Atminties kavinės, arba įtraukios paslaugos viešosiose bibliotekose

Šaltinis: Library Memory Project
Kelios JAV viešosios bibliotekos periodiškai organizuoja atminties kavines, kurios yra bendrai vykdomo  "Bibliotekų atminties projekto" dalis. Jis skirtas žmonėms, kurių pažintiniai gebėjimai paveikti tokių ligų, kaip demencija, Alzheimerio liga ir kt. Sergant šiomis ligomis darosi sunkiau prisiminti tai, kas vyko visai neseniai, atlikti kasdienius veiksmus; taip pat ligos eigoje kinta elgesys ir pažintiniai gebėjimai. Bibliotekos jau ne pirmą kartą įsijungia į veiklą, kuri padeda sustiprinti specialių poreikių turinčių bendruomenės narių pažintines funkcijas per bendravimą, skaitymą garsiai ir kitą edukacinę ir bendruomeninę veiklą bibliotekose. Pavyzdžiui, jau 2007 m. IFLA paskelbė "Bibliotekų paslaugų sergantiems demencija gaires".

Taigi ir "Bibliotekų atminties projektas" turi panašių tikslų. Be to, projekte taip pat siekiama informuoti sergančių žmonių artimuosius ir globėjus apie šias ligas, jų padarinius. Kiekviena projekte dalyvaujanti biblioteka surengia po dvi "atminties kavines" per mėnesį, dažniausiai pritraukdama nuo 10 iki 40 dalyvių. Atminties kavinės - tai teminiai renginiai-susibūrimai, kuriuose dalyviai užsiima bendra veikla, bendrauja. Kiekviena kavinė - tai interaktyvus renginys: jame yra ledlaužio žaidimų, komandinių uždavinių. Renginiuose aptarinėjamos pačios įvairiausios temos: menas, gyvenimas Arktikoje, šventinė muzika ir daugybė įvairių kitų įdomių dalykų.

Bibliotekos bendradarbiauja su Alzheimerio ligos, demencijos, negalią turinčių žmonių asociacijomis ir bendruomenėmis, kurios padeda pritraukti daugiau žmonių į bibliotekų renginius. Beje, bibliotekų darbuotojai dalyvavo specialiuose mokymuose, kurie padėjo atpažinti demencija sergančius žmones ir pritaikyti paslaugas jų poreikiams.

Šis pavyzdys yra dar vienas būdas kurti įtraukias paslaugas bibliotekose.

Parengta pagal:

IUCHS, A. Wisconsin adds additional libraries to Memory Cafe program. Iš Public Libraries Online [interaktyvus]. 14 February 2018 [žiūrėta 2018 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą: http://publiclibrariesonline.org/2018/02/wisconsin-adds-additional-libraries-to-memory-cafe-program/

Library memory project [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą: https://www.librarymemoryproject.org/

MORTENSEN, H. A.; NIELSEN, G. S. Guidelines to library services to people with dementia [interaktyvus]. 2007 [žiūrėta 2018 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą: https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-104?og=50

Komentarai

Populiarūs įrašai