Kviečiame dalyvauti konferencijoje "Neatskleistos bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti?"

Žymaus bibliotekininkystės veikėjo Vaclovo Biržiškos gimimo dienai paminėti Lietuvos bibliotekininkų draugija, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir Vilniaus universiteto biblioteka organizuoja tarptautinę konferenciją „Neatskleistos bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti?“

Data ir vieta: 2017 m. gruodžio 1 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5, Vilnius.

Pastaraisiais metais Lietuvos bibliotekose įgyvendinti svarbūs projektai, atlikti moksliniai tyrimai. Jie leido pagerinti bibliotekų infrastruktūrą ir pasiūlyti naujų paslaugų. Įgyta patirtis atsispindėjo ir pirmajame Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintame strateginiame dokumente „Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 m.“, kuriame keliami tikslai visoms Lietuvos bibliotekoms. Šiandien daug kalbama, bibliotekos turėtų daryti, t. y. apie perspektyvias jų veiklos kryptis ir aktualias problemas, tačiau mažiau diskutuojama, KAIP bibliotekoms stiprinti ir ugdyti pajėgumą, siekti užsibrėžtų tikslų ir spręsti kylančias problemas. Šia konferencija norima paskatinti diskusiją apie svarbias bibliotekų užduotis siekiant joms tapti visuomenės gerovės ir pažangos varikliu: gebėjimą įžvelgti naujas galimybes; užtikrinti darnų ir konstruktyvų bendravimą su skaitytojais ir tarp kolegų; stiprinti bibliotekų darbuotojų kūrybinį potencialą.

Ši konferencija ypatinga tuo, kad ja skatinama ieškoti visoms Lietuvos bibliotekoms svarbių klausimų ir sprendimų, nepaisant jų tipo ar žinybinės priklausomybės, kviečiama svarstyti, kaip kiekvienas bibliotekos darbuotojas gali prisidėti kuriant stiprią ir sėkmingą biblioteką.

Renginys skirtas bibliotekų darbuotojams, bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslininkams, bibliotekų profesinių asociacijų atstovams, bibliotekų partneriams ir gretimose srityse veikiančioms organizacijoms.

Konferencijoje bus skaitomi pranešimai ir diskutuojama sekcijose. Pranešimų sesijoje dalinsimės įžvalgomis apie bibliotekų veiklos galimybes ir patirtį kuriant visuomenės ekonominę ir socialinę gerovę, būdus stiprinti bibliotekų gebėjimą būti visuomenės pažangos varikliu. Dalyvaus šie kviestiniai pranešėjai:

Dr. PAUL STURGES, Lafboro universiteto (Loughborough University; Jungtinė Karalystė) profesorius emeritas, nepaprastasis Pretorijos (Pietų Afrikos Respublika) universiteto profesorius. Pranešimas „Informacijos specialistų etikos kodeksas: kaip ji paversti veiksmingu jūsų bibliotekoje“

P. Sturgesas skaitė paskaitas ir pranešimus, vedė seminarus, atliko tyrimus ir konsultavo intelekto laisvės klausimais daugelyje pasaulio šalių. Jis – daugiau kaip 200 straipsnių, apžvalgų, ataskaitų ir knygų autorius. P. Sturgesas nagrinėja įvairiausius informacijos mokslų klausimus, ypatingą dėmesį skirdamas informacijos etikai, besivystančioms šalims, o pastaruoju metu – studijų programų kūrimui. 2003–2009 m. P. Sturgesas vadovavo IFLA Informacijos ir saviraiškos laisvės komitetui (FAIFE), 2010 m. apdovanotas Britanijos imperijos ordinu už tarnystę bibliotekoms Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje; 2011 m. – IFLA medaliu. Nuo 2016 m. Paulas yra mėnraščio („Open Information Science“ („Atviri informacijos mokslai“) vyriausiasis redaktorius.


RAUHA MAARNO, Suomijos bibliotekų asociacijos vykdomoji direktorė. Pranešimas „Įtraukių bibliotekų paslaugų kūrimas. Patirtis ir idėjos iš Suomijos“

R. Maarno yra Suomijos bibliotekų asociacijos vykdomoji direktorė. Yra įgijusi svarią bibliotekų partnerystės projektų valdymo, saityno paslaugų diegimo ir komunikacijos patirtį. Suomijos nacionaliniame prieinamos literatūros ir leidybos centre „Celia“ R. Maarno sprendė bibliotekų informacijos išteklių prieinamumo specialių poreikių turintiems vartotojams klausimus. Ji yra vadovavusi Suomijos viešųjų bibliotekų prieinamumo didinimo procesams, inicijavo nacionalinio dokumento „Viešųjų bibliotekų prieinamumo gairės“ sukūrimą. Būdama viena iš Suomijos bibliotekų asociacijos vadovų, ji domisi tarptautinėmis bibliotekų prieinamų paslaugų tendencijomis, strateginiais informacijos prieinamumo dokumentais (pvz., Marakešo sutartimi).

Konferencijoje organizuojamos trys lygiagrečios teminės diskusijų sekcijos:

1. Profesinio bendravimo orientyrai: etikos kodeksas – veiksminga bibliotekos darbo priemonė. Profesinė etika bibliotekų darbe turi didelę reikšmę. Etikos kodekso vertybėmis ir normomis besivadovaujanti biblioteka sėkmingiau siekia savo tikslų: skaitytojų akyse – tai profesionali kokybišku aptarnavimu besirūpinanti organizacija, darbuotojų – darbingą, pagarbos ir dėmesio žmonėms aplinką siekianti sukurti biblioteka. Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas įsigaliojo 1999 metais, tačiau trūksta viešų diskusijų apie tai, kaip bibliotekos naudojasi šiomis etikos gairėmis. Keliame diskusinį klausimą: „Kaip pasiekti, kad profesinės etikos kodeksas taptų veiksminga priemone, kuria kasdien savo darbe kliautųsi bibliotekos darbuotojai?“

2. Japoniškasis ikigai ir darbo meistrystė: kaip iš naujo suformuoti savo veiklos kryptis keičiant savo požiūrį? Diskusijos apie darbą bibliotekose, darbuotojų motyvavimą, naujų specialistų rengimą, regis, pirmiausia atsimuša į finansavimo problemas. Siūlome į šiuos klausimus žvilgtelėti kitaip, ieškant bibliotekininkų ikigai. Ikigai – tai veikla, teikianti gyvenimui prasmės, pasitenkinimo ir džiaugsmo, tai priežastis ryte atsikelti iš lovos. Šioje diskusijoje remsimės novatoriškų bibliotekų specialistų tyrimo rezultatais ir sėkmės istorijomis. Sieksime suprasti, kaip šie darbuotojai suranda motyvacijos kasdieniniame darbe. Ieškosime bendrų visus juos motyvuojančių aspektų, galinčių virsti praktiniais patarimais formuojant bibliotekos personalą. Kelsime klausimą, kaip, mokantis iš gerųjų pavyzdžių ir siekiant tapti savo srities meistru, galima pakoreguoti savo veiklą ir pakeisti požiūrį.

3. Biblioteka skaitytojams ir skaitytojai bibliotekoje. Šiandien visame pasaulyje kuriamos sėkmingos bibliotekos vizijos ir ateities veiklos kryptys. Apie tai byloja tokios iniciatyvos kaip IFLA projektas „Globali vizija“. Lietuvoje 2012–2013 m. vykusi didžiausia bibliotekų ateities raidos scenarijų iniciatyva taip pat nustatė, nuo ko priklauso sėkminga ateities bibliotekų veikla. Kertinę įtaką bibliotekų sėkmei ateityje darys gebėjimas suprasti, kaip būti naudingu aptarnaujamų bendruomenių partneriu. Konferencijoje norime „sugrįžti į ateitį“ ir pratęsti šią diskusiją grupėse:

1) Y ir Z kartos bibliotekose – diskutuosime apie tai, ko iš bibliotekų tikisi šiuolaikinis jaunimas ir jaunieji suaugusieji, kaip padaryti, kad jie pamėgtų biblioteką;

2) Socialinės inovacijos bibliotekoje: misija įmanoma (?/!) – nagrinėsime, ar socialinės naujovės gali padėti bibliotekoms tapti patikimu bendruomenių partneriu.

Kviečiame registruotis į renginį čia: https://goo.gl/forms/0yQH48zcu19w2ple2. Sekite informaciją apie konferenciją Lietuvos bibliotekininkų draugijos interneto svetainėje (http://www.lbd.lt/) bei tinklaraštyje „Rock&roll bibliotekininkas“ (http://www.bukbibliotekininku.blogspot.com/).

Kilus klausimams apie konferenciją kreipkitės į dr. Zinaidą Manžuch, zinaida.manzuch@mb.vu.lt.

Konferenciją organizuoja:Konferenciją remia:

 

Komentarai

Populiarūs įrašai