Bibliotekos saityno mastu

Prieš keletą dienų JAV OCLC tyrimų institutas paskelbė naują mokslinę ataskaitą Bibliotekos saityno mastu (angl. Libraries at Webscale), kuria siekiama apibendrinti saityno poveikį bibliotekų koncepcijai ir paslaugoms bei pateikti minčių refleksijai apie ateitį. Kuriant šį dokumentą buvo apklausti bibliotekininkystės ir IT, ekonomikos ir verslo ekspertai. Štai keletas jų pamąstymų apie bibliotekos sampratos pokyčius:

Seth Godin: saitynas reikalauja, kad mes [bibliotekos] nebesiorientuotumėme į masinę komunikaciją, bet verčiau - į individus ir bendruomenes, palaikytumėme bendruomenės dialogą ir sutelktumėme dėmesį į jų tinklus.

Kevin Kelly kalba apie universalios bibliotekos, kuri orientuojasi ne į "knygos žmones", bet į "ekrano žmones" viziją.

Thomas Friedman: vienintelis kelias mūsų plokščiajame pasaulyje - inovacijos, įgalintos mokymosi.

James G. Neal kalba apie inovacijas, bendradarbiavimą ir bibliotekų fondų dekonstrukciją.

Apskritai, pagrindinis šios ataskaitos reikšminis žodis "radikalusis bendradarbiavimas". Saitynas skatina įvairias bendradarbiavimo tinklų kombinacijas. Inovatyvios paslaugos įmanomos tik suvienijant pastangas. Manoma, kad bibliotekų ateitis didžiąja dalimi priklausys nuo to, kaip jos sugebės jungtis į įvairiausius partnerystės tinklus tiek su kitomis bibliotekomis, tiek su įvairiausiomis organizacijomis.

Radikalaus bendradarbiavimo sąvoką gerai pailiustruoja bibliotekų funkcionavimo saityne modelis.

Bibliotekos saityno mastu, iš http://www.oclc.org/reports/webscale/libraries-at-webscale.pdf

Šiame modelyje vaizduojamas bibliotekų įsijungimas į įvairiausius informacijos išteklių paieškos ir pristatymo tinklus, bendrų infrastruktūrų ir paslaugų kūrimas. Tai lemia glaudų bendradarbiavimą su vartotojais, bibliotekomis, leidėjais, paieškos priemonėmis taip pasiekiant didžiausios įtakos efekto. Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir vartotojams auga bibliotekų paslaugų vertė ir paklausa ir atitinkamai įtaką verslo partnerių pelnui. Taip bibliotekos paslaugos tampa labiau paklausios.

Atitinkamai radikalus bendradarbiavimas keičia bibliotekų valdymo pobūdį. Kalbama apie kaštų naštos padalijimą tarp partnerių, kaštų mažinimą debesų kompiuterijos ir kitų priemonių dėka, bibliotekos įprastos darbų eigos transformacijas, supaprastinimą ir bendrų jungtinių darbo procesų, apimančių visus tinklo dalyvius kūrimą. Tuo pačiu svarstoma ir apie naują produktyvumo sampratą bendrosiose sistemose ir tinklose bei naujus privatumo, saugumo ir kt. iššūkius.

Susidomėjote? Kviečiame pasiskaityti šią tikrai įdomią ataskaitą, kurioje tikrai rasite nemažai medžiagos pamąstymams.

Parengta pagal:

Libraries at webscale [interaktyvus]. OCLC. 2 December 2011 [žiūrėta 2011 gruodžio 11 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/reports/webscale/libraries-at-webscale.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai