KULTŪROS MINISTERIJA KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL 2012 METŲ GERIAUSIŲ BIBLIOTEKININKŲ

Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus 2012 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms. Metų geriausių bibliotekininkų vardų ir premijų tikslas – įvertinti bibliotekininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai. Vardai ir premijos skiriamos už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius kalendorinius metus bibliotekininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose bibliotekose.

Kandidatus Metų geriausiems bibliotekininkų vardams ir premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, veikiantys švietimo ir kultūros srityje. Siūlant kandidatą turi būti pateikti šie dokumentai: rekomendacija kandidatui, nurodant siūlomą suteikti vardą; kandidato gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas; kandidato 2012 metų profesinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymas, atsižvelgiant į Nuostatų 12 punkte išvardintus kriterijus; papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.

Pasiūlymai turi būti pateikti arba išsiųsti paštu iki 2013 m. balandžio 16 d. šiuo adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius.

Siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta – (2012 metų geriausių bibliotekininkų vardo konkursui).

Pasiteiravimui tel. (8 5) 219 34 16, julija.mazuoliene@lrkm.lt arba e.buivydiene@lrkm.lt 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

Komentarai

Populiarūs įrašai