Savitarnos bibliotekos - naujos viešųjų bibliotekų realijos?

Bibliotekoms automatizuojantis, plėtojantis savitarnos sistemoms bei ekonominiu sunkmečiu mažėjant bibliotekų biudžetams prabylta apie savitarnos viešąsias bibliotekas, arba vadinamąsias atvirąsias bibliotekas (angl. staffless libraries, open libraries). Savitarnos, arba atviros bibliotekos - tai bibliotekos, kuriose bibliotekos darbuotojai dirba tik nedidelę bibliotekos darbo laiko dalį. Dažniausiai šiose bibliotekose įrengtos savitarnos sistemos, sukuriamos tinkamos sąlygos vartotojui pasinaudoti visomis įprastomis bibliotekos paslaugomis - skaityti laikraščius ir žurnalus, pasiskolinti knygą, pasinaudoti kompiuteriu ir internetu, surengti susitikimus ir leisti laiką. Tokių bibliotekų laikas dažniausiai irgi pailgėja. Jau žinomos atvirų viešųjų bibliotekų pavyzdžiai Singapūre, Taivane, taip pat jų yra ir Danijoje.

Šiame pranešime norėčiau pakomentuoti straipsnį, kuriame atliekamas daniškų atvirųjų viešųjų bibliotekų žvalgomasis tyrimas. Danijoje atviros bibliotekos kuriamos dažniausiai ne itin tankiai apgyvendintuose urbanizuotuose rajonuose. Į šias bibliotekas, kurių durys dažniausiai uždarytos, skaitytojas gali patekti pasinaudodamas magnetine kortele. Siekiama, kad atviros bibliotekos atliktų visas įprastų bibliotekų funkcijas ir taptų patrauklia bendruomenės susitikimo vieta.  Tam atvirose bibliotekose siekiama sukurti jaukią aplinką, kai kuriose bibliotekose siekiant sukurti namus primenančią atmosferą paliekama kavos ir sausainių.

Duomenų apie Danijos atvirų bibliotekų veiklą kol kas nedaug, todėl gana sudėtinga vertinti jų veiklą ir išskirti tam tikras tendencijas.  Statistikos duomenimis tokios bibliotekos padidino lankomumo rodiklius 23 proc. Viena iš padidėjusio lankomumo priežasčių - žymiai pailgėjęs tokių bibliotekų darbo laikas. Nors pats autorius pabrėžia, kad šiuo metu turimi duomenys neleidžia daryti patikimų išvadų, visgi pastebima, kad tuo metu, kai bibliotekoje yra darbuotojų ateina daugiau lankytojų ir skolinama daugiau leidinių. Viena vertus, tai gali rodyti bibliotekininko vaidmens svarbą, tačiau kitą vertus, tai, kad bibliotekininkai pasirenka darbui tokį laiką, kai tikėtinas lankytojų skaičiaus padidėjimas.

C. G. Johannseno atlikta bibliotekininkystės specialistų apklausa parodė, kad norint, kad savitarnos bibliotekos sėkmingai veiktų, reikia išspręsti kelias problemas:

a) išvengti vandalizmo protrūkių.
b) užtikrinti, kad savitarnos bibliotekoje lankytojas jaustųsi saugiau ir jaukiai.
c) padaryti biblioteką patrauklią ir patogią naudotis.
d) užtikrinti, kad savitarnos biblioteka išliktų susitikimų vieta.

Pirmuoju atveju Danijos bibliotekininkai naudoja įvairias priemones -  įrengia vaizdo kameras, bendradarbiauja su vietos policija ir socialiniais darbuotojais, kai kurios savitarnos bibliotekos kaitalioja darbo laiką.

Norėdami užtikrinti, kad savitarnos bibliotekoje lankytojas jaustųsi saugiau bibliotekininkai apgalvoja tokios bibliotekos interjerą. Tokios bibliotekos turėtų būti gerai apšviestos ir permatomos iš išorės, todėl vengiama tamsių užkampių.

Siekdami, kad savitarnos biblioteka būtų patraukli ir patogi, bibliotekininkai rūpinasi bibliotekos švara, numato tokį interjero elementų organizavimą, kad vartotojas turėtų vietos darbui ir poilsiui. Apgalvojamas parodų ir leidinių fondų išdėstymas, kad būtų lengva rasti ir matyti leidinius.

Galiausiai, norint padidinti jaukumą bibliotekininkai palieka vartotojams kavos ir sausainių, kontaktuoja su įvairiomis vietos bendruomenės organizacijomis ir draugijomis, kad paskatintų patalpų panaudojimą susitikimams ir bendruomenės veiklai.

Taigi, matome, kad bibliotekos tipologijoje jau atsiranda vietos naujajai rūšiai - savitarnos bibliotekai. kas gali žinoti, gal ateityje tai taps viena iš lygiaverčių tradicinėms bibliotekų paslaugoms aptarnavimo formų.

Parengta pagal:

JOHANNSEN, C. G. Staff-less libraries - recent Danish public library experiences. New Library World [interaktyvus]. 2012, vol. 113, issue 7 [žiūrėta 2012 m. birželio 7 d.].Prieiga per Emerald Publishing Group Ltd.

Komentarai

Populiarūs įrašai