Viešųjų bibliotekų ateities vizijos ir strateginiai pasirinkimai

2011 m. birželio mėn. Amerikos bibliotekų asociacija išleido dokumentą, kuris padėtų viešųjų bibliotekų vadovams apibrėžti savo institucijos strategines veiklos kryptis. Dokumente teigiama, kad planuodamos savo ateities plėtrą bibliotekos turėtų rinktis mažiausia tarp 8 strateginės plėtros alternatyvų, kurias galima sugrupuoti į keturias skales. Vienoje skalėje išsidėsto dvi alternatyvos - bibliotekos gali formuluoti savo vietą tarp dviejų šios tokios skalės priešingų polių. Toliau trumpai aptarsime kiekvieną tokią sprendimų skalę.

Fizinė ar virtuali biblioteka?


Fizinė biblioteka - tai tradicinė biblioteka, kurios paslaugų pagrindas - materialios kolekcijos ir patalpos. Ateities vizijos dokumento autoriaus Rodžerio Levieno teigimu, praktiškai neįmanoma įsivaizduoti tokios bibliotekos ateityje. Kitame skalės krašte - virtuali biblioteka. Tai biblioteka, kuri teikia visas paslaugas virtualioje erdvėje. Norėdami pasiskolinti leidinį, paklausti bibliotekininką, dalyvauti renginiuose (virtualiuose) vartotojas prisijungia prie bibliotekos svetainės ir nuotoliniu būdu naudojasi jos paslaugomis.

Biblioteka individams ar bendruomenėms?


Biblioteka, besiorientuojanti į individualius skaitytojus, užtikrina kiekvienam jos lankytojui patogias darbo sąlygas, puikiai įrengtas darbo ir laisvalaikio leidimo erdves, kompetetingą personalą, pasiruošusį atsakyti į kiekvieną pateiktą užklausą. Bibliotekoms, kurioms svarbios bendruomenės, rūpi bendruomenių paveldas, vertybės, jos tampa bendruomenių komunikacijos, bendradarbiavimo vieta. Tokiose bibliotekose įrengiamos erdvės bendruomenių susitikimams, kaupiamas ir eksponuojamas benruomenių paveldas, vykdomos vietos bendruomenėms skirtos programos.

Orientacija į kolekcijas ar kūrybą?


Ateityje biblioteka gali pasirinkti ir toliau kaupti ir plėtoti puikias informacijos išteklių kolekcijas, skirtas studijoms, pramogoms, darbui, estetiniam malonumui. Tokiose bibliotekose manoma, kad vartotojo poreikiams patenkinti būtini geros kokybės informacijos ištekliai, o bibliotekos vaidmuo - užtikrinti jų prieigą. Kitoks pasirinkimas - padėti vartotojams kurti ir plėtoti naujas idėjas esančios informacijos pagrindu. Biblioteka virsta kūrybinėmis dirbtuvėmis, kuriose vartotojai aprūpinti įvairia įranga (pvz., grafikos redaktoriais, muzikos įrašų kūrimo ir redagavimo įranga ir kt.), kuri padeda jiems kurti bibliotekoje. Beje, apie vieną tokią biblioteką jau rašėme anksčiau (žr. Dibrary - reali biblioteka skaitmeniniam turiniui)

Portalas ar archyvas?


Bibliotekos ateityje gali rinktis tarp vartų (arba portalo) į kitų organizacijų/individų informacijos išteklius arba savo visapusiškų ir išsamių rinkinių archyvo vaidmens. Pirmuoju atveju bibliotekos vaidmuo - organizuoti patogią prieigą prie išteklių, nors pati biblioteka ir nėra jų savininkas. Dėl to transformuojasi bibliotekos fizinės erdvės - joms jau nereikia didelių patalpų su įrengtomis saugyklomis, todėl jos steigiamos biuruose, prekybos centruose. Bibliotekos funkcija - efektyvus informacijos valdymas, kad vartotojas laiku ir patogiai pasiektų jam reikiamą informacijos išteklių. Panašių tikslų biblioteka gali siekti kitokiu būdu - kaupdama savo rinkinius ir organizuodama jų prieigą. Tai biblioteka-archyvas. Tai bibliotekos, kaupiančios skaitmenines ir fizines kolekcijas. Jos gali specializuotis kaupdamos išsamias tam tikro žanro ar paskirties kūrinius. Tokiose bibliotekose kaupiamas ir vartotojams reikšmingas kultūros paveldas.

Vizijų dokumente išskirtos pasirinkimų dimensijos - labai patogus instrumentas organizuojant strateginio planavimo susitikimus bibliotekoje. Svarbu suprasti, kad pasirinkimas nesisieja su kiekvienos dimensijos kraštutiniais taškais, arba poliais. Jie - tik orientyrai, kurie padeda apibrėžti pasirinkimų aibę. Manau, labai naudinga pasinaudoti šiomis dimensijomis planuojant - ieškoti savo nišos, įsivaizduoti bibliotekos pokyčius, turėsiančius įvykti siekiant pasirinktų tikslų.

Daugiau skaitykite šiame dokumente, pagal kurį parengta ši žinutė:

LEVIEN, Roger E. Confronting the future: strategic visions for the 21st century public library [interaktyvus]. June 2011 [žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oitp/publications/policybriefs/confronting_the_futu.pdf

Komentarai

  1. Nors ir pernykscia info... bet geriau veliau, nei niekad ... atrasti. )

    AtsakytiPanaikinti
  2. Džiugu, kad R&R bibliotekininkas padeda atrasti tai, ko reikia. O informacijos amžius šiuo atveju nėra labai svarbus - strateginiai dokumentai kuriami ilgesnei - dažniausiai nuo trejų iki penkių metų - perspektyvai.

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai