Pasakos aplinkos kūrimas su „Coaching Spaces“ programa

Lapkričio 28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje lankėsi Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokiniai, dalyvaujantys projekte „Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo skaitmeninių kompetencijų ugdymas naudojant virtualią realybę bei 3D grafiką“. Susitikimo tikslas – išmokti kurti pasakos aplinką su „Coaching Spaces“ programa. Savo sukurtą 3D erdvę mokiniai galėjo peržiūrėti virtualiais akiniais.


Tokiuose pačiuose mokymuose lapkričio 18 dieną dalyvavo ir Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos ugdytiniai.

Galimybę susipažinti su virtualia realybe ir 3D grafikos technologijomis specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams suteikė dalyvavimas Povilo Višinskio bibliotekos projekte, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, skaitmenines kompetencijas, mažinti skaitmeninę šių visuomeninės grupių atskirtį ir padėti sėkmingiau integruotis į visuomenę.

Projektas vykdomas 2016 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. Pirmieji mokymuose dalyvauja Šiaulių specialiojo ugdymo centro, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus ir Dienos užimtumo centro, Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos ugdytiniai. Vėliau tokią galimybę turės ir kiti specialiųjų poreikių turintys žmonės – projekto partnerė VšĮ „Robotikos mokykla“ parengs mokymų programą ir metodinę priemonę, padėsiančią bibliotekų specialistams plėtoti naują paslaugą bibliotekose ir pasibaigus projekto veikloms.

Laimos Juzulėnienės inf.

Lijanos Feimanienės nuotr.


Komentarai

Populiarūs įrašai