Viešosios bibliotekos - pagalbininkės integruojant kalinius į visuomenę

Šaltinis: Library Journal
Žurnale "Library Journal" pasirodė dar vienas įdomus straipsnis apie bibliotekų iniciatyvas JAV kalėjimuose. Iš tiesų, kalėjimai - dar viena erdvė, kurioje viešoji biblioteka gali prisidėti prie atskirtų ir pažeidžiamų gyventojų grupių integracijos į visuomenę.

Straipsnyje pasakojami kelių bibliotekų (Niujorko, Henepino apygardos, San Diego viešųjų bibliotekų) patirtys dirbant kalėjimuose bei aptarnaujant ką tik iš įkalinimo įstaigų grįžusius žmonės. Tokios programos siejamos su suvokimu, jog jei buvęs kalinys sėkmingai ras naują darbą ar pradės savo verslą, jei jis turės galimybę įgyti reikalingų gebėjimų, nebus atstumtas, vargu jis pasuks nusikalstamu keliu. Bibliotekos prie to gali prisidėti keliais būdais:

a) aptarnaudamos asmenis įkalinimo įstaigose. Viešosios bibliotekos inicijuoja mobiliąsias aptarnavimo vietas kalėjimuose. Juose bibliotekininkai ir savanoriai periodiškai aptarnauja kalinius, pateikdami jiems aktualią literatūrą.
b) inicijuodamos įvairias lavinimo ir meno programas kalėjimuose. Bibliotekos gali vykdyti skaitymo skatinimo, meno programas, kurios skatina kūrybinę saviraišką, leidžia rasti mėgstamą užsiėmimą.
c) kurdamos programas, skirtas besiruošiantiems sugrįžti ar iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiems žmonėms. Tai ir informaciniai leidiniai apie valstybės institucijas ir pagalbą buvusiems kaliniams, kursai, kurie padeda įgyti įsidarbinimui reikalingų įgūdžių, pagalba ieškant darbo.
d) lavinamosios ar laisvalaikio programos buvusiems kaliniams - pavyzdžiui, kai kurios bibliotekos inicijuoja programas, kurios skatina buvusius kalinius skaityti garsiai savo vaikams.

Šie pavyzdžiai rodo, kad biblioteka, turinti bendradarbiavimo patirtį ir tradiciją su įvairiomis organizacijomis, gali įsijungti į nusikalstamumo prevencijos ir kalinių sugražinimo į visuomenę programas.

Daugiau skaitykite:

LILIENTHAL, S. M. Prison and libraries: public service inside out. Library Journal [interaktyvus]. 2013, February 4 [žiūrėta 2013 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/02/library-services/prison-and-public-libraries/

Komentarai

Populiarūs įrašai