Draugiška aplinka vartotojams su specialiais poreikiais: VU bibliotekos pilotinis tyrimas

2012 m. gruodžio 7 d. UAB "Biomedika" VU bibliotekoje organizavo seminarą skirtą šiandien aktualiai visiems prieinamos aplinkos kūrimo aukštosiose mokyklose temai. Seminare kalbėta, kaip sukurti vartotojams su specialiais poreikiais draugišką aplinką aukštosiose mokyklose. Viename iš pranešimų, jo autorius Vincas Grigas, VU bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas, kalbama apie pilotinį tyrimą, kuriame aiškinamasi apie būklę ir perspektyvas pritaikyti bibliotekos aplinką neįgaliesiems vartotojams.

Kviečiame susipažinti su šiuo pranešimu: Lygių galimybių studijuoti užtikrinimas: VU bibliotekos pilotinis bandymas.

Dėkojame Vincui už pranešimo skaidres!

Komentarai

Populiarūs įrašai