Įteikta profesorės A. Glosienės vardo stipendija


Lapkričio 24 d. Vilniaus universiteto Senato komisijos posėdyje buvo įteikta 2011 m. profesorės Audronės Glosienės vardo stipendija. Stipendiją laimėjo VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto doktorantė Laura Juchnevič

2010 metais VU biblioteka įsteigė stipendiją, skirtą prof. A. Glosienės atminimui. Šios stipendijos tikslas – skatinti jaunus ir aktyvius specialistus, jų kompetencijos plėtrą ir naujų idėjų įgyvendinimą bibliotekininkystės ir informacijos srityje.

2011 m. stipendija skiriama žinioms ir patirčiai įgyti, kvalifikacijai kelti bibliotekininkystės ir informacijos srityje: dalyvavimui konferencijoje, seminare, stažuotėje, kūrybinėje stovykloje, kursuose, mokymuose.

Prof. Audronė Glosienė buvo ilgametė VU Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė, VU bibliotekos generalinė direktorė, daugelio tarptautinių projektų vadovė ir dalyvė, knygų ir straipsnių autorė, naujojo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro koncepcijos sumanytoja. Su neįtikėtina aistra kalbėdama apie knygą ir biblioteką, kaip ypatingą erdvę, galinčią virsti gyvenimo keliu ir įkvėpimu, Audronė skatino vaduotis iš stereotipų, kurti, keisti savo pasaulį, mąstyti ir veikti kūrybiškai.

2011 metų prof. Audronės Glosienės stipendija skiriama iš surinktų Vilniaus universiteto bibliotekai 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų. Stipendijos suma – iki 2000 Lt.

Laura Juchnevič stipendiją laimėjo stažuotei Estijos nacionalinės bibliotekos aklųjų bibliotekoje ir Suomijos aklųjų bibliotekoje „Celia“. 

Laurai Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija jau yra suteikusi geriausio 2009 metų jaunojo bibliotekininko vardą. 

Apie prof. Audronę Glosienę 

Audronė Glosienė gimė 1958 m. spalio 4 d. Raseinių rajono Ariogalos mieste. Prof. Audronė Glosienė savo asmenybe įrodė, kad bibliotekininkystės ir informacijos srityje galima daug nuveikti. 19751980 metais ji studijavo Vilniaus universitete ir įgijo bibliotekininkės ir bibliografės kvalifikaciją, vėliau dirbo VU informacijos problemų mokslinio tyrimo laboratorijoje, baigė bibliotekininkystės ir bibliografijos aspirantūros studijas ir įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį, apgynusi disertaciją „Knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje 19181940 metais“. Audronė Glosienė buvo VU Komunikacijos fakulteto prodekanė ir dėstytoja, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto vedėja ir direktorė, VU bibliotekos generalinė direktorė.
Jos veikla ir darbai buvo pastebėti ir įvertinti. 2003 metais Audronei Glosienei skirta LR Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose. 2006 metais VU rektoriaus mokslo premija socialinių mokslų srityje. 2008-aisiais ji apdovanota LR Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo vadovėlių rengėjų konkurso pirmąja premija už vadovėlį Knygotyra. Tais pačiais metais LR Kultūros ministro įsakymu profesorei buvo suteiktas 2007 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas.

Parengta pagal Vilniaus universiteto bibliotekos informaciją

Komentarai

Populiarūs įrašai