliotekose, pristatė Raphaëlle Bats iš Enssib universiteto (Prancūzija). Jos pranešimo tema skambėjo taip: „After Charlie Hebdo: The French libraries between freedom of expression and neutrality of the cultural institutions“. Šis pranešimas susilaukė daugybės konferencijos dalyvių dėmesio, kadangi nagrinėjo labai svarbius klausimus susijusius būtent su bibliotekos kaip kultūrinės institucijos saviraiškos laisve bei politiniais įvykiais vykstančiais Prancūzijoje ir visame pasaulyje. Kaip dar viena iš įdomesnių pranešimų galima būtų įvardinti Berlyno universiteto profesorės Petra Hauke pranešimą tema: „Green Libraries – partners for realizing fully citizenship“. Profesorė kalbėjo apie „žaliąsias bibliotekas“ kaip įrankį plėtojant bibliotekų veiklą bei formuojant pilietiškumą. Buvo pateikta daugybė pavyzdžių kaip šis „žaliųjų bibliotekų“ prototipas puikiai veikia daugybėje šalių (daugiau informacijos http://www.ifla.org/publications/ifla-publications-series-161). Ši tema tampa vis dažniau eskaluojama konferencijose, kadangi aplinkosaugos klausimai tampa vis svarbesni ir aktualesni visuomenei. Pagirtinas dalykas tai, kad bibliotekos vykdydamos savo veiklą gali prisidėti prie aplinkos išsaugojimo!

Šioje konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus universiteto atstovės: Komunikacijos fakulteto, Informacijos ir bibliotekų paslaugų studijų programos bakalaurė, šiuo metu Tarptautinės komunikacijos magistro studijų programos pirmo kurso studentė, Julija Ingelevič bei Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto dėstytoja dr. Jurgita Rudžionienė.

Bendrą pranešimą tema "Do Erasmus students have the same rights using library resources studying abroad" (liet. "Ar Erasmus studentai turi tokias pačias teises naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis studijuojant užsienyje?") auditorijai pristatė KF studentė J. Ingelevič. Šiuo pranešimu buvo pristatytas tyrimas, atliktas 2015 m. VU Komunikacijos fakultete. Pranešimo tikslas – ištirti Komunikacijos fakultete studijuojančių Erasmus studentų galimybes naudotis Vilniaus universiteto bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

Bobcatsss 2016 konferencija KF atstovėms buvo ne tik puiki galimybė įgyti naujos patirties, pasidalinti savąja, pasisemti žinių, susirasti bendraminčių iš viso pasaulio, tačiau ir proga prisiliesti prie Prancūzijos kultūros, apsilankant viename iš didžiausių Prancūzijos miestų – Lione. Be apsilankymų istoriškai žymiose vietose, itin didelį įspūdį paliko ir vizitas viešojoje Liono bibliotekoje. Liono viešoji biblioteka yra didžiausia viešoji biblioteka Prancūzijoje siūlanti beveik 3,8 mln. dokumentų savo skaitytojams. Be to, biblioteka garsėja savo turtingu paveldu bei novatoriškomis paslaugomis. Ši biblioteka yra puikus viešosios bibliotekos pavyzdys. Pagal konferencijos programą buvo siūloma pasirinkti aplankyti ir daugiau puikių Liono bibliotekų, kaip pavyzdžiui Bachut viešąją biblioteką, Diderot universiteto biblioteką, Rokfelerio sveikatos biblioteką, Katalikų universiteto biblioteką ir t.t.


Liono viešoji biblioteka

2017 metais BOBCATSSS konferencijos organizatoriai pakvietė susitikti Suomijoje, Tampere mieste.

Plačiau susipažinti su įvykusios konferencijos programa galite čia:

http://bobcatsss2016.com/wp-content/uploads/2015/05/program_website.pdf

Informaciją apie būsimą konferenciją Suomijoje rasite šiuo adresu:

http://bobcatsss2017.com/

Pranešimą parengė: Julija Ingelevič

Komentarai

Populiarūs įrašai