Netikę bibliotekų vadovai, arba dalykai, kurių nevertėtų daryti vadovaujant

Šaltinis: Enterprise CIO forum
Harvard Business Review tinklaraštyje šių metų vasaros pabaigoje pasirodė pranešimas, kuriame pristatomas įdomus tyrimas apie vadovus. Pranešimo autoriai, Jack Zenger ir Joseph Folkman ištyrė 30000 vadybininkų elgseną nagrinėdami jų 300000 pavaldinių požiūrį į savo vadovus. Pasirodė, kad blogą vadovą apibūdino daugiausiai ne tie dalykai, kuriuos jis darė, o tie svarbūs veiksmai, kurių jis neatliko. Taigi norint būti geram vadovui svarbu žinoti, ko nevalia praleisti. Besidomintieji vadovai gali pasitikrinti save pagal straipsnyje "Ar esate tikras, kad nesate blogas vadovas?" (Are you sure you're not a bad boss?) pateikiamas 10 patarimų.

Tačiau mūsų tikslas - pasidairyti, ką daro "ne taip" bibliotekų vadovai. Apie tai rašo Stevenas W. Staningeris savo straipsnyje "Atskleidžiant neefektyvų lyderiavimą bibliotekose" (Identifying the presence of innefective leadership in libraries). Straipsnyje autorius aptaria tuos vadovo požiūrio, elgsenos ir sprendimų aspektus, kurie trukdo jam sėkmingai vadovauti bibliotekai. Kad taptų geru vadovu svarbu žinoti ne tik tuos dalykus, kuriuos reikia daryti, bet ir tai, ko daryti nevertėtų.

Štai kai kurie netikusio vadovo požymiai pagal Steveną W. Staningerį:

Neįtraukia darbuotojų į sprendimų priėmimą ir bibliotekos valdymą. Tokie vadovai koncentruojasi tik į save priimdami sprendimus, komunikuodami su darbuotojais tik viena kryptimi, t.y. pateikdami tam tikrus nurodymus. Tuo tarpu toks elgesys turi tiesioginę neigiamą įtaką priimamų sprendimų kokybei. Pastaroji nukenčia, nes ignoruojama kitų darbuotojų kompetencija, nuodugnesnės žinios tam tikroje srityje, todėl vadovaujamasi ne visada tikslia ar net patikima informacija. Be to, darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus padidina jų atsakomybę už darbą, užtikrina didesnį tarpusavio pasitikėjimą ir teigiamai veikia darbo rezultatus. Netikęs vadovas praranda galimybę pasinaudoti šiais dalykais.

Pažeidžia arba ignoruoja organizacijos vertybes. Kiekviena organizacija varoma vertybėmis, t.y. požiūriais į tai, kaip ji turėtų siekti savo tikslų. Organizacijos vertybės – tai teiginiai, kurie išreiškia organizacijos požiūrį į atliekamą veiklą, idealus, kurių siekiama vykdant misiją. Tai – tolerancija įvairioms pažiūroms, socialinės sanglaudos visuomenėje siekimas, plačios žinių, idėjų ir informacijos sklaidos propagavimas, darbuotojų pagarba vienas kitam bibliotekoje. Vertybės yra svarbios ir tuo, kad jos suvienija darbuotojus ir įkvepia siekti tam tikrų idealų. Vadovas, kuris viešai žemina darbuotojus, nuolat vėluoja į darbą, be priežasties atidėlioja svarbius sprendimus, demoralizuoja kolektyvą. Tokiame kolektyve gali tapti įprasta praktika skundimas, darbuotojų persekiojimas ar įžeidinėjimas, ir, atitinkamai, prasti nemotyvuotų darbuotojų veiklos rezultatai.

Nesugeba įtraukti į sprendimų priėmimo procesą bibliotekos darbu suinteresuotas grupes. Kiekviena biblioteka apsupta partnerių, steigėjų, tiekėjų, vartotojų - t.y. įvairių organizacijų ir/ar asmenų, kurie suinteresuoti, kad biblioteka dirbtų gerai. Šių grupių požiūris itin vertingas tuo, kad jie biblioteką mato ir vertina iš šalies. Be to, bibliotekos sėkmingas gyvavimas priklauso nuo sklandaus bendradarbiavimo su suinteresuotomis grupėmis. Tačiau netikę vadovai atsiriboja nuo suinteresuotų grupių ir nuvertina jų indėlį priimant svarbius bibliotekos veiklos sprendimus. Taigi savo pačių elgseną jie užkerta kelią bibliotekos tobulėjimui, nes net nesiteikia sužinoti, ko tikisi iš jų skirtingos suinteresuotos grupės.

Daugiau apie netikusius vadovus skaitykite aukščiau cituotame straipsnyje. Stevenas W. Staningeris tikina, kad yra vilties padėti netikusiam vadovui elgtis taip, kad tai būtų naudinga jo vadovaujamai bibliotekai. Bibliotekos darbuotojai gali paveikti vadovo elgseną naudodamiesi savo galios šaltiniais - gebėjimu susitelkti ir pasiekti kritinę įtaką vadovui viešai identifikuojant problemas, suprasdami, kad vadovui svarbi reputacija.

Parengta pagal:

BELL, S. Good leaders learn what not to do. Library Journal [interaktyvus]. 26 September, 2012 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 30 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2012/09/opinion/leading-from-the-library/good-leaders-learn-what-not-to-do-leading-from-the-library/

STANINGER, S. W. Identifying the presence of ineffective leadership in libraries. Library leadership & management [interaktyvus]. 2012, vol. 26, no. 1 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 30 d.]. Prieiga per internetą: http://journals.tdl.org/llm/article/view/5782/5815

ZENGER, J.; FOLKMAN, J. Are you sure you're not a bad boss? HBR blog network [interaktyvus]. 16 August, 2012 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 30 d.]. Prieiga per internetą: http://blogs.hbr.org/cs/2012/08/are_you_sure_youre_not_a_bad_b.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+harvardbusiness+%28HBR.org%29

Komentarai

Populiarūs įrašai