Į žvaigždes - bibliotekose

Šaltinis: Starnet
Amerikos bibliotekų asociacija kartu su Interaktyvaus kosmoso instituto mokymosi centru ir kitais partneriais vykdo unikalų nacionalinį visuomenės mokslinio raštingumo ugdymo programą. Programoje, kuri susideda iš daugybės teminių projektų, sukurtas 7500 narių Starnet tinklas (angl. žvaigždžių tinklas), kuris pateikia gausybę gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos (dažniausiai sutrumpintai vadinami - STEM) edukacinių programų bibliotekoms. Starnet tinklas taip pat padeda bibliotekininkams įgyti reikiamų STEM edukatorių gebėjimų, vykdo kasmetines konferencijas, skelbia mokslinius tyrimus. Starnet interneto svetainė - didžiulė naudingų mokslinio raštingumo ugdymo šaltinių saugykla.

Genetiškai modifikuotas maistas, branduolinė energija, klimato pokyčiai, gausybė sparčiai besikeičiančių IT prietaisų... Šiuolaikiniam žmogui reikia žymiai daugiau mokslo žinių, tam kad jis galėtų priimti sprendimus savo kasdieniame gyvenime, įvertintų strateginius valstybės sprendimus. Tačiau ar mes turime pakankamai mokslo žinių? Ar yra edukacinių programų, kurios padėtų susieti mokslo teorijas su kasdieniu gyvenimu? Starnet tinklo svetainėje pateikiama didžiulė mokslinio raštingumo ugdymo veiklos kolekcija. Pavyzdžiui, kaip atlikti namuose suvartojamos energijos auditą. Visos programos interaktyvios, siūlo ne tik išmokti, bet atlikti įvairias užduotis, be to, susieja mokslo žinias su įdomiomis ir kasdieniame gyvenime aktualiomis problemomis.

Be abejonės, mokslo edukacines programas vykdo muziejai ir mokslo centrai, tačiau bibliotekų tinklas - pats tankiausias ir esantis arčiau vartotojų. Be to, bibliotekos pasiekia mažiausias pajamas gaunančius žmones, neįgaliuosius, emigrantus - visus tuos, kurie turi mažiausiai galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime. 2017 m. Australijoje susirinko per 100 bibliotekų vadovų, kurie svarstė apie viešųjų bibliotekų vaidmenį ugdant mokslinį raštingumą. Šio susitikimo rezultatas - ataskaita "Viešųjų bibliotekų indelis į STEM darbotvarkę", kurioje gausu mokslo edukacinių programų pavyzdžių iš Australijos, Norvegijos, Švedijos, Kanados, Naujosios Zelandijos. Taigi, mokslinio raštingumo ugdymas - puiki ir perspektyvi veikla bibliotekose, o internete jau gausu išteklių, kurie padėtų bibliotekininkams susiorientuoti ir pradėti jaunimui, šeimoms, senjorams ir kitiems vartotojams skirtas programas.

Parengta pagal:

How public libraries contribute to STEM agenda [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 14 d.]. Prieiga per internetą: https://www.alia.org.au/sites/default/files/How%20public%20libraries%20contribute%20to%20the%20STEM%20agenda%202017.pdf

Starnet: science-technology activities and resources for libraries [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.starnetlibraries.org/

Komentarai

Populiarūs įrašai