Niujorko viešosios bibliotekos - miesto žmogiškojo kapitalo arterijos

Šaltinis: Center for an Urban Future
2013 m. pradžioje JAV Miestų ateities centras (Center for an Urban Futures) atliko trijų Niujorko miesto viešųjų bibliotekų sistemos narių - Niujorko, Kvinso ir Bruklino bibliotekų ir jų filialų veiklos analizę. Tyrimu siekta išsiaiškinti viešųjų bibliotekų vaidmenį gerinant miesto gyventojų kokybę, prisidedant prie miesto ekonomikos plėtros. Tyrėjai aplankė dešimtis bibliotekų filialų ir apklausė daugiau kaip 100 įvairiausių bibliotekų suinteresuotųjų grupių, mokslininkų, verslininkų, švietimo ekspertų ir kt. atstovų, išanalizavo bibliotekų veiklos duomenis.

Paaiškėjo įdomūs rezultatai - nepaisant niūrių populiariuose leidiniuose ir spaudoje eskaluojamų prognozių, kad skaitmeninėms technologijoms įsitvirtinant kasdieniame gyvenime bibliotekos taps nereikalingos, bibliotekų vaidmuo kaip tik tapo reikšmingesnis. Bibliotekų veiklos duomenų analizė liudija įdomius rezultatus: per pastarąjį dešimtmetį 40 proc. padaugėjo bibliotekų renginių ir programų dalyvių, bibliotekos pačios surengė 27 proc. daugiau programų nei anksčiau, 59 proc. padidėjo leidinių išduotis. Ir visa tai nepaisant tuo, kad miesto finansavimas per tą patį laikotarpį sumažėjo 8 proc.

Nors viešosios bibliotekos tradiciškai suvokiamos kaip kultūros institucijos, iš tiesų, praktika rodo, kad jų indėlis į miesto ekonomiką, socialinių problemų sprendimą ir miestiečių gyvenimo kokybės gerinimą yra žymiai platesnis. Bibliotekos padeda suaugusiems atnaujinti savo žinias, įgyti naujų gebėjimų, prisideda ugdydamos vaikų skaitymo įgūdžius, padeda imigrantams lengviau adaptuotis šalyje bei teikia pagalbą senjorams. Taigi galima pasakyti, kad viešosios bibliotekos - tai galimybių institucijos, kaip teigia ataskaitos autoriai, arba miesto žmogiškojo kapitalo kūrimo centrai - arterijos.

Kviečiame susipažinti su visu ataskaitos tekstu, pagal kurį ir parengta ši žinutė:

Branches of opportunities [interaktyvus]. 2013 m. sausis [žiūrėta 2013 m. balandžio 6 d.]. Prieiga per internetą: http://nycfuture.org/research/publications/branches-of-opportunity

Komentarai

Populiarūs įrašai