Meilės romanai - dokumentikos kūrėjų ir bibliotekų dėmesio centre

Šaltinis: The Popular Romance Project
JAV vykdomas projektas Populiaraus romano projektas (Popular Romance Project), kuris skiria dėmesį populiarumą skaitytojų tarpe pelniusam meilės romano žanrui. Projekto kūrėjai atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant aukštų pardavimo rodiklių, dažnai meilės romanams skiriama mažai dėmesio laikant juos menkaverte literatūra.

Projekto iniciatoriai pasiryžę tirti meilės romaną kaip populiariosios kultūros išraišką ir sukurti šiam literatūros žanrui skirtą dokumentinį filmą. Be to, veikia projekto svetainė, kurioje galima rasti nemažai įdomios informacijos apie meilės romanų rašytojus, šio žanro knygų leidybą ir apipavidalinimą.

Vienas iš projekto partnerių - Amerikos bibliotekų asociacija, kuri pažadėjo surengti meilės romanams skirtų renginių, kuriuose galės susitikti ir meilės romano rašytojai, ir skaitytojai, ir tyrinėtojai.

Parengta pagal:

CHANT, Ian. Popular Romance Project connects readers, writers, scholars and libraries. Library Journal [interaktyvus]. 26 September 2013 [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/09/publishing/popular-romance-project-connects-readers-writers-scholars-and-libraries/

Popular Romance Project [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: http://popularromanceproject.org/

Komentarai

Populiarūs įrašai