Bandomoji prieiga prie duomenų bazės „Library & Information Science Source“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro Elektroninės informacijos skyriaus informuoja, kad iki 2013 m. sausio 31 d. galima susipažinti su naujomis EBSCO Publishing specializuotomis viso teksto duomenų bazėmis, tarp jų ir su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų duomenų baze Library & Information Science Source.

Pagaliau! Nepraleiskim progos pasinaudoti, kolegos, nes šioje duomenų bazėje yra daug kokybiškų profesinių šaltinių (žurnalų, konferencijos medžiagos, knygų apžvalgų) beveik visais praktinės ir akademinės bibliotekininkystės klausimais.

Apie naudojimosi sąlygas Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje žr. skelbime. Apie prieigos galimybes kitur – teiraukitės savo bibliotekoje.

Panaudotas šaltinis: Suteikta laikina prieiga prie „EBSCO Publishing“ duomenų bazių / parengė Laura Šimkutė, Informacijos centro Elektroninės informacijos skyriaus vyresnioji bibliografė. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012 m. lapkričio 21 d. [Interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www2.lnb.lt/lt/naujienos/648-suteikta-laikina-prieiga-prie-ebsco-publishing-duomenu-baziu [Žiūrėta 2012-11-28]

Komentarai

Populiarūs įrašai