Profesinis tobulėjimas, vertybės ir strategija - Švedijos žemės ūkio universiteto bibliotekos pasirinkimas

Švedijos žemės ūkio universiteto biblioteka renkasi tris svarbiausius dalykus - profesinį tobulėjimą, vertybes ir strategiją. Bent jau taip teigia straipsnio, pasirodžiusio IFLA žurnalo kovo mėnesio numeryje, autorė Catharina Isberg.

Šiame straipsnyje apibūdinama Švedijos žemės ūkio universiteto bibliotekos iniciatyva sukurti organizacijos vertybes ir strategiją. Pažymėtina, kad į šią iniciatyvą buvo įtraukti net 50 bibliotekos darbuotojų. Straipsnyje aptariama ir bibliotekos veikla darbuotojų profesinio tobulinimo srityje.

Anot straipsnio autorės, šiais didžiulio neapibrėžtumo ir pokyčių laikais bibliotekai itin svarbu sukurti stiprią biblioteką, kuri geba nustatyti savo veiklos prioritetus ir įsitraukti į nuolatinį dialogą su vartotojais. Tam, savo ruožtu, reikia suformuluoti organizacijos strategiją ir vertybes, kurie būtų artimi bibliotekos darbuotojams. Juk būtent jie yra pagrindiniai strategijos ir vertybių įgyvendintojai. Be to, prisitaikyti prie pokyčių, ieškoti naujų veiklos formų gali tik nuolat tobulėjantys darbuotojai. Tai ir apsprendė Švedijos žemės ūkio universiteto bibliotekos pagrindines darbo kryptis.

2008 m. buvo pradėta nuo organizacijos vertybių formulavimo. Siekiant išgryninti bibliotekos vertybes darbuotojams buvo pasiūlyta dalyvauti apklausoje. Jiems pateikti trys klausimai. Juose prašyta pasirinkti iš net 100 įvairių žodžių, kurie siejosi su skirtingomis vertybėmis: a) žodžius, kurie geriau atspindėjo asmenines vertybes; b) žodžius, kurie geriau apibūdino tuometines nerašytas bibliotekos vertybes; c) žodžius, apibūdinančios vertybės, kurios leistų bibliotekai įgyvendinti savo misija. Gavus respondentų sąrašą išgrynintos pagrindinės bibliotekos vertybės, kurios, tokiu būdu, atspindėjo darbuotojų nuomonę.

Bibliotekos strategijos kūrimo darbai prasidėjo 2009 m. Kuriant strategiją vėlgi dalyvavo visi bibliotekos darbuotojai. Norint įtraukti visus ir gauti jų nuomonę naudota Loginio mąstymo sistema (angl. Logical thinking system - LOTS). Tai sisteminio mąstymo metodas, kuris leidžia nagrinėjant įvairius klausimus išanalizuoti pagrindinius strategijos elementus (viziją, tikslus, uždavinius ir kt.).

Kuriant strategiją taip pat buvo dirbama organizacijos darbuotojų kompetencijos srityje. Suvokta, kad būtina žinoti, kokių kompetencijų turi bibliotekos darbuotojai, o kur yra spragos. Tam tikslui buvo kuriamas kompetencijų žemėlapis. Apskritai, personalo profesinio tobulėjimo valdymas neapsiribojo tik strategijos kūrimo darbais. Bibliotekoje taikomos įvairios priemonės profesiniam tobulėjimui skatinti. Tai ir nuolatinis veiklos vertinimas, įvairių motyvavimo priemonių taikymas.

Susidomėję šiuo pavyzdžiu gali paskaityti visą straipsnį:

ISBERG, C. Professional development, values and strategy - the means for building strong library for the future! IFLA Journal [interaktyvus]. 2012, vol. 38, no. 1, p. 35-36 [žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 7 d.]. Prieiga per SAGE Publications.

Komentarai

Populiarūs įrašai