Benamiai bibliotekose: požiūriai ir sprendimai

Interneto žurnale Salon  - straipsnis "Viešosios bibliotekos: naujoji benamių prieglobsčio vieta" apie benamius ir JAV viešųjų bibliotekų požiūrį į šiuos lankytojus. Amerikos bibliotekų asociacija turi atskiras gaires, skirtas bibliotekų paslaugų už skurdo ribos atsidurusiems žmonėms. Šiose gairėse teigiama, kad biblioteka yra demokratiška ir visiems prieinama vieta, todėl bibliotekos turėtų užtikrinti, kad jų paslaugos būtų prieinamos visiems (žr. Library services to the poor). Tačiau kiekviena biblioteka priima savo sprendimus. Benamių lankytojų tema bibliotekose itin aktuali, dažnai labai ginčytina. Biblioteka - tai atvira visiems vieta ir erdvė, be to, bibliotekos prisideda prie socialinės sanglaudos visuomenėje. Tačiau kaip praktikoje rasti tinkamiausius sprendimus?

Dalis bibliotekų griežtina naudojimosi šia institucija taisykles, nurodydamos, kad neleistina miegoti bibliotekoje, lankytis bibliotekoje, jei skaitytojas skleidžia aitrų kvapą ir kt.

Kitos bibliotekos siūlo benamiams vartotojams naujas programas:

  • Štai San Francisco miesto centrinėje bibliotekoje būti socialinė darbuotoja, beje, pati anksčiau patyrusi benamio gyvenimo sunkumus, kuri stebi, ar bibliotekoje yra benamių lankytojų ir bando jiems padėti - aiškina, kur mieste galima nemokamai apsiprausti, rasti nakvynę, teikia kitokią pagalbą. Socialinių darbuotojų vertinimu, bibliotekos padeda maždaug 60 proc. benamių rasti nakvynę ir pasinaudoti kitomis socialinėmis paslaugomis.
  • Šarlotės ir Meklenburgo centrinė biblioteka siūlo benamiams kompiuterinio raštingumo programą ir pagalbą ieškant darbo. Šia programa siekiama, kad ne mažiau, kaip 10 proc. apmokytų benamių surastų darbą.
  • Žiemą Grinsboro biblioteka pradėjo pirmadieniais teikti benamiams lankytojams nemokamą maistą.

Įdomu, kad patys benamiai labai teigiamai vertina bibliotekas, pažymėdami, kad tai saugi vieta, kurioje galima pabūti ir atsipalaiduoti.

Savo ruožtu, straipsnyje teigiama, kad pastaruoju metu keičiasi bibliotekų požiūris į benamius lankytojus. Bibliotekos pradėjo daugiau bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, medicinos personalu, kad padėtų šiems bibliotekos vartotojams.

Bibliotekoms, kurios svarsto, kaip aptarnauti benamius skaitytojus praverstų Amerikos bibliotekų asociacijos
svetainė Alkio, benamystės ir skurdo darbo grupė. Svetainėje galima rasti nemažai praktinių pavyzdžių, nuorodų į literatūrą, aktualią dirbant su benamiais skaitytojais.

Parengta pagal:

Hunger, homelessness & poverty task force [interaktyvus]. American Library Association. 2013 [žiūrėta 2013 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą: http://hhptf.org/

Library services to the poor [interaktyvus]. American Library Association. 2013  [žiūrėta 2013 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ala.org/aboutala/governance/policymanual/updatedpolicymanual/section2/61svctopoor

NIEVES, E. Public libraries: the new homeless shelters. Salon [interaktyvus]. March 7, 2013 [žiūrėta 2013 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.salon.com/2013/03/07/public_libraries_the_new_homeless_shelters_partner/

Komentarai

  1. Mūsų "braliukai" latviai įkūrė biblioteką Rygos socialinės paramos centre. Teko lankytis - tikrai padarė įspūdį, socialinės paramos centro lankytojams benamiams biblioteka organizuoja kompiuterinio raštingumo kursus, renginius. Praktinis sprendimas: biblioteka įsikūrusi trečiajame pastato aukšte - pirmame yra dušai ir galima gauti švarius rūbus.

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai