Kas motyvuoja studentus pasirinkti bibliotekininko karjerą?

Ne kartą rašėme apie įvairius tyrimus ir iniciatyvas, skirtas išsiaiškinti, kaip ir kodėl žmonės pasirenka bibliotekininko karjerą (pvz. žr. JAV Šiaurės Karolinos bibliotekininkystės ir informacijos specialistų karjeros keliai, Keliai, atvedę mane į bibliotekininkystę: vikio svetainė). Štai dar viena studija apie Jungtinės Karalystės Aberistvito universiteto (Aberystwyth University) studentų motyvaciją rinktis bibliotekininkystės profesinę kelią. Tyrime dalyvavo universiteto studentai, studijavę bibliotekininkystę 2005-2010 metais. Mokslininkai pasirinko kokybinio tyrimo metodus - surengė studentų fokusuotas diskusijų grupes. Pagrindinis klausimas, į kurį siekė atsakyti tyrinėtojai: "Kodėl studentai pasirenka bibliotekininko karjerą ir kas juos motyvuoja siekti aukštojo išsilavinimo šioje srityje?"

Šioje žinutėje pristatomas tyrimas - tęstinis, jis vyksta jau daugelį metų. Rezultatai pristatomi  9 fokusuotų diskusijų grupių pagrindu. Diskusijų grupėse dalyvavo 65 studentai. Nors kokybiniai tyrimai neleidžia pasiekti tokio pat reprezentatyvumo lygio, kaip kiekybiniai, jie padeda giliau išstudijuoti įvairius nagrinėjamo reiškinio aspektus ir pamatyti tai, kas neįmanoma atliekant kiekybinį tyrimą.

Tiriamieji nurodė keletą priežasčių, paskatinusių juos studijuoti bibliotekininkystę ir rinktis bibliotekininko karjerą. Tai:

Atsitiktinumas - daugelis tyrimo dalyvių teigė, kad bibliotekininkystės studijų ir karjeros pasirinkimą nulėmė tam tikri nenumatyti įvykiai jų gyvenimuose. Dažniausia karjeros pasirinkimą lemė praktinė darbo patirtis bibliotekoje. Tiriamieji atsidurdavo bibliotekoje atsitiktinai: kai kurie iš jų - ieškodami ar keisdami darbą, kai kas - grįžę į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų. Praktinė darbo patirtis bibliotekoje pakeitė jų požiūrį į bibliotekininkystę. Daugelis "atsitiktinių" bibliotekininkų turi humanitarinių mokslų išsilavinimą.

Meilė knygoms - nepaisant informacijos ir komunikacijos technologijų skvarbos į bibliotekininko darbą, meilė knygoms, susižavėjimas skaitymu vis dar yra labai svarbus veiksnys renkantis šią profesiją. Šiuo atveju svarbu netraktuoti meilės knygoms siaurai. Tai dažniausiai ne tik skaitymo vertinimas. Idėjų, žinių sklaida skaitant, dalijantis knygomis tampa vertybe. Ji nuveda žmones gana skirtingais bibliotekininko karjeros keliais. Kai kas pasirenka karjerą informacijos paieškos, paslaugų bendruomenėms, netgi mokslinių tyrimų ar tarpasmeninės komunikacijos srityje. Dažniausia ši motyvacija buvo susijusi su kitomis - noru padėti kitiems, polinkiu spręsti problemas, mokyti.

Pašaukimas būti bibliotekininku - kai kurie tiriamieji pažymėjo, kad jų pasirinkimą motyvavo noras tapti bibliotekininku. Neretai jų kelias į bibliotekininkystę buvo ilgas ir painus, bet visgi baigėsi bibliotekoje. Kai kurie tiriamieji pažymėjo, kad būtent bibliotekininkystės karjera suteikė jiems, ko jie labiausiai norėjo gyvenime. Būta ir tokių žmonių, kurie ilgą laiką priešinosi savo pašaukimui, bet galiausiai pradėjo dirbti bibliotekoje.

Atsakydami į klausimą apie tai, kodėl siekia aukštojo bibliotekininkystės išsilavinimo tiriamieji pažymėjo dvi priežastis. Tai:

Padidėjęs savivertės jausmas - baigę bibliotekininkystės studijas didėjo tiriamųjų pasitikėjimas savimi, savo gebėjimu atlikti darbą, jie didžiavosi savimi. Tai ypatingai galiojo dirbantiems nuotolinių bibliotekininkystės studijų programų studentams, kurie po studijų baigimo galėjo pasakyti, kad jie tikrai gali atlikti savo darbą ir sudėtingas bibliotekininkystės kvalifikacijos reikalaujančias užduotis. Dažnai tokia motyvacija glaudžiai siejosi su profesiniu statusu ir pripažinimu darbe.

Profesinis statusas ir kilimas karjeros laiptais - nemaža dalis tiriamųjų siekė mokytis, kad rastų geresnį darbą. Akivaizdu, kad aukštasis mokslas atveria platesnes karjeros perspektyvas ir galimybes rinktis norimą darbą. Kai kurie tiriamieji siejo savo motyvaciją studijuoti su nebūtinai tradiciniais bibliotekiniais darbais. Jie manė, kad bibliotekininkystės ir informacijos specialisto vaidmuo informacinėje visuomenėje suteikia jiems tam tikrą strateginį privalumą kitų profesijų atžvilgiu.

Manau, šis tyrimas labai naudingas argumentas šiuo metu vykstančioje diskusijoje apie bibliotekininko profesijos statusą ir perspektyvas. Paviršutiniškai žiūrint į šį klausimą viskas atrodo, tarytum, labai aišku - bibliotekininko profesijos statusas nėra aukštai vertinamas, tad ir apie kokias perspektyvas galima kalbėti. Bet įsigilinus paaiškėja kiti svarbūs dalykai - bibliotekininkystės profesija leidžia kūrybiškai išreikšti save, tai labai įdomus darbas, tiesiog, gal tie kūrybiški ir patrauklūs darbo aspektai nėra pakankamai matomi ar išryškinami?

Parengta pagal:

SIMON, Anoush; TAYLOR, Marianne. Career histories and motivations for choosing LIS: a case study at Aberystwyth University. Library review [interaktyvus]. 2011, vol. 60, issue 9 [žiūrėta 2011 m. rugsėjo 20 d.]. Prieiga per Emerald Publishing Group Ltd.

Komentarai

 1. o nesirinkti gal skatina ir smulkmenos, pavyzdžiui siūlymas tapti "BIBLIOTININKYSTĖS" bakalauru ar magistru, patalpintas oficialiam studijų programų kataloge internete (2011-09-22 d.peržiūra):
  "Studijų programos pavadinimas: Informacijos ir bibliotekų paslaugos
  Valstybinis kodas: 612P11001
  Studijų sritis: socialiniai mokslai
  Studijų kryptis: Bibliotininkystė ir informacija
  Studijų pakopa: pirmosios pakopos studijų
  Studijų programos rūšis: bakalauro
  Studijų forma: nuolatinė
  Studijų programos trukmė (metais): 4
  Kreditai: 240 (LT); 240 (ECTS)
  Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: bibliotininkystės ir informacijos bakalauras"
  Gal laikas pastebėti ir ištaisyti?

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai