Apie žuvų populiacijas iš skaitmenintų kolekcijų: kaip bibliotekų fondai pasitarnauja mokslui

Šaltinis: New York Public Library
JAV Niujorko viešoji biblioteka jau kelerius metus vykdo programą "Kas siūloma meniu?" (What's on the Menu). Įgyvendinant šią programą suskaitmeninta apie 45000 restoranų meniu, datuojamų nuo 1840 m. Programoje aktyviai dalyvauja interneto vartotojai-savanoriai, kurie jau padėjo transkribuoti daugiau kaip 17000 meniu turinį.

Patirtis parodė, kad mokslininkai neįtikėtinais būdais panaudoja meniu turinį tyrimams. Štai 2005 metais jūros biologų tyrėjų grupė iš Teksaso universiteto savo tyrime kartu su įvairiais duomenimis nagrinėjo ir Niujorko viešosios bibliotekos istorinius meniu, kad išanalizuotų jūros gėrybių patiekalų vartojimą ir jų kainas. Tyrimas padėjo nustatyti, kad pradedant nuo 1920 m. Kalifornijos pakrantėje komerciniais tikslais buvo gaudoma labai daug žuvies, kas sumažino įvairių žuvų ir kitų jūros gyvių populiaciją.

Pažymėtina, kad bibliotekos istoriniai meniu gausiai naudojami rašytojų, kurie perteikia tuometinius valgius savo kūriniuose. Prieš kurį laiką naudojant meniu informaciją buvo atliktas ir dar vienas okeanografinis tyrimas, kuris leido nustatyti, kaip jūros gėrybių vartojimas 19 ir 20 metais paveikė žuvų populiacijas.

Manau, šie puikūs ir neįtikėtini skaitmeninto paveldo duomenų naudojimo pavyzdžiai paskatins bibliotekas, muziejus ir archyvus pateikti skaitmeninėje erdvėje daugiau savo kolekcijų ir įrodyti skaitmeninimo projektų naudą potencialiems rėmėjams.

Parengta pagal:

ENIS, M. Wisdom of the crowd. Iš The digital shift [interaktyvus]. 13 July 2016 [žiūrėta 2016 m. liepos 26 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/07/technology/wisdom-of-the-crowd-digital-collections/

Komentarai

Populiarūs įrašai