Bibliotekų katalogai ir kataloguotojai pokyčių sukūryje

Šaltinis: Publishers Weekly
Amerikos bibliotekų asociacijos profesiniame žurnale American Libraries Magazine paskelbtas įdomus straipsnis apie katalogavimo dabartį ir ateitį. Tiesa, tai pasvarstymai vienos bibliotekos (Šv. Marijos Kalifornijos kolegijos bibliotekos) patirties pagrindu. Bet straipsnis naudingas tuo, kad ir kitos bibliotekos gali apsvarstyti vykstančius pokyčius pažvelgdami į šį pavyzdį.

Straipsnyje įvardijami trys pagrindiniai pokyčiai, įvykę katalogavimo srityje. Tai katalogo įrašų gavimas iš trečiųjų šalių (įvairių tiekėjų), skaitmeninių informacijos išteklių spartus augimas bibliotekų fonduose ir bibliotekų katalogų glaudžios sąsajos su įvairiomis išorinėmis informacijos sistemomis. Vienos bibliotekos pavyzdžiu autorė parodė, kaip greitai augo skaitmeninių informacijos išteklių dalis bibliotekos fonde. Be to, patirtis rodo, kad šiandien bibliotekos elektroninis katalogas integruojamas ar bent jau sąveikauja su įvairiomis išorinėmis sistemomis. Pavyzdžiui, siekdamos pagerinti paiešką kataloge bei jo orientaciją į vartotoją bibliotekos diegia LibraryThing ir kitą programinę įrangą. Bibliotekų katalogai jungiami į platesnes tarpinstitucines paieškos sistemas. Taip keičiasi ir paties kataloguotojo darbo turinys. Šiandien kataloguotojai neretai turi reikalo ne tik su pačių įrašų kūrimu, bet su integruotų bibliotekų informacijos sistemų valdymu. Kataloguotojai turėtų išmanyti ir kaip integruoti sukurtus įrašus į naujas platesnės paskirties sistemas. Jie turėtų nusimanyti apie įvairių institucijų kuriamų informacijos sistemų metaduomenų sąveikumą. Tai lemia kataloguotojo darbo turinio pokyčius (praplatėjimą) - jis vis labiau tampa informacijos išteklių vadybininku.

Susidomėjusiems siūlau paskaityti visą straipsnį:

WONG (YI-LING), Elise. Cataloging then, now, and tomorrow. In American libraries magazine [interaktyvus]. 19 June 2012 [žiūrėta 2012 m. birželio 23 d.]. Prieiga per internetą: http://americanlibrariesmagazine.org/features/06192012/cataloging-then-now-and-tomorrow

Komentarai

Populiarūs įrašai