Naujasis tyrimas apie akademinių bibliotekų vertę

Rugsėjį pasirodė naujasis tyrimas Akademinių bibliotekų vertė (The value of academic libraries), parengtas dr. Megan Oakleaf iš Syrakūzų universiteto pagal Kolegijų ir mokslinių bibliotekų asociacijos (Association of College and Research Libraries) užsakymą.

Tyrimą motyvavo tai, kad šiandien akademinių bibliotekų vertė reikalauja pagrindimo. Aukštųjų mokyklų administracijai, nacionalinio lygio akademines bibliotekas kuruojančioms institucijoms nepakanka tiesiog žinoti, kad akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų procese itin reikšmingas. Bibliotekos turi pateikti apčiuopiamų įrodymų, kaip jos prisideda įgyvendinant aukštosios mokyklos tikslus.

Tyrime remiantis literatūros apžvalga ir kitais metodais siekiama įvertinti dabartinę akademinių bibliotekų vertės įrodymo būklę, pateikti rekomendacijas akademinėms bibliotekoms, nubrėžti tolimesnių tyrimų šioje srityje kryptis.

Ataskaita naudinga aukštųjų mokyklų administracijos, studijų reikalų, akademinių bibliotekų vadovams.

Kviečiame susipažinti!

Parengta pagal:

OAKLEAF, Megan. The value of academic libraries: a comprehensive research review and report [interaktyvus]. September 2010 [žiūrėta 2010 m. rugsėjo 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_report.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai