Naujas projektas: "Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaida bibliotekose"


Pradėtas įgyvendinti Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos KA4 paprogramės
projektas „Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaida bibliotekose“. Projekto metu bus
siekiama sukurti, išbandyti bei aprašyti mokymosi visą gyvenimą programos projektų sklaidos bibliotekose
efektyvų bei tvarų modelį. Šiuo atveju modelis suprantamas, kaip bibliotekoms pritaikyti sklaidos
mechanizmai ir procedūros, taip pat mokymosi visą gyvenimą organizacijų bei bibliotekų bendradarbiavimo
būdai ir instrumentai, skirti projektų bei jų rezultatų sklaidai. Siekiant sukurti efektyvų modelį, rengiama
poreikių ir galimybių studija: „Bibliotekų ir mokymosi visą gyvenimą programos vykdytojų partnerystė
propaguojat ir panaudojant projektų rezultatus“.

Maloniai kviestume ir jus prisidėti prie atliekamo tyrimo, užpildant apklausos anketą: https://
docs.google.com/forms/d/1556BeQaKg_9CA9vdfDDnYEfk3ic89Mq72tSKSFNowWw/viewform

Daugiau informacijos apie projektą bei jo rezultatus galite rasti projekto tinklalapyje: www.dixl.eu.

Projekto partneris Lietuvoje:

Socialinių inovacijų fondas; www.lpf.lt

sif@lpf.lt; tel.  8 37 206575

Komentarai

Populiarūs įrašai