Prioritetai ir perspektyvos, arba apie ką mąsto bibliotekininkai

JAV OCLC bibliotekininkystės ir informacijos tyrimų centras paskelbė trijų plataus masto apklausų rezultatus. Apklausos skirtos išsiaiškinti, kokius prioritetus iškelia, perspektyvas nubrėžia ir kas svarbu bibliotekininkams, mąstant apie savo bibliotekas. Apklausos skirtos įvairių tipų bibliotekoms. Čia trumpai pristatysime akademinių ir viešųjų bibliotekų apklausų rezultatus.

Viešųjų bibliotekų darbuotojai mano, kad ateityje pasikeis priežastys, dėl kurių vartotojai naudosis viešosiomis bibliotekomis. Bibliotekininkai mano, kad nors dabar svarbi priežastis naudotis biblioteka - knygų skolinimas, per artimiausius penkis metus ji užleis vietą kitiems prioritetams. Taip pat manoma, kad artimiausiais metais sumažės fizinių apsilankymų bibliotekose, bet padaugės virtualių paslaugų naudojimosi atvejų.

Svarbiausi viešųjų bibliotekų prioritetai, anot apklaustų bibliotekininkų, apima skaitmeninio turinį, bibliotekos vertės įrodymą finansuojančioms institucijoms ir interneto prieiga. Kalbant apie skaitmeninį turinį, didžiausias prioritetas yra e.knygos, kurios taip pat dominuoja šiuo metu vykdomose viešųjų bibliotekų iniciatyvose.

Akademinių bibliotekų darbuotojai neturėjo vieningos nuomonės dėl to, ar pasikeis vartotojų motyvai naudotis biblioteka ateityje. Pusė jų buvo tikri, kad akademinė biblioteka naudojama studijoms ir atliekant mokslinius tyrimus, o ateityje vartotojai bus vedini tais pačiais motyvais. Tik nedidelė dalis manė, kad akademinių bibliotekų ateityje laukia dideli pokyčiai. Kiti darbuotojai linkę matyti nežymius savo bibliotekų naudojimo pokyčius.

Daugelis bibliotekininkų mano, kad ateityje didės naudojimasis virtualiomis bibliotekų paslaugomis, tačiau kiek mažiau, negu pusė laukia tiesiogiai į biblioteką atvykstančių vartotojų padaugėjimo.

Kaip ir viešųjų bibliotekų personalui, akademinių bibliotekų darbuotojams labiausiai rūpi skaitmeniniai ištekliai. Pagrindinis prioritetas - prenumeruojami skaitmeniniai ištekliai ir elektroninės knygos. Kitas svarbus prioritetas - akademinių bibliotekų ateities vaidmenys.

Kaip matome, tarp įvairių bibliotekų prioritetų ir svarbiausių rūpesčių yra nemažai bendro. Susidomėjusius kviečiame susipažinti su ataskaitų tekstais.

Parengta pagal:

A snapshot of priorities & perspectives of  U.S. public libraries [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/reports/us-public-libraries/214758usb-A-Snapshot-of-Priorities-and-Perspectives.pdf

U. S. academic libraries: a snapshot of priorities & perspectives [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/reports/us-academic-libraries/214758usb-a-A-Snapshot-of-Priorities-and-Perspectives.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai