Praktika bibliotekoje - galimybė išugdyti būsimą darbuotoją

Lietuvos bibliotekos šiandien dėl įvairių priežasčių susiduria su bibliotekininkystės specialistų stygiumi, be to, neretai bibliotekose prireikia kitų specialybių atstovų. Todėl Lietuvos bibliotekų vadovus turėtų sudominti straipsnis apie kitų nei bibliotekininkystę studentų praktikos organizavimą bibliotekoje. Straipsnis paskelbtas žurnale Library Management ir susideda ne tik iš teorinės dalies, bet ir iš Saskačevano universiteto (Kanadoje) patirties.

Studentų profesinė praktika - tai būdas įgyti reikiamų gebėjimų realiose situacijose. Tačiau praktiką bibliotekoje gali atlikti ne tik bibliotekininkystės studentai. Pavyzdžiui, minėtame straipsnyje pasakojama apie anglų kalbos specialybės studentų praktiką akademinėje bibliotekoje. Straipsnyje pabrėžiami trys svarbūs sėkmingos praktikos (kaip ir bet kokio tiesioginio mokymosi darbo vietoje) elementai - tinkamas pasirengimas (žinojimas, ko ketinama pasiekti organizuojant praktiką),  praktinė patirtis (patyrimas, įgyjamas tiesiogiai atliekant tam tikras užduotis), refleksija (įgytos patirties apibendrinimas, susiejimas su turimomis žiniomis). Organizuojant praktiką glaudžiai bendradarbiauja aukštosios mokyklos dėstytojai, bibliotekos darbuotojai ir patys studentai.

Bibliotekoje norint ugdyti ir pritraukti naujus darbuotojus tenka pakeisti požiūrį į praktikantus ir jų praktikos vadovo bibliotekoje vaidmenį. Pirmiausia, nereikėtų manyti, kad praktika - tai būdas gauti papildomą darbo jėgą, kad pigiau ir greičiau atliktų įvairias užduotis. Praktikos vadovas bibliotekoje - tai ne tik užduočių paskirstytojas ir kontrolierius, bet mentorius, kuris padeda studentui socializuotis  bibliotekos kolektyve, praplėsti savo žinias apie profesiją, skatina refleksijos procesus. Kai dirbama su kitų nei bibliotekininkystės specialybės studentais, tenka skirti daugiau dėmesio tam, kad suderintų studento specialybės interesus su darbu bibliotekoje bei užtikrintų pagrindinių bibliotekos veiklų ir darbo principų suvokimą. Įdomu ir tai, kad norint užsitikrinti praktikos sėkmę, svarbu palaikyti deramą iššūkio ir paramos pusiausvyrą. Viena vertus, iššūkis skatina tobulėti, žadina smalsumą ir norą spręsti problemas, tuo tarpu parama sukuria palankią atmosferą tobulėjimui. Straipsnyje analizuojamas Saskačevano universiteto atvejis parodė, kad bibliotekos darbuotojui užmezgus glaudesnius ryšius su studentais ir įgijus jų pasitikėjimą praktikantų rezultatai pagerėjo.

Straipsnis naudingas ir tuo, kad jame teoriniu lygiu bei iliustruojant konkrečia patirtimi aptariami pagrindiniai praktikos organizavimo klausimai sutelkiant dėmesį į bibliotekos vaidmenį - pvz., mokymo plano kūrimas, praktikos vertinimas, iššūkio ir paramos pusiausvyros išlaikymas ir kt.

Be abejo, ne visi studentai po praktikos bibliotekoje pasirinks bibliotekininko karjerą, bet jų dalis tikrai randa savo vietą bibliotekoje. Tad gal neverta nurašyti praktikos reikšmę bibliotekos personalo politikoje ir surasti naują būdą papildyti kolektyvą darbuotojais, kurie atneš naujų idėjų ir įgūdžių?

Parengta pagal:

DAHL, C. Supervising academic library internships for non-LIS undergraduates. Library management [interaktyvus]. 2011, vol. 32, issue 6 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 16 d.]. Prieiga per Emerald Publishing Group Ltd.

Komentarai

Populiarūs įrašai